Misjonsrapport nr. 2-2016

FORVENTNINGER OG REALISME

Først vil jeg på vegne av Misjonstjenesten få ønske lesere og givere et velsignet, godt nytt år.

Besøkende fra Evangelisk Orientmisjon samlet på hovedstasjonen til EHH.

Besøkende fra Evangelisk Orientmisjon samlet på hovedstasjonen til EHH.

Det var Anne Marit Føreland som hilste dere i årets første nummer av Evangelisten. Hun var  med i den gruppa på seks personer fra Evangelisk Orientmisjon som besøkte Misjonstjenestens områder i Sør-India, delstatene Andhra Pradesh og Telangana, nå før jul. Som dere fikk vite gjennom Anne Marits fine artikkel, gjorde besøket et uutslettelig inntrykk på de besøkende, og det ansporet nok til et enda mer inngående kjennskap i tiden som kommer. Det er ingen hemmelighet at  de siste par årene har Misjonstjenesten samarbeidet nært med Orient, og i løpet av dette året vil det bli tatt viktige avgjørelser i utviklingen av dette samarbeidet.

Når det blir desember, har våre venner i India ekstra store forventninger til ”juleforsendelsen” av midler til små og store prosjekter, ja, helt nede på individnivå.

Vi var også dette året i noen grad i stand til å møte forventningene, men vi skal også innrømme at vi gjerne skulle hatt mulighetene til å gjøre det enda bedre.

Totalt sendte vi nøyaktig 657 733,19 kr. Dette måtte vi sende for å kunne ”kjøpe” 4 918 700 indiske rupier. Kursen det siste året har forverret seg 30% – slik at vi får nesten en tredjedel mindre for de norske kronene våre. (Rupikursen her 0,1337 kr)

De enkelte hovedpostene i programmet vårt ble tildelt som følger:

Roald Føreland, daglig leder i Orient, her til høyre, har mye å samtale om med styreformann i Orient, Arild Nordlie - her på flyplassen utenfor Rajahmundry - like ved der EHH har sitt hovedsete.

Roald Føreland, daglig leder i Orient, her til høyre, har mye å samtale om med styreformann i Orient, Arild Nordlie – her på flyplassen utenfor Rajahmundry – like ved der EHH har sitt hovedsete.

  • Arbeidet for de spedalske: ca. 51 435 kr
  • Evangelister, bibelkvinner – evangelisering: ca. 227 560 kr
  • Til Misjonstjenestens to barnehjem: ca. 120 465 kr
  • Forsamlingshus/tomter: 0
  • Sykehus/helsetjeneste: ca. 108 290 kr
  • Eldreomsorg: ca. 64 845 kr.
  • Bibler og evangelisk litteratur: ca. 2 675 kr
  • Yrkesopplæring for ungdom: ca. 15 240 kr
  • To bibelskoler og annen bibelundervisning: ca. 45 450 kr
  • Evangelisering gjennom radio/TV: ca. 21 650 kr

Dette er jo i seg selv imponerende tall, men altså egentlig ikke fullgodt til å dekke forventninger og engasjement. I over 20 år har jeg fortalt våre indiske venner at de må være innstilt på at det er støtte (ikke lønn) fra norske brødre og søstre så lenge midlene foreligger i Norge.

Betelforsamlingen og Luke Bob Israel kan nå millioner av indere med Evangeliet gjennom de populære, evangeliserende TV-programmene.

Betelforsamlingen og Luke Bob Israel kan nå millioner av indere med Evangeliet gjennom de populære, evangeliserende TV-programmene.

Etter som årene har gått, har prosjektenes størrelse og antall økt – ikke minst antallet på forkynnere (ca. 450), og større og mindre forsamlinger som nyter godt av dette, nærmer seg 1000. Alle disse forsamlingene må nok i fremtiden være forberedt på i størst mulig grad å kunne forsørge sin egen pastorfamilie. Dette er et sunt prinsipp, men fattigdommen blant mange forsamlinger er så stor at prinsipper er vanskelig å følge helt ut.

Alt dette og mye mer (som det heter) vil vi komme tilbake til i rikt mon utover året.

Men ett skal dere vite at de midler dere betror Misjonstjenesten settes inn for Guds Rikes sak gjennom forkynnelse og diakoni slik at det betyr en forskjell, ja, den store forskjell – den som skiller mellom liv og død.

Et godt ”misjonsår” til dere alle i stor tillit og forventning til Herren om nye ”brød- og fiskeundere”.