Misjonsrapport nr. 14-2013

EVANGELISERING UTEN GRENSER

Her et utvalg av de 50 medarbeiderne som skal nyttiggjøre seg "audio-bibel" i evangeliseringen. Lederen av BA, Luke Bob Israel, stående helt til høyre.

Her et utvalg av de 50 medarbeiderne som skal nyttiggjøre seg «audio-bibel» i evangeliseringen. Lederen av BA, Luke Bob Israel, stående helt til høyre.

Når vi leser Ap.gj., får vi et levende inntrykk av de geografiske begrensninger fortidens bærere av Evangeliet måtte leve under. Uttrykket ”apostlenes hester” sier vel alt om den saken. Anderledes i 2013 – vi er ikke lenger i den grad begrenset av de vansker det fysiske landskapet byr på, men ”ondskapens åndehær i himmelrommet” er desto mer aggressive i sine oppfinnsomme angrep. Derfor, kjære lesere, vi oppfordrer dere ofte til givertjeneste, men altså her og nå: glem ikke forbønnens tjeneste.

Med den store evangeliske innsats våre indiske brødre og søstre legger for dagen nå fremover, er det meget sannsynlig at motstanden vil øke fra fiender av Guds Rike.

Misjonstjenestens TV-stasjon med medarbeidere og besøk fra ekspertise i Hydrabad. Mr. Harsha, sittende med blomsterkrans, kunne gi våre "amatører" gode råd.

Misjonstjenestens TV-stasjon med medarbeidere og besøk fra ekspertise i Hydrabad. Mr. Harsha, sittende med blomsterkrans, kunne gi våre «amatører» gode råd.

La meg konkretisere denne store innsatsen:

For det første er det med utsøkt glede og takknemlighet at jeg understreker viktigheten av det arbeidet som Framnes kristne vgs. vil gjøre for Misjonstjenesten kommende skoleår. Skolen har valgt ”Framnes støtter India” (gjennom Misjonstjenesten) som motto for det tradisjonsrike ”skolens misjonsprosjekt” 2013/14. Blant prosjektets fremste mål vil vi nevne bygging av internatskole for barn fra stammebefolkningen i Ananthagiri – et landsbyområde i jungelen i distriktet Vizakhapatnam. Videre vil skolen være med på utbyggingen av evangeliseringssenteret i Nallajerla og renovering av spedalskkoloniene i Bommuru.

Misjonstjenestens programledere forbereder programmer med riktig bibelsk innhold!

Misjonstjenestens programledere forbereder programmer med riktig bibelsk innhold!

Våre indiske medarbeidere har lenge ønsket seg en betydelig satsning på TV-evangelisering. For det første gir dette muligheten til å nå millioner der de før nådde tusener. For det andre, og dette har vi skrevet om før, er det viktig å få ut ”det sanne Evangeliet” om nåden i Kristus Jesus. Vranglæren og pengegriskheten florerer i rikt monn i såkalt ”kristen-TV” i India. Derfor som en motvekt mot løynen, er navnet på Misjonstjenestens nye TV-kanal – Sathya Sakshi – ”Det sanne vitnesbyrdet om sannheten”.

I disse dager sender Betelforsamlingen ut nye ledere med et spesielt evangeliseringsoppdrag, og med seg har de et nytt, elektronisk hjelpemiddel en ”lydbibel”. Apparatet ligner på en radio, men det et utelukkende Bibelens skrifter som strømmer ut fra høyttalerne. Det drives av et solcellepanel for å være uavhengig av strømleveranser – nyttig langt ute i jungelen. De 50 medarbeiderne konsentrere arbeidet i omlandet rundt byene Vizag og Nallajerla – områder med mange stammelandsbyer. Arbeiderne forplikter seg til å holde minst en ”lesersamling” fra ”elektronikkbibelen” om dagen for større og mindre grupper.

Det er her, blant stammebefolkningen i Ananthagiri, Framnes vil hjelpe Misjonstjenesten å bygge en kristen skole.

Det er her, blant stammebefolkningen i Ananthagiri, Framnes vil hjelpe Misjonstjenesten å bygge en kristen skole.

Det er et stort paradoks at India, der 77% av befolkningen lever for under 2 kr dagen (Le Monde Diplomatique, mai 2013), har en slik stor utbredelse av mobiltelefoner. Indiske myndigheter har gjort det billig å kjøpe og bruke mobiltelefonen. Misjonstjenesten ønsker å utnytte dette med å tilby bibelvers på SMS. Det er interessant at Norge er tungt til stede i Andhra Pradesh og noen andre indiske delstater, gjennom Telenor. Uninor heter det i India, og er synlig på ”hvert gatehjørne” i indiske byer.

"Tradisjonell evangelisering". Et team fra Misjonstjenesten med Prasanth Kumar i stavnen, krysser Godavari på vei inn i jungelen til landsbyen Saragudu. Motorsykler supplerer "apostlenes hester".

«Tradisjonell evangelisering». Et team fra Misjonstjenesten med Prasanth Kumar i stavnen, krysser Godavari på vei inn i jungelen til landsbyen Saragudu. Motorsykler supplerer «apostlenes hester».

Alle disse ”nyvinningene” innen misjonsvirksomheten skal ikke få deg til å tro at vi glemmer tradisjonelt menighetsarbeid, livsnødvendig diakoni og dør- til dør-evangelisering sammen med stor møtevirksomhet.

Våre om lag 450 evangelister, pastorer og bibelkvinner opprettholder den menneskelige kontakten, og det skulle tale for seg selv at ledelsene i BA og EHH ønsker seg 500 nye forkynnere.

Vi arbeider for at gamle og nye medarbeidere skal ligge godt over de ontalte 2 kr dagen (fattigdomsgrensa).

Men til dette og alt Guds Rikes arbeid i Andhra Pradesh trenger vi din forbønn og dine kjælighetsgaver!