Misjonsrapport nr. 18-2014

SÅKORN MED FORVENTNING OM RIK HØST

Viktig boklangsering i Betelforsamlingen. Boken tar for seg de bibelske emnene som er behandlet i TV-programmene til Sathya Sakhshi. Misjonstjenestens satsing på TV er "planting og vanning" i stor stil.

Viktig boklangsering i Betelforsamlingen. Boken tar for seg de bibelske emnene som er behandlet i TV-programmene til Sathya Sakhshi. Misjonstjenestens satsing på TV er «planting og vanning» i stor stil.

Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. 1. Kor. 3, 6-7.

Ja, slik plasserer Bibelen fordeling av ære på det åndelige området. Men likevel, – det er heldigvis henvist til både ”vanning” og ”planting” som Herrens tjenere er utsett til å utføre. Bildet av Kristi legeme i funksjon for å bygge menigheten på jord til den taes hjem, har gyldighet på aposteltid i Midtøsten som I Andhra Pradesh og Norge i 2014. ”Planting og vanning” – her skal du få det konkretisert gjennom de midler Misjonstjenesten nettopp har sendt ut til virksomheten i Sør-India:

Arbeidet blant spedalske: ca. 42 000 kr

Til evangelister, pastorer, bibelkvinner og evangeliseringskampanjer: ca. 670 000 kr

Våre to barnehjem: ca. 62 000 kr

Til forsamlingshus og tomter/menighetsplanting: ca. 150 000 kr

Prasanth Kumar på den lokale "bilbutikken" til Toyota.

Prasanth Kumar på den lokale «bilbutikken» til Toyota.

Sykehus/helsetjeneste: ca. 86 000 kr

Eldreomsorg: ca. 46 000 kr

Bibler og evangelisk litteratur: ca. 10 000 kr

Yrkesopplæring for ungdom: ca. 5 400 kr

To bibelskoler og annen bibelundervisning: ca. 52 000 kr

Radio/TV-evangelisering: ca. 27 000 kr

Dette skulle til sammen gi ca. 1 150 400,- kr – midler til ”planting og vanning” – måtte Herren gi vekst!

Utdeling av klær til trengende eldre i Pedapudi, der Misjonstjenesten har hatt et årelangt engasjement for de eldre gjennom bibelkvinnen Salomi, som vi her ser med mikrofonen. Luke Bob (hennes bror) helt til venstre.

Utdeling av klær til trengende eldre i Pedapudi, der Misjonstjenesten har hatt et årelangt engasjement for de eldre gjennom bibelkvinnen Salomi, som vi her ser med mikrofonen. Luke Bob (hennes bror) helt til venstre.

Disse midlene er ment å vare til nyttår. Vi regner med å sende nye midler igjen i desember for de tre første månedene av 2015, og selvfølgelig litt ekstra til julefeiringen – det er det blitt tradisjon for.

Men la oss se på noen enkelttall, som vil gi deg inntrykk av stor variasjon, og bak nesten hvert eneste tall ligger, lite eller stort, tanken på å bringe Evangeliet ut til de unådde: At de må bli frelst!

Når vi sender 100 000 kr til fullføring av ”slab roof” i Krishnunipalem, er det nettopp omtanken for Evangeliets fremme som ligger bak. Ved denne bevilgningen blir det ferdigstilt et enormt tak over en stor åpen plass på vår hovedstasjon for EHH (Evangelisten’s Helping Hand) i Krishnunipalem. Her kan flere tusen mennesker samles til evangeliske møter selv i verste regntiden. Godt lyd- og lysanlegg blir en del av prosjektet, som samlet har en prislapp på ca. 180 000 kr. De lokale forsamlingene i Gokavaram-området vokser, og en kveld i uka samles ungdommen fra de mange forsamlingene i ”mandalet” (større administrasjonsenhet) for å få presentert Evangeliet i ord og toner.

Våre ofte forfulgte kristne venner i India har også hjerte for kristne i vansker i andre land. Her arrangerer Misjonstjenestens Raimo Juhani bønnesamling for de forfulgte kristne i Syria og Irak.

Våre ofte forfulgte kristne venner i India har også hjerte for kristne i vansker i andre land. Her arrangerer Misjonstjenestens Raimo Juhani bønnesamling for de forfulgte kristne i Syria og Irak.

Vi så oss i stand til denne gangen å sende de siste 60 000 kr til ny evangeliseringsbuss for BA (Betelforsamlingen i Vest-Godavari). Totalkostnad for en hel buss er da blitt ca. 190 000 kr. Den gamle ble ødelagt under et angrep fra hindunasjonalister da det ble holdt gateevangelisering, som er blitt en svært utsatt form for evangelisk arbeid.

Men vi måtte denne gangen investere mer på bilfronten. Prasanth Kumars gamle Tata Safari var nå helt utslitt og har vel egentlig stått det siste halvåret, mens Prasanth selv har vært henvist til Enfield motorsykkelen sin. Tjenelig redskap den også sommerstid, men ikke i regntiden og over lange avstander. Da blir det bedre med en Toyota Innova. Pris ca. 180 000 kr. Prasanth leder 170 forkynnere som bor spredt med avstander opp mot 500 km – da sanksjonerer vi at lederne har et forstålig behov for bil. Som dere skjønner, kjære misjonsvenner, midlene skal rekke til så mangt, men alle ”redskaper” vi måtte se nødvendig å anskaffe – har effektiv evangelisering som mål: At de må bli frelst!

"At de må bli frelst!" - Unge mennesker gjør seg klar til å bli døpt!

«At de må bli frelst!» – Unge mennesker gjør seg klar til å bli døpt!

Når vi nå denne gangen passerer millionen i en enkeltutsendelse for tre måneder, er det fortrøstningsfullt at vi nettopp har sendt ut høstens misjonsgavegiro. Ta den godt i mot!

La oss se på de midler som kommer inn som såkorn som Herren kan velsigne med vekst mot sin Høst. Om du gjør tjeneste i Indias jungellandsbyer eller i Østens storbyjungler, er du også en lem på Hans legeme når du sender dine midler, som lik hint brød og fisk som ble nok under Herrens velsignelse. Så ha lykke til og stor glede som viktig del i Herrens høstarbeidslag!