Misjonsrapport nr. 11-2014

KALL – ERFARING OG BETYDNING

img 5610

Prasanth Kumar Halonen leder Evangelisten’s Helping Hand, EHH – her med kona Aruna, en mektig bønnens kvinne!

Vi gav forrige gang en fyldig reportasje om besøket fra India nå i begynnelsen av mai. Leder av ”Evangelisten’s Helping Hand”, vår største samarbeidspart i Andhra Pradesh, Sør-India gjestet oss, og mange var det som fikk møte Prasanth Kumar Halonen i Oslo, i Bergens-området og i Kristiandsand. Jeg avsluttet sist med å henvise til den betydning som det personlige kall har for våre medarbeidere i Sør-India, og som et levende eksempel på det, fortalte Prasanth Kumar sin personlige erfaring omkring det å bli kallet til en spesiell tjeneste i Guds Rike.

Vi starter egentlig den 3dje april 2003. Da ble plutselig far til Prasanth revet bort på en dramatisk måte – han ble drept mens han stod på talerstolen ved avslutningen av en større møteserie.

Mens Prasanth var i Norge, ble den årlige samlingen for over 700 barn og unge avholdt i Krishnunipalem. Her ser vi at noen av barna ankommer.

Mens Prasanth var i Norge, ble den årlige samlingen for over 700 barn og unge avholdt i Krishnunipalem. Her ser vi at noen av barna ankommer.

Jerevatnam Halonen hadde da alt i en tjueårs-periode vært øverste leder av ”Evangelisten’s Helping Hand”. Men det hadde plaget han at ingen av de 5 sønnene så ut til å kunne ta opp den åndelige arven som evangelisk leder av den store, misjonerende virksomheten han drev. Prasanth forteller at faren med tårer i øynene bønnfalt dem om at i det minste ”en” måtte stå frem, men alle var tause. Men for å glede faren hadde Prasanth og broren Raimo Juhani til sist sagt seg villige til å slutte seg til et anerkjent bibelseminar i Madras, Tamil Nadu. Raimo Juhani fikk begynne, men Prasanth selv ble avvist av seminarledelsen  på grunn av manglende bibelkunnskaper. Han hadde nok fartet rundt med far for å lære, men hadde aldri følt et ekte, personlig engasjement for Evangeliet.

En kjempestatue av den populare hinduguden Hanuman skuer ut over landskapet. Våre troende søsken i India er forberedt på åndskampen som følger valgseieren for hindupartiet.

En kjempestatue av den populare hinduguden Hanuman skuer ut over landskapet. Våre troende søsken i India er forberedt på åndskampen som følger valgseieren for hindupartiet.

Han hadde fått i oppdrag fra Norge å bygge opp sykehusdrift og et medisinsk tilbud til den fattige befolkningen i Gokavaram Mandal – en oppgave han skjøttet på en utmerket måte. Men han kunne ikke strekke seg lenger enn til å være en drivkraft innen diakonien. En talerstol og forkynnelse av Ordet holdt han seg langt unna. Han hadde ikke noe kall, og heller ikke noe anlegg for det, mente han på den tiden da faren levde. Jeg samtalte selv flere ganger med Jerevatnam, og var vitne til hans tårers sorg over den manglende åndelige arvefølge i EHH på den tiden.

Imidlertid bevilget vi et opphold for Prasanth ved det anerkjente Haggai bibelinstituttet i Singapore. De som leder der har sin oppmerksomhet spesielt rettet mot vitnetjeneste, menighetsplanting og fødselshjelper for ”det personlige kallet”. Ikke akkurat det som lokket Prasanth akkurat da, men storbyen Singapore virket fristende.  Dette var vinteren 2003. Det var ikke særlig underlig at Prasanth ikke trivdes på en slik plass, der det var bønn og bibelstudium fra morgen til kveld – en intens disippeltrening. Etter få dager bad han ledelsen om å få slippe. Han ville like godt dra hjem. Men en klok broder i ledelsen hadde en dyptgripende samtale med han , slik at han fikk mot til å prøve noen dager til. Innstillingen til den uvanlige dagsrytmen snudde seg, og han kunne nyte og fullt ut ta del i det åndelige fellesskapet etter hvert.

1 NarendraModi Aftervictory Reuters 21Dec
Den nye lederen i India Narandra Modi kommer fra Hindunasjonalistene. De kristne er engstelige for hva som kan skje med trosfriheten i tiden som kommer.
Prasanth (til venstre) fortar dåp under en evangeliseringsaksjon sist sommer. Mai og juni er en god tid for evangelisering.

Prasanth (til venstre) fortar dåp under en evangeliseringsaksjon sist sommer. Mai og juni er en god tid for evangelisering.

En natt hadde Prasanth en skjellsettende drøm, som han siden ofte har vendt tilbake til, og som har preget han siden. Dette fortalte han flere steder under rundreisen i Norge.

Han drømte at han lå med sin døende far i fanget, ved siden av stod undertegnede og trøstet ham. Han våknet brått og skrekkslagen fra drømmen. Tok straks til telefonen, og selv om det var dyp natt i India, måtte han vekke broren for å forsikre seg om at far hadde det bra. Han fikk bekreftet at Jerevatnam (far) var på møte i distriktet og var ikke ventende hjem før på morgensiden, men alt stod vel til hjemme i Krishnunipalem.

Uroet av drømmen, men beroliget av samtalen med hjemmet, kunne Prasanth Kumar igjen konsentrere seg om en god avslutning på Haggai. Han vente hjem i februar (2003).

Tredje april (2003), bare et par måneder etter hjemreisen, ble faren myrdet på talerstolen i en landsby like utenfor Rajahmundry.

I de hektiske og kaotiske dagene som fulgte ble Prasanth utnevnt – fra Norge – til sin fars etterfølger som leder av hele EHH, 32 år gammel.

Drømmen kom til han igjen som en bekreftelse på at kallet var forberedt og sanksjonert i Himmelen. Han som hadde vegret seg for å stå foran en forsamling, måtte nå tale til de langt mer erfarne på arbeidermøtene. Han måtte møte forsamlingene og opptre med autoritet og beherskelse foran sjokkerte forsamlinger. Mange av de mest erfarne pastorer og bibelkvinner, fares trofaste støttespillere, ble til uvurderlig hjelp for den unge og sårbare lederen. Han har nå ledet EHH i 11 år – der ”alt” har vokst, mens Prasanth har blitt styrket i sitt kall. Det er ikke lenge siden han stod foran en forsamling på 80 000 mennesker, og i dag prioriterer han helt klart evangelisering og den åndelige ledelse av forsamlingene.

Som sin ennå unge leder (43 år) er de 270 forkynnerne i EHH levende opptatt av å virke i bevisstheten om at de har et personlig kall – en åndens salvelse over sin gjerning!