Misjonsrapport nr. 5- og 6-2016

MIDLER SKAL UT, MEN FØRST MÅ DE INN!

Denne enkle sannhet i overskriften, illustrerer ganske nøye den situasjonen som Misjonstjenesten står i akkurat nå. Vi har sendt ut midler i februar, slik at med det vi sendte ut i desember, skulle alle deler av virksomheten ha fått forsyning til ut mars. Så ved utgangen av mars, eller like etter dette årets påske, bør vi igjen sende ut midler. Jeg skriver ”bør” – det er i sannhet ingen selvfølge, og særlig når midlene per dato ikke foreligger på Misjonstjenestens konto.

Vi er blant de "unådde" - to kvinner fra Kothuru og to fra Penta Sree er likevel "nådd" av Evangeliet. De vitner sterkt om sin tro ved å la seg døpe!

Vi er blant de «unådde» – to kvinner fra Kothuru og to fra Penta Sree er likevel «nådd» av Evangeliet. De vitner sterkt om sin tro ved å la seg døpe!

Derfor skulle alt være sagt når det gjelder viktigheten av den misjonsgaven som du kan gi ved å bruke ordningen her.

Men la meg først gi deg detaljene over det vi kunne sende ut 8. februar: 345 400 kr i alt – derav 132 733 kr til Betelforsamlingen i Nallajerla, Vest-Godavari og 212 667 kr til Evangelisten’s Helping Hand i Krishnunipalem, Øst-Godavari.

Hele 255 207 kr gikk denne gangen til å ”lønne” evangelister, pastorer og bibelkvinner.

Vår radio/TV-evangelisering (Betelforsamlingen og Luke Bob Israel i Nallajerla) fikk 41 510 kr. Her skal blant annet 18 medarbeidere og programskapere ”lønnes”.

Det skal bygges et forsamlingshus i jungel- og fjellområder – nettopp slike plasser der vi når ”de unådde”. Her ble avsatt 19 217 kr.

Dåpsstedet i Dharmavaram der tusener har blitt døpt siden jeg først besøkte stedet i 1991. Evangelister og bibelkvinner gleder seg sammen med de døpte!

Dåpsstedet i Dharmavaram der tusener har blitt døpt siden jeg først besøkte stedet i 1991. Evangelister og bibelkvinner gleder seg sammen med de døpte!

Til sist ble det midler til enkelte forbedringer ved barnehjemmet i Krishnunipalem. 29 466 kr til dette formålet.

De to siste beløpene var gaver fra Evangelisk Orientmisjon, som taler om det nære og gode samarbeidet med denne delen av ”Misjons-Norge”.

I desember kunne vi forsyne driftsmidler for ut mars måned – til våre to barnehjem, sykehus, spedalskearbeid, eldreomsorg og våre to bibelskoler.

Så igjen – overgangen mars/april blir svært avgjørende for hvordan vi skal greie å følge opp evangelisering og diakoni der mulighetene for blomstring og vekst slår alle som besøker områdene våre med undring.

2. Kor. har et avsnitt i kapittel 9 som har fått overskriften ”Gavmildhetens velsignelse”. Vi i Evangelistens Misjonstjeneste føler oss nå helt avhengige av dere som til stadighet tar til dere Herrens løfter fra dette avsnittet. Det er derfor i tro til at Herren igjen vil legge dette på hjertene til dere lesere av Evangelisten, som de ”glade givere” dere har vært i de mer enn 23 år jeg har stått som leder av Misjonstjenesten. En stafettpinne som jeg nå overleverer til andre – til sommeren. Mer om dette og samarbeidsavtalen med Orient etter deres årsmøte i april.

Advokat og trosvitne, Mrs. Lakshmi forteller sin historie fra talerstolen i Bondadapeta ved Kirkeinnvielsen der i desember 2015.

Advokat og trosvitne, Mrs. Lakshmi forteller sin historie fra talerstolen i Bondadapeta ved Kirkeinnvielsen der i desember 2015.

TO VITNESBYRD

Mr. Siva og kona hans Mrs. Lakshmi er begge kjente advokater med praksis i byen Bhimavaram. De stod begge fram på Misjonstjenestens kirkeinnvielse i Bondadapeta med sine historier – sine vitnesbyrd:

De tilhører begge ortodokse hindufamilier, og hun (Mrs. Lakshmi) understrekte at de var nøye med å gjøre hinduritualene – særlig overfor de guder og gudinner som de hadde valgt seg ut fra hindumylderet. Men da hun ble alvorlig syk, og legene var ute av stand til å finne årsak til sykdommen, forberedte hun seg på at hun snart skulle dø.

En dag, som hun var på vei til sykehuset sammen med sin mann, passerte de av alle ting et fotostudio for portrettbilder. Lakshmi fikk den innskytelsen at de skulle gå inn dit for å ta bilde. Mr. Siva synes det var en underlig tanke sånn i øyeblikket, men Lakshmi fremholdt at det kunne bli det siste bildet de tok sammen. Da de endelig kom ut av forretningen, så de rett på et stort kirkebygg, som lå vis a vis. Lakshmi var ikke ferdig med sine innskytelser den dagen, for nå følte hun absolutt for å gå inn i denne kirken, mens mannen mente det var ikke stedet for dem.

Fra venstre Raimo Juhani Halonen, en av lederne i EHH, så følger Mrs. Lakshmi og Mr. Siva, mannen hennes. Begge møtte Herren gjennom helbredelse, slik vi ofte ser i Sør-India.

Fra venstre Raimo Juhani Halonen, en av lederne i EHH, så følger Mrs. Lakshmi og Mr. Siva, mannen hennes. Begge møtte Herren gjennom helbredelse, slik vi ofte ser i Sør-India.

Men hun holdt på sitt, og de gikk inn. De møtte først kona til den lokale pastoren. Hun kunne fortelle at pastoren selv var ute i oppdrag, men at hun kunne be for dem. Dette sa de ja til og ble svært overrasket over at bibelkvinnen begynte å be om helbredelse uten at hun hadde fått noen ”bestilling” av ekteparet, og slett ikke om noen helbredelsesbønn. Men beretningen skulle følges av enda større overraskelser.

Mens pastorkona bad, hørte Lakshmi hele tre ganger en høy, klar stemme som sa: ”For jeg er Herren din Gud som helbreder deg!”

Da bønnestunden var over så Lakshmi seg rundt, men der var ingen andre der. Hun trodde det var pastoren som hadde kommet inn, og at det var hans stemme hun hadde hørt. Hun fortalte bibelkvinnen om dette, og hun mente at Laksmi nå hadde fått en spesiell ”velsignelse”. Imidlertid følte hun seg i øyeblikket alt annet enn ”velsignet”; hun var bare kald og skjelven.

Chinney Halonen ber for Mr. Ramu, fattiggutten som ble rik, men som ikke glemte å prise Herren for alle velsignelsene.

Chinney Halonen ber for Mr. Ramu, fattiggutten som ble rik, men som ikke glemte å prise Herren for alle velsignelsene.

Full av tanker forlot hun kirken. Hun spurte mannen sin om han hadde hørt denne stemmen, men han hadde ikke hørt noe. Imidlertid, skulle de jo til sykehuset for å hente prøverapporter.  Doktoren kunne bare melde at prøvene var fine – ingenting galt å finne. Da de kom hjem, følte hun seg helt fin, frisk og opplagt. Selv om hele storfamilien hennes gjorde store øyne over dette underet, fikk hun høste mange vanskeligheter fra denne hinduslekten den første tiden.

Men selv trodde hun Herren, og har siden prist Jesus for helbred og frelse.

Herren fortsatte å virke i denne familien. Mannen hennes, Mr. Siva ble syk, og ingen medisin synes å ha noen virkning uten legende bønn til Herren. Svigermor til Laksmi hadde vært en særs sterk motstander av deres nå levende kristne tro. Hun ble slått av sykdom. Heldigvis forstod hun at Herren talte også til henne på denne måten. Hun gjorde bot, ble helbredet og bekjenner nå Jesus som sin Frelser.

Chinney Halonen legger til sist til at dette ekteparet fortsetter sin advokatpraksis, men i tillegg reiser de rundt til hinduforsamlinger for å vitne om den virkelige og sanne Gud!

Alle Misjonstjenestens forsamlingslokaler får en minnestein som taler om forbindelsen mellom troende søsken i Sør-India og Norge.

Alle Misjonstjenestens forsamlingslokaler får en minnestein som taler om forbindelsen mellom troende søsken i Sør-India og Norge.

NOK ET VITNESBYRD

Vi har før (03-2016) skrevet om selve kirkeinnvielsen i Bondadapeta der dette ekteparet fortalte sin historie til en stor forsamling. Det skulle bli flere slike omvendelseshistorier på den samme kirkeinnvielsen. Det illustrerer så fint at Guds forsamling, Guds hus,  består egentlig av frelste mennesker – ikke fysiske kirkebygg, selv om de er aldri så tjenelige redskaper.

Mr. Ramu kommer fra en fattig familie, slike familier som ikke har råd til flere måltider om dagen. Fattig og hindu, som helt fra barndommen hadde tilbedt hinduguddommene. Han hadde ellers ingen skolegang, men hadde helt fra guttedagene forsøkt å livnære seg på ”småhandel”, som så mange andre i fattigdommens India. Forretningene gikk dårlig. Det ble tap, og lånene vokste ham over hodet. Han var riktig ille ute.

Leder av Misjonstjenestens TV-evangelisering er Luke Bob Israel i Betelforsamlingen. Gjennom TV - når Misjonstjenesten millioner med Evangeliet.

Leder av Misjonstjenestens TV-evangelisering er Luke Bob Israel i Betelforsamlingen. Gjennom TV – når Misjonstjenesten millioner med Evangeliet.

Han fikk lytte til Evangeliet ved ett av de mange evangeliske friluftsmøter, der kraftige høyttalere sprer budskapet også til den ”tilfeldige” forbipasserende.

Han begynte virkelig alvorlig å be til Jesus om hjelp i sin elendige tilstand.

Kort tid etter fikk han jobb hos en lokal fiskeoppdretter. Mr.Ramu viste seg som en dyktig medarbeider, som fikk tillit. Han kunne kjøpe seg inn i virksomheten som medeier. Han kjøpte sitt eget område, begynte for seg selv med den nye lærdom og det nye livssyn han hadde fått. Han selger i dag oppdrettsfisk og reker i stor stil, er blitt millionær, og viser stadig sin takknemlighet for Evangeliet ved å vitne og utfordre hinduene, som ofte kommer av nysgjerriget til kristne storsamlinger.

Han bruker sin nyervervede pengerikdom til hvert år å arrangere evangeliske stormøter i Bhimavaram, der han inviterer kjente talere fra det kristne India.

Gud kan frelse samme hvem det skal være. Han bruker seg selv som eksempel på dette, når han vitner for hinduene.

DIN MISJONSGAVE!

Din misjonsgave gjør Misjonstjenesten i stand til å nå de unådde med Evangeliet. Av de 6000 unådde folkeslag som er i verden, er over 2000 av dem å finne i India.

Misjonstjenesten tar vel vare på forkynnersiden ved at vi støtter ca. 470 bibelkvinner, pastorer og evangelister, ved siden av to bibelskoler og en forkynnende TV-stasjon, mens også mange hundre arbeidere banker på vår dør for støtte.

Der er flere fattige i India enn i hele Afrika har statistikk fortalt oss. Derfor må Misjonstjenesten også vektlegge Evangeliets gjerningsside, diakonien.

Misjonstjenesten har et stort arbeid blant spedalske, en betydelig eldreomsorg, et sykehus og  to barnehjem.
Alt dette og de over 900 forsamlingene i EHH og BA, kaller på våre midler, Herrens kjærlighetsgaver!
Du er med din misjonsgave til Misjonstjenesten med der Evangeliet har fremgang blant hedningenes millioner!