Misjonsrapport nr. 15 2013

FRAMNES HJELPER INDIA

Det er 1000 slike fattige barn som Luke Bob vil presentere for utsendingene fra Framnes.

Det er 1000 slike fattige barn som Luke Bob vil presentere for utsendingene fra Framnes.

Ja, dette er motto og arbeidstittel for Framnes kristne vgs. – når de nå 17. august startet opp misjonsprosjektet for kommende skoleår. Det er med store forventninger vi ser fram til at Evangelistens Misjonstjeneste skal få anledning til å presentere sitt engasjement for Evangeliet i ord og gjerning, slik det har blitt drevet i Andhra Pradesh, Sør-India, siden 1960-tallet. Vi trenger et større publikum, skal vi kunne møte utfordringene fra våre samarbeidsparter i Sør-India. I India har vi de seneste årene fått mange unge, åndsfylte medarbeidere, derfor er det ekstra gledelig at vi kan knytte forbindelser mellom unge mennesker her hjemme og der ute. Neste nummer av bladet er et dobbeltnummer med to sider misjonsstoff, og da vil vi nytte anledningen til å presentere utførlig for dere de prosjektene som Framnes i første rekke skal engasjee seg i. Dette er også nummeret der høstgavegiroen går ut, som vi alt nå ber dere om å ta godt i mot!

Joshua Jude Israel er en av Misjonstjenestens mest kjente forkynnere, som nå også kan gjøre seg bruk av TV-mediet.

Joshua Jude Israel er en av Misjonstjenestens mest kjente forkynnere, som nå også kan gjøre seg bruk av TV-mediet.

I nærmeste fremtid

Vi har noen prosjekter som er så ressurskrevende at vi over tid har sendt midler i små porsjoner. Et slikt prosjekt er ferdigstillelse av det store forsamlingshuset for EHH i Krishnunipalem. Dette har faktisk vært under utvikling i 10 år. Tolmodigheten har vært stor i India, og de har nyttet ”ventetiden” godt med dugnader og lokale ofringer, men det er begrenset hva fattige forsamlinger kan makte når det er tale om et prosjekt som vil nå millionen i norske kroner. Når vi etter hvert ser muligheten til å bli ferdige, vil det bety et betydelig løft for EHH, som ved siden av å betjene store, lokale forsamlinger i Gokavaram-området, jo er sentrum for et stort kirkesamfunn med om lag 300 forsamlinger.

Det store forsamlingshuset i Krishnunipalem, EHH, reiser seg - langsomt.

Det store forsamlingshuset i Krishnunipalem, EHH, reiser seg – langsomt.

Flere ganger i året skal 4-5000 mennesker samles, da er det ikke for mye forlangt at ca. 1000 får plass i hovedsalen – fremdeles blir det nødvendig med ”pendal” (teltduk) i tillegg. Da gamle Halonen besøkte Norge i 1994, fikk han med seg en vakker sju-armet lysestake. Hans tanke var at den skulle få hedersplassen i en ny kirke. Det forteller litt om tidsperspektivet. Vi sender ca. 750 000 kr i nærmeste fremtid. Men vi må også ha av gårde en stor sum til Betelforsamlingen – hele 300 000 kr. Her utgjør 30 000 kr et spesielt arrangement for 1000 fattige barn i landsbyen Ananthagiri, der Framnes planlegger å bygge en skole. Det er meningen at de 5 gjestene fra Norge skal være til stede på dette nå i oktober. De resterende 270 000 kr utgjør et tomtekjøp i Nallajerla. Her vil vi se utvidelsen av det senteret som skal stå for ”digital evangelisering”, blant annet TV-satsningen. Prisen på denne tomta har steget med 70 000 kr på de siste tre årene, og dermed er vi over til et problem utenom vår påvirkning.

Matvareprisene øker, "abnormt", er ordet inderne selv bruker. Her fra måltid på EHH's sommerskole 2013.

Matvareprisene øker, «abnormt», er ordet inderne selv bruker. Her fra måltid på EHH’s sommerskole 2013.

Rupier til besvær

Det er nok (dessverre) slik at når en har med misjon å gjøre, blir en også opptatt av det store verdensøkonomiske bildet. Vekslingskurser mellom dollar, kroner og rupier er av vesentlig betydning for hvor langt vi rekker med pengene våre. Rupikursen har i de over 20 årene jeg har vært engasjert av dette, utviklet seg til vår fordel. På begynnelsen av 90-tallet var kursen ca. 20 øre for en rupi – i dag er den 9,5 øre for den samme rupien. Men inflasjon og levekostnader har gått i været i langt større grad enn i Norge, slik at kjøpekraften for våre indiske venner er blitt svekket. Matvareprisene, som har størst betydning for de fattige, øker mest. I juli økte matvareprisene med 9,5%. Siden nyttår har løk-prisen økt med 34%. Løk er faktisk en av de viktigste ingrediensene i det indiske kjøkken.

Mange munner skal mettes, mange skal få høre Evangeliet. Verdensøkonomien kan virke truende - vi møter alle trusler med bønn og optimisme!

Mange munner skal mettes, mange skal få høre Evangeliet. Verdensøkonomien kan virke truende – vi møter alle trusler med bønn og optimisme!

Så har da to indiske regjeringer måttet gå på grunn av løk-prisen siden 1980, inkludert Indira Gandhi ved en anledning. Siden den store, globale finanskrisen startet i 2008, har håpet stått til de nye, fremmadstormende økonomiene – der India har vært en av dem. Den økonomiske veksten i India ser i år ut til å bli den laveste på 10 år. Jeg vil med dette, kjære misjonsvenner, la dere få innblikk i at en ”misjonsleder”  må også ha et øye på de lange linjer i verdensøkonomien. Derfor leser han ”Dagens Næringsliv” sammen med ”Dagen”, ”Vårt Land” og ”Norge i Dag”!

Riktig lange økonomiske linjer vil du kunne studere i Åp. 6,6.