Misjonsrapport nr. 10-2015

SOMMEREN ER HER

Den sterkt funksjonshemmede kvinnen Jothy er lenket til sengen, men derfra gjør hun sin bønnetjeneste.

Den sterkt funksjonshemmede kvinnen Jothy er lenket til sengen, men derfra gjør hun sin bønnetjeneste.

Ja, det sier de i Andhra Pradesh, Sør-India, for mai er skoleferietid og gradestokken kryper opp over 40 gr. C – nærmer seg 50, og gjør livet utrivelig for millioner av mennesker. Det er først i midten av juni, kanskje ikke før i juli, at de første monsundråpene kjøler atmosfæren noe. I Norge er vi mest avhengig av elektrisitet til varme om vinteren – i India trenger de den samme kraft til kjøling om sommeren, men det gjelder selvsagt bare de relativt velstående, som har råd til slikt utstyr. Likevel er det slik at når folk trenger ”strømmen” som mest, så svikter den. Strømutkoplingene er mange og lange gjennom den varmeste tiden på året – noen lar dieselaggregatene ta jobben, men dieselkostnaden gjør strømmen selvfølgelig enda dyrere. Men når alt kommer til alt – sommeren med skolefri er en god evangeliseringstid, og de litt kjøligere kveldstimene nyttes godt. I forrige misjonsrapport kunne vi fortelle leserne om Luke Bob i Betelforsamlingen, som bad oss inderlig om 75 000 kr til ”møteutstyr”. Han trengte lys, lyd og diverse annet utstyr for å rigge de mange kveldsmøtene rundt om i de mange distrikter i Andhra Pradesh. I lang tid har de leigd utstyr – både dyrt og tungvint argumenterer lederen for Betel. Misjonstjenesten dristet seg til en ekstraforsendelse med disse midlene i slutten av april, slik at utstyret kan komme til full utnyttelse gjennom den travle sommersesongen med evangelisk virksomhet. Over 2000 mennesker på hvert møte er ikke uvanlig. Bekjentgjørelsen blir svært så effektiv gjennom fjernsysstasjonen Sathya Sakshi. Mange kommer for å oppleve ”TV-predikanten” Luke Bob Israel fra Misjonstjenestens Betelforsamling, men selv om hjelpemidlene er moderne, så er budskapet ”Det Gamle Evangelium” om frelse og nåde for den synder som vender seg til Herren med bønn om tilgivelse og nytt, evig liv.

2 Church 11
Alle er med på å stable materialer til den nye kirken i Krishnunipalem – nærmest lederen Raimo Jihani Halonen.
Det er dimensjoner over EHH's nye hovedkirke i Krishnunipalem!

Det er dimensjoner over EHH’s nye hovedkirke i Krishnunipalem!

Overgangen fra ”de store masser” til det lille enkeltmennesket kan bli stor, særlig når mennesket i tillegg er sterkt funksjonshemmet, sengeliggende og helt avhengig av andres hjelp og velvilje – les gjerne kjærlighet i dette tilfellet. Det er Joshua Jude Israel (bror av Luke Bob) som ber oss være med i bønn for 21 år gamle Jothy. Hun ble døpt alt for noen år siden, forteller Joshua. Jothy sier at hun føler seg priviligert fordi hun kan tilbringe så mye tid i bønn, der hun ligger lenket til sykesengen, som hun har omgjort til et arbeidssted for nettopp bønnen. Selv har jeg møtt Jothy et par ganger, og kan understreke at der følger en mektig åndsatmosfære med henne. Hennes foreldre er strevsomme, fattige landarbeidere, og de sitter fremdeles fast i hindutroen. Joshua gir dem godt vitnesbyrd ved at de strever etter beste evne for å skaffe det helt nødvendige til den syke dattera. Jothys mektige vitnesbyrd har vært sendt på TV-kanalen vår, og nå appellerer Joshua til meg om å berette Jothys historie til dere i Norge gjennom  Bladet Evangelisten, og om noen i Norge kunne bidra med midler til en rullestol for henne, og ellers litt finansiell hjelp. Det er herved brakt til vår alles kunnskap!

Vi må til slutt berette om et prosjekt som mangler midler for å komme i gang, men også om ett som står foran sin umiddelbare fullførelse.

Det er luftig å jobbe på taket av den nye kirken i Krishnunipalem.

Det er luftig å jobbe på taket av den nye kirken i Krishnunipalem.

Vi har før skrevet om kirkestedet Pothavaram under BA-paraplyen. Forsamlingen der driver et flott arbeid som når unge hindukvinner med Evangeliet gjennom kombinert syopplæring og bibelundervisning. Men bygningene er nå så dårlige at 30 hindufamilier, som gjerne vil, men nå ikke tør sende undommene sine til dette gebrekkelige forsamlingshuset.

Det var særlig tungt å besøke dette stedet nå sist vinter og vite at jeg ikke kunne dra tilbake til Norge for å sende midlene til umiddelbar oppstart i denne sårt trengende forsamlingen i Pothavaram. Men nå er jeg jo ikke alene med sorgen.

Over 2000 mennesker på kveldsmøte i Kammam, der Luke Bob fra Betelforsamlingen talte!

Over 2000 mennesker på kveldsmøte i Kammam, der Luke Bob fra Betelforsamlingen talte!

Det er hovedkirken i Krishnunipalem, Evangelisten’s Helping Hand (EHH), som reiser sin mektige profil mot himmelen midt i hinduland. Vi håper at bygget vil stå ferdig til innvielse på ettersommeren, sier leder av byggeprosessen, Raimo Juhani Halonen. Det har tatt ca. 10 år fra planlegging til full gjennomføring.

Aller sist: Den lokale pastoren i Kammam-distriktet, Solmon Raju (min gode venn fra hele 22 år tilbake), takker så inderlig for midler til dører, vinduer og takvifter til det nye forsamlingshuset medregnet tilstøtende pastorbolig.

De synlige bygg i Misjonstjenestens forsamlinger blir kraftsentra der Evangeliet stadig skyter friske skudd i menneskehjerter!

Kontonummeret er 3000 13 11391.