Misjonsrapport nr. 1-2013

EN FORVENTNINGENES JANUAR

Ja, jeg er klar over at det først og fremst er jul og desember som er ”forventningenes tid”, men jeg føler så sterkt for å gi uttrykk for forventning og optimisme nå i begynnelsen av et nytt år – det Herrens år 2013. Og her følger noe av forklaringen.

Jeg vil gjerne gi deg lista over de midler vi sendte våre prosjekter i Andhra Pradesh, Sør-India, i adventstiden. Dette var ”julepenger” og drift og investeringer for de første tre månedene av 2013:

Håndtverkere i full sving med å klargjøre bygningene for ny sykehusdrift, EHH - Krishnunipalem.

Håndtverkere i full sving med å klargjøre bygningene for ny sykehusdrift, EHH – Krishnunipalem.

Arbeidet for de spedalske kr 65 000,-
Evangelister, pastorer, bibelkvinner (evangelisering og menighetsarbeid) kr. 258 000,-
Til Misjonstjenestens to barnehjem kr. 85 000,-
Forsamlingshus og tomter kr. 52 000,
Sykehus og helsetjeneste kr. 90 000,- kr
Eldreomsorg kr. 40 000,-
Bibler og evangeliske traktater kr. 10 500,-
Yrkesopplæring for ungdom kr. 3 500,-
To bibelskoler og andre bibelkurs kr. 50 000,-
Radio/TV-arbeid kr. 15 000,-
Disse imponerende tallene skulle tilsammen bli ca. 669 000,- kr. Det nøyaktige beløpet er avhengig av rupi- og dollarkurs, men den norske krone har hatt en fordelaktig kurs, regnet mot disse valuttaene. I neste nummer av Evangelisten vil vi gi oversikten for hele 2012.

Den kjente, indiske evangelisten Prabudas fra Samalkot gjør seg klar for fire timer på plattforma!

Den kjente, indiske evangelisten Prabudas fra Samalkot gjør seg klar for fire timer på plattforma!

Våre over 500 medarbeidere melder om en hektisk jule og adventstid. Adventstiden er for våre kristne trossøsken ennå fastetid. Det er vel lenge siden vi praktiserte 40 dagers faste før jul. Vi har byttet den med julebordssesong. Det er vel bare lilla-fargen som er igjen av vår faste. EHH-forsamlingene nyttet fastetiden til storslåtte møtesamlinger. Først tre dager i selve Krishnunipalem. Her kunne møtene utnytte førsteetasjen i den nye, store kirken på misjonsstasjonen. Dette er første byggetrinn, så mye gjenstår. Vår gamle kjenning Prabudas fra  Samalkot var igjen taler. Våre venner forteller at møtene startet ved 8-tiden og holdt det gående til halv tre om natta. Jeg har selv opplevd slike møter med Prabudas, så jeg vet at de ikke overdriver. Raimo Juhani forteller oss at opptil 2500 mennesker var med på kveldsmøtene. Det var vondt å høre at den samme Raimo J. mistet sin kjære svigermor i tiden omkring disse møtene. Hun var pensjonert lærer, og hadde nok vært mye syk de siste årene.

Jeg synes det er svært gledelig at ledelsen i EHH kalte Joshua Jude Israel til å holde spesielle ungdomssamlinger. Joshua tilhører jo den andre av våre to store samarbeidsparter – BA og Integrity Ministries. De har sete i nabofylket, Vest-Godavari. Joshua talte utfordrende til ungdommene om å leve kristenlivet i den krevende hinduverdagen med alle sine korrumperende fristelser.

Utsnitt av den mektige forsamlingen under evangelisk møteaksjon i Gokavaram.

Utsnitt av den mektige forsamlingen under evangelisk møteaksjon i Gokavaram.

Men disse fastemøtene var som liten forberedelse å regne for det som var i emning: Evangeliske fellesmøter i Gokavaram, der Misjonstjenestens leder Prasanth Kumar Halonen var leder av hele arrangementskomitèen. Men arrangementet var i stor fare for å måtte avlyses på grunn av en kraftig syklon som herjet området. Tett innpå åpningsmøtet stod alt under vann og gjørme, men en iherdig bønneinnsats og praktisk tilrettelegging gjorde at alt gikk etter planen, men det var spenning til siste dag. Underveis var det nok av stemmer i lokalsamfunnet som mente at det aldri ville gå. Men værforbedringen ble tatt som tegn på at Herren hadde behag i møtene, og da det umulige likevel lot seg gjennomføre tross vansker og hinduers spott – ble det et veldig vitnesbyrd om at ”Den Kristne Gud” er sterkest. Ja, slik blir alt i dette samfunnet tolket som en mannjevning mellom Bahl (hindugudene) og Herren!

Nå ble tilstrømningen til disse møtene også i overkant av det våre optimistiske venner hadde regnet med. På avslutningsmøtet var over 80 000 mennesker til stede. På de tre dagene langt over 200 000 – og dette er vel å merke politiets tall.

Våre venner og deres samarbeidende forsamlinger i Gokavaram Mandal sørget også for et godt etterarbeid, så forsamlingsvekst og menighetsplanting følger et slikt arrangement.

Nå skjønner du kanskje mine forventninger for det nye året, når det gamle toner ut med en slik seiersfanfare.