Misjonsrapport nr. 11-2016

Misjonsrapport nr.11/2016:

BLIR DET NOE AV DET?
Ja , slik kan en spørre seg i så mange sammenhenger – også i det som har med ”misjon” å gjøre. Bibelen gir oss imidlertid et gløtt inn i Guds måte å rettlede oss på i livets store spørsmål, og her hører vel Evangeliets utbredelse hjemme. ”Kast ditt brød på vannet”, rådgir Pred. 11,1 oss, ”for i tidens løp skal du finne det igjen”.

misjon1

En hyrde skadet i sin omsorg for fårene. Luke Bob på stormøte i Vizag, like etter å ha blitt sterkt skadet på veien.

Dermed er temaet satt for den misjonsrapporten.

Det er vel noe av den samme tanken som i NT er formulert i 2. Kor. 9,6: ”Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.”

Predikerens utgave litt uklar med hensyn til hva og når, mens 2. Korintierbrev er langt mer konkret i sin veiledning.

Nylig døpte ungdommer. Raimo Juhani,EHH - ber for de troende.

Nylig døpte ungdommer. Raimo Juhani,EHH – ber for de troende.

HVA SÅ MED INDIA?

Ja, for det er jo ”India” misjonsrapportene i det alt vesentlige handler om. Når vi tar et bibelsk utgangspunkt, kommer jeg først i hug Sal. 126,5: ”De som sår med gråt, skal høste med fryderop.” Det er dette våre brødre og søstre i Andhra Pradesh og Telangana gjør hele tiden. Det tror jeg mine misjonsartikler i snart 25 år kan være et bevis på. Gråten har jeg sett og mange ganger under besøk, vært en del av, og ”fryderop” – ja, som i Bibelen er de knyttet til innhøstningen av frelste sjeler, og Evangeliet som stadig skyter friske skudd.

Misjon1B

Forventningsfulle barn – alltid synlig og merkbart til stede i Misjonstjenestens indiske forsamlinger.

HVA BLIR DET TIL I JUNI?
Dette er spørsmålet vi nå får fra våre ledere i Sør-India. I første omgang våger de ikke å se lengre enn til ”juni”! Luke Bob i Betel eller Raimo Juhani i EHH og tallrike nære, lokale medarbeidere stiller seg dette spørsmålet: ”Hva blir det til i Juni?” Jeg har til nå (i slutten av mai) ikke vært i stand til å gi et særlig godt og trøstende svar, for svaret avhenger av hvor mange ekstra gavemidler vi får inn.

Forsamlingshuset på EHH's hovedstasjon i Krishnunipalem reiser seg.

Forsamlingshuset på EHH’s hovedstasjon i Krishnunipalem reiser seg.

VÅRE VENNER ER KONKRETE!
Blir det støtte til de nesten 500 forkynnerne i juni og i månedene som kommer? Spørsmålene går videre fra Luke Bob og Raimo Juhani til oss, leserne av Evangelisten i Norge. Hva blir det til med utbyggingen av misjonssenteret i Nallajerla, slik at tusener kan samles jevnlig i gode, tjenelige lokaler?  Kan vi regne med utbygging i Pothavaram? Det lokale kirkesenteret der rommer i dag hjem for pastorfamilien, forsamlings- og undervisningssal, men alt i falleferdig tilstand. Er det noe håp for ferdigstillelse av EHH’s store forsamlingshus og senter for tallrike storsamlinger? Er avslysningen av Feriebibelskolen et engangstilfelle?

Helsetjeneste er viktig diakoni blant de fattigste i India!

Helsetjeneste er viktig diakoni blant de fattigste i India!

EN BIBELSK STAFETTPINNE!
Spørsmålene er mange og betimelige, for våre venner ser at satsning gir resultater hos mennesker som søker forkynnelsen av Kristus. ”AT de må bli frelst!” er hjertsak nummer en.

Jesus gir Peter i oppgave ”Vokt mine får!” – ”Fø mine lam”! Dette kan vi lese om i Johs. 21 – det er like før han forlater disiplene for å dra til sin Far.

Disippeltrening i Betelforsamlingen.

Disippeltrening i Betelforsamlingen.

Vi får jo driste oss til å forstå det slik at denne oppgaven også går i arv til alle tiders etterfølgende lederskap, fram til denne dag.

Trykk her hvis du ønsker å bli en av våre faste givere slik at du kan være med å støtte våre kristne søstre og brødre i India.