Misjonsrapport nr. 15-2015

PRESS PÅ BARNEHJEMMENE OG NØD BLANT FORKYNNERNE

Sensommer og tidlig høst er tiden for at det igjen blir spørsmål om å ta inn nye barn på Misjonstjenestens to barnehjem. Når det gjelder vårt hjem i Krishnunipalem, der EHH også har sin hovedstasjon for all misjonsvirksomhet innen denne organisasjonen, har vi nylig fått en lang rapport fra Raimo Juhani Halonen. Her kan han fortelle at 32 av de 74 barna på hjemmet er helt nye – 39 gutter og 35 jenter. Som en litt lei konsekvens av delingen av Andhra Pradesh i to delstater, har enkelte falt mellom de berømmelige ”to stoler”. Derfor har Raimo Juhani dette året tatt inn to college-studenter, Sandya Devi og Ramaya Devi. Igjen er dette et eksempel på hvordan vårt nettverk av pastorer og bibelkvinner er med å fange opp ”særs trengende” både blant gamle og barn. Disse to jentene er fra grenseområdet mellom gamle Andhra Pradesh og nye Telangana. Ingen av de to statene ville ta ansvar for skoleplassene, men Raimo Juhani ordnet plass for dem på et lokalt, privat college i Gokavaram. De kommer begge fra svært fattige familier i stammeområdene. I papirene har de fått ”Kamsali” i rubrikken for stammetilhørighet. De er selvfølgelig svært glade for at deres skolegang nå er sikret.

Fra dåp i Misjonstjenestens forsamlinger.

Fra dåp i Misjonstjenestens forsamlinger.

På barnehjemmet har de fortsatt med å skaffe sykler til de som trenger transport til videregående skole nede i Gokavaram – en halvtimes sykkeltur fra hjemmet i Krishnunipalem. Der er nå sju sykler til barnas disposisjon for skoletransport. Raimo Juhani forteller også at de nye sengene er i ferd med å komme og bli montert, og en del nytt sanitærutstyr er blitt kjøpt inn. Barna på hjemmet er hver dag vitner til at den store kirken på stedet er i ferd med å kunne bli tatt i bruk.

Men det skal ikke stikkes under en stol at alle rapporter fra ”vårt Sør-India” i disse dager også preges av den fortvilte økonomiske situasjonen, som førte til at vår forsendelse i juni ble svært mangelfull. Nye midler skal ut i slutten av september – midler som da skal vare ut året.

Bibelkvinner i inderlig bønn!

Bibelkvinner i inderlig bønn!

Ledelsen i EHH forteller at de har hatt regionale arbeidermøter med pastorer og bibelkvinner i Krishnunipalem og Dharmavaram, slik at minst mulig trengs til reisepenger for arbeiderne. Her vil jeg sitere ledelsen i EHH for å gi et inntrykk av stemningen på disse arbeidermøtene: «Vi er innfor Tronen med vår nød. Vi trygler vår Far i Himmelen om å hjelpe sine tjenere. Kjære dere i Norge – husk på oss i denne fortvilte situasjonen. Vi er nå helt avhengige av den hjelp vi kan få fra dere, og vi tror at Herren vil åpne dører for sin ære. Der er mange av forkynnerne som nå mangler det nødvendigste til mat. Vi ber med tårer!» – Slik avslutter Raimo Juhani sin beskrivelse av situasjonen.

Her skal det bygges forsamlingshus. Palakajeedi - jungellandsby i stammeområde!

Her skal det bygges forsamlingshus. Palakajeedi – jungellandsby i stammeområde!

Likevel – det planlegges storsamling for EHH, det de kaller Convention, 13. til 15. oktober. Det ventes at mange dåpskandidater vil bli døpt i løpet av disse dagene for stormønstring i EHH – Misjonstjenestens største samarbeidspartner.

Til sist vil vi ta med enda et eksempel på at våre venner holder mot og planer oppe, selv i denne vanskelige tiden. Mange av de unge evangelistene holder til i jungel- og fjellområder. De arbeider utrettelig for Evangeliet i disse utilgjengelige stammeområdene. Men de ønsker seg enkle forsamlingshus i landsbyene der nye forsamlinger gror frem – det er viktig, fremholder de, at de troende har enkle forsamlingshus til møtevirksomheten.

Til sist er det svært gledelig å melde at Raimo Juhani nå synes å ha kommet over de leie helseplagene han har hatt det siste halve året.

Kontonummeret er 3000 13 11391.