Misjonsrapport nr. 13-2015

MULIGHETSROMMET

Nye frelste lagt til menigheten etter møter i Bhimavaram, skriver Luke Bob til oss. Her ber han for en av de nyfrelste.

Nye frelste lagt til menigheten etter møter i Bhimavaram, skriver Luke Bob til oss. Her ber han for en av de nyfrelste.

Vis Herren ære med gaver av ditt gods og med førstegrøden av hele din avling! Så skal dine forrådshus fylles med overflod og dine pressekar flyte over av most.

Ordsp. 3,9-10.

Jeg vet ikke om du har lagt merke til det – det ser ut til at det nye moteordet blant våre sentrale politikere er ”mulighetsrommet”.  I den politiske retorikken følges gjerne ”mulighetsrom” av ”handlingsrom”, slik at stort ”mulighetsrom” vil etterfølges av utvidet ”handlingsrom”, og omvendt – et lite ”mulighetsrom ” vil ha som konsekvens et innskrenket ”handlingsrom”.

Den fremstår som "symbolet på" Evangeliets vekst i Misjonstjenestens virke - den store hovedkirken som reiser seg på EHH's hovedstasjon i Krishnunipalem.

Den fremstår som «symbolet på» Evangeliets vekst i Misjonstjenestens virke – den store hovedkirken som reiser seg på EHH’s hovedstasjon i Krishnunipalem.

Skal tro om ikke dette moteordet fra storpolitikken, vil kunne si noe tankevekkende om ”misjon” generelt, og Evangelistens Misjonstjeneste spesielt. La oss gjøre et forsøk.

De siste vel tjue årene har Misjonstjenestens virksomhet i Andhra Pradesh, Sør-India utviklet seg kolossalt. Bare de par siste årene har vi tilført arbeidet over 10 mill kr. Det har resultert i flere arbeidere med en bedre godtgjørelse, kirker og pastorboliger har vært bygd og renovert. Spedalskekolonier og barnehjem har sett store utbedringer. Menigheter plantet og frelste lagt til forsamlingene. Et stort og viktig evangeliseringsarbeid gjennom radio og fjernsyn er i sin lovende oppbygging, og eldreomsorgen blomstrer der fattigdom og religiøse fordommer ellers marginaliserer de gamle og svake. Landsbysykehuset i Krishnunipalem er renovert og sikret solid drift – nå også med røntgentjenester. Vi har også en begynnende investering på en stor kristen internatskole for analfabete barn i fjellområdet rundt landsbyen Ananthagirri – dette som Framnes-aksjonen hjelp oss i gang med. Kostnadene til fullføring har imidlertid gjort at den videre utviklingen har vi måttet sette på vent.

Fra stort friluftsmøte i Kammam distrikt. Kammam ligger nå i den nye delstaten, Telangana.

Fra stort friluftsmøte i Kammam distrikt. Kammam ligger nå i den nye delstaten, Telangana.

Men uendelig mye gjenstår på alle sektorer.

Så har det vel vært følt slik fra min side at stillstand egentlig er tilbakegang i misjonsverdenen. Evangeliet forkynnes og blir mottatt, og når tillfanget av mennesker som er i vårt ansvarsområde nærmer seg 90 mill, folketallet i de to delstatene Andhra Pradesh og Telangana, så har de uendelige mulighetene for Evangeliets frigjøring av disse menneskemassene ført til at ansvaret har drevet arbeidet. Det har vært og er et trosprosjekt, og jeg skal villig innrømme at jeg som leder har vært en tydelig eksponent for at vi har brukt tilgjengelige midler for å fylle uttalte og erfarte behov. Vi har ikke holdt på midler og bygget opp noen stor reserve for magrere tider. Jeg har ledet etter det prinsippet som ”de gamle i Evangelisten” lærte meg at det arbeidet Herren har behag i, skal ikke mangle midler. Det igjen betinger at Herren har lydhøre tjenere på alle nivåer.

Bibelen i sentrum. Joshua Jude i bønn før et møte under norsk besøk i januar 2015.

Bibelen i sentrum. Joshua Jude i bønn før et møte under norsk besøk i januar 2015.

Vel, Misjonstjenesten har små administrasjonskostnader og ingen pensjonsforpliktelser. Alt skulle ligge til rette for at midlene som blir betrodd oss, får en effektiv bruk i Misjonens tjeneste.

Men likevel – kommer jeg nå til en litt smertelig konklusjon på denne misjonsartikkelen.

Vi sendte i juni ca. 530 000 kr til misjonsprosjektene våre i Sør-India. Det er egentlig et par hundre tusen for lite til å være en fullgod utsendelse, som bør ligge på 750 til 800 tusen kr.

Vi kan neppe i dag forestille oss konsekvensene av om dette skulle bli en vedvarende trend.

I de snart 23 årene jeg har ledet arbeidet, har jeg alltid fremholdt med stort alvor for våre venner i Sør-India at de midler vi sender er ”støtte” (support). Vi sender så lenge der er midler i Norge. Den dagen dette svikter, har vi ingenting å sende.

Et stort evangelistlag fra Betelforsamlingen drar ut på gateevangelisering i ny evangeliseringsbuss.

Et stort evangelistlag fra Betelforsamlingen drar ut på gateevangelisering i ny evangeliseringsbuss.

Vi hadde en krise i 2003, men kunne langsomt bygge oss opp igjen. Jeg nøler ikke med å si at vi har en krise nå, i 2015, men det er en finansiell krise, som vi vet også kan utvikle seg til andre typer kriser. (Når krybben er tom, bites hestene!)

Vi talte i begynnelsen om utvidede og trange mulighetsrom, men aller først minnet vi om at Herren kan fylle våre forrådsrom og pressekar, men det igjen var betinget av vårt forhold til Herren.

Det er i sannhet ”en prøvelsens tid”!

Kontonummeret er 3000 13 11391.