Misjonsrapport nr. 19-2015

OPPKLARINGER OG PRESSISERINGER!

I slutten av september var Misjonstjenesten i stand til å sende 542 293,48 kr til våre  misjonsprosjekter i de to delstatene Andhra Pradesh og Telangana. Midlene fordelte seg slik:

Stort bryllup da sønn til pastor Sundharsan Rao giftet seg nylig.

Stort bryllup da sønn til pastor Sundharsan Rao giftet seg nylig.

Spedalskearbeidet i Bommuru: 52 983,38 kr
Evangelisering: 67 882,09 kr
Våre to barnehjem: 107 219,67 kr
Forsamlingshus/tomter: 10 997,29 kr
Sykehus/helsetjeneste: 109 972,92 kr
Eldreomsorg: 66 769,27 kr
Bibler og evangelisk litteratur: 6 546,01 kr
Yrkesopplæring for ungdom: 7 069,69 kr
Bibelskole/bibelundervisning: 56 295,66 kr
Radioarbeid/TV: 56 557,50 kr

En av guttene på barnehjemmet vårt i Krishnunipalem ble dårlig - da er det godt å bli tatt hånd om av kyndig sykehuspersonale.

En av guttene på barnehjemmet vårt i Krishnunipalem ble dårlig – da er det godt å bli tatt hånd om av kyndig sykehuspersonale.

Vi har hele dette året gjort til kjenne at vi er noe engstelige for utviklingen – den økonomiske, som den siste tiden har ført til at våre forsendelser egentlig skulle vært ca. 500 000 kr større. Det har ført til at den enkelte pastor og bibelkvinne har måttet lide under dette. Det vil si at vi har måttet motivere den enkelte forsamling (over 900 stykker) til å opprettholde livsgrunnlaget for sin egen pastor/bibelkvinne. Dette er jo egentlig et sunt prinsipp – at den enkelte forsamling er ansvarlig for underhold av sin egen arbeider. Vi kan likevel innvende at det nok har kommet litt brått på for våre medarbeidere, særlig etter de to siste årene, som har vært ekstra gode økonomisk sett.

En liten husforsamling har kveldsmøte.

En liten husforsamling har kveldsmøte.

I denne forbindelse vil vi nok hevde at det kan ha skapt noe usikkerhet blant leserne av bladet Evangelisten etter at dette har flyttet til Bildøy, Hordaland, og har sin regnskapsførsel hos Indremisjonsforbundet. Jeg vil gjerne understreke for dere, lesere av Evangelisten, at samarbeidet Blad/Misjonstjeneste fortsetter som før. Misjonstjenestens ledelse sitter fremdeles  i Kristiansand/Lillesand, og har vår samme bankforbindelse, Sparebanken Sør – med de samme kontonumrene: 3000 13 11391 og 3000 27 15070. Imidlertid har Misjonstjenesten nå benyttet seg av samme regnskapstjeneste som Bladet, nemlig ekspertisen til Inderemisjonsforbundet på Søre Bildøy. Med de gode kommunikasjonsmidler vi har i dag gjennom Internett, skulle dette ikke by på de største problemer.

Pastor på besøk hos en fattig familie, som ikke har bord og stoler, men hjertevarme og gjestfrihet til å be på middag!

Pastor på besøk hos en fattig familie, som ikke har bord og stoler, men hjertevarme og gjestfrihet til å be på middag!

Nå er det videre slik at jeg (Harald Kjevik) har sittet i ledelsen for Misjonstjenesten i snart 25 år. Jeg er nå i en alder hvor jeg naturlig nok ser meg om etter avløsning, og jeg mener jeg har funnet dette ved å innlede et nært samarbeid med Evangelisk Orientmisjon. Roald Føreland, lederen av Orient, har alt besøkt vårt arbeid i Sør-India ved et par anledninger, og nå i november har Orient igjen besøkt Andhra Pradesh/Telangana med en større delegasjon for å gjøre seg ytterligere kjent med arbeid og kontakter.

Jeg nevnte at vi i de to foregående år kunne sende rikelig til misjonsarbeidet som Misjonstjenesten har ansvaret for. Nå håper vi at de opplysninger jeg nå har gitt, fortsatt vil gjøre at du føler det trygt å betro dine misjonsmidler til Evangelistens Misjonstjeneste.

Kontonummeret er 3000 13 11391, og her kan du lese om Avtalegiro-ordning og mulighet for skattefradrag.