Misjonsrapport nr. 20-2015

ANNUS HORRIBILIS ELLER ANNUS MIRABILIS?  (Det ”fryktelige” eller det ”vidunderlige” året?)

Norske gjester ankommer flyplassen i Rajahmundry, 10. november 2015.

Norske gjester ankommer flyplassen i Rajahmundry, 10. november 2015.

Desember betyr selvfølgelig årets siste misjonsrapport. Når vi denne gangen ved årets slutt gjør våre oppsummeringer, så er det vel med mer blandede følelser enn normalt. For en del av våre kjære medarbeidere i Sør-India må vel 2015 ha fortonet seg som 1992 for Dronning Elisabeth i England, da hun karakteriserte året som ”Annus Horribilis”, ( ”Det fryktelige året”). Da tenkte hun på problemer i familien og ikke minst på den ødeleggende brannen i Windsor Castle.

Når vi skal anvende dette på Misjonstjenestens samarbeidsparter i Andhra Pradesh/Telangana, så er det ikke først og fremst brann eller familiefeider vi tenker på, men det faktum at vi støtte i et økonomisk tak, som mange misjonsforetak har erfart i det siste, vi hadde strukket fellen lenger enn den for tiden kan rekke. Med andre og reine ord: Vi har hatt problemer med å sende nok midler til prosjektene, og det ser i øyeblikket heller ikke så lyst ut for den tradisjonsrike ekstra rikelige ”juleforsendelsen” nå i desember.

Roald Føreland fra Orient møter EHH lederen, Prasanth Kumar Halonen. Rajahmundry lufthavn 10. november 2015.

Roald Føreland fra Orient møter EHH lederen, Prasanth Kumar Halonen. Rajahmundry lufthavn 10. november 2015.

Men når jeg skriver dette, er det ennå noen uker igjen, så det er fremdeles mulig at ”horribilis” kan bli ”mirabilis”. Vi har i første omgang forsøkt å bøte på ”skaden” ved å motivere våre over 900 lokale forsamlinger til å brødfø sine egne pastorer/bibelkvinner. Det er jo slik sett et sunt prinsipp – at en forsamling har ”eierforhold”  og ”eieransvar” til egen forkynner og forsamlingshus. Og det skjer hele tiden at ”rikere” menigheter samler inn til kirke, at en holden jordeier donerer tomt og endelig at menigheten gir rikelig kollekt på møtene til evangelisk arbeid. Men det er nok ikke regelen. En av våre trofaste ledere i EHH, Chinney Halonen, hadde nylig en omfattende reiserute til en rekke forsamlinger under sitt ansvarsområde. Han forteller meg om pastor Paul og familien som bare får 200 rupier (26 kr) i uka i offerskåla fra den lutfattige forsamlingen. Eksemplene er legio. Likevel er jeg ikke villig til å la ”horribilis” bli stående alene for å karakterisere 2015. Folket søker i hopetall til forkynnelsen av Evangeliet. Mennnesker blir frelst og lagt til menigheten. Unge mennesker sier seg villige til å gå inn i tjeneste for Ord og Diakoni, selv om det økonomiske utkomme er heller usikkert. Tenk videre på barn og eldre som har hatt en beskyttet tilværelse hos oss.

Pastor Paul får bare 26 kr i uka av den lokale menigheten.

Pastor Paul får bare 26 kr i uka av den lokale menigheten.

Vi har de siste par årene rukket å investere i noen tjenelige bygg og nyttige transportmidler – alt gode redskaper i Evangeliets fremme. Radio/TV-satsningen er en ubetinget suksess.

Så vil jeg gjerne fortelle dere at første halvdel av november ble våre indiske områder besøkt av en delegasjon fra Evangelisk Orientmisjon med leder Roald Føreland i spissen. Orient har alt et par år gitt en viss støtte til arbeidet til Misjonstjenesten, og besøket nå nylig er blitt foretatt for i neste omgang å engasjere seg fullt ut i arbeidet i India. Misjonstjenesten har alt lenge vært på utkikk etter og i bønn for – om mulig å finne en seriøs samarbeidspartner her i Norge. Jeg, som de siste snart 25 årene har ledet arbeidet, drar godt på årene (67) – så realismen taler for at en slik person trenger til avløsning i en ikke altfor fjern framtid, dersom arbeidet forsatt skal vokse og blomstre i den vakre evangeliske hage som Evangelistens Misjonstjeneste i Sør-India er blitt.

Pastor David ønsker seg nytt forsamlingshus med en liten pastorbolig i tilknytning.

Pastor David ønsker seg nytt forsamlingshus med en liten pastorbolig i tilknytning.

Nå skal Orient ta sine formelle steg gjennom styrebehandling og årsmøtevedtak – det er viktig at alle parter er bekvemme med prosessen, men vi håper, ber og tror at det nylig gjemmomførte besøket som Orient har foretatt til EHH og BA – vil øke lyst og sjanse for at også Evangelisk Orientmisjon og alle deres støttespillere og givere – vil se på Sør-India og Misjonstjenestens virke der, som verdig fornyet evangelisk innsats.

Den nye kirken i Krishnunipalem, hovedkvarteret til EHH, er nå snart ferdig. Den vil bli lagt merke til på hovedveien mellom Rajahmundry og Chodavaram.

Den nye kirken i Krishnunipalem, hovedkvarteret til EHH, er nå snart ferdig. Den vil bli lagt merke til på hovedveien mellom Rajahmundry og Chodavaram.

Dersom du hadde følelsen av at vi i begynnelsen av årets siste artikkel, vektla ”horribilis”, vil vi være like tydelige nå i slutten på at det er ”mirabilis” (det store ”miraklenes” år, om du vil) som kan bli husket og stående som det som best karakteriserer 2015 med overgangen til 2016: Tiden da Misjonstjenesten fikk en hardt tiltrengt, seriøs og langsiktig samarbeidspartner!

Så er det meningen at Orients leder, Roald føreland, vil gi sin beretning fra India-besøket til dere, leserne av Evangelisten, alt i neste nummer av bladet, som jo er det første på det nye året.

En riktig god og velsignet fredelig julehelg til dere alle!