Misjonsrapport nr. 6 og 5-2013

DET GJELDER LIVET – IGJEN!

Ta godt i mot Misjonstjenestens gavegiro i siste nummer av bladet Evangelisten. (Husk også at du kan få skattefradrag på gaver til Misjonnstjenesten.) Vi vet at Misjonstjenestens virke gjør en forskjell til det avgjort bedre i fattigdommens Sør-India, og vi har Bibelens ord for den glede der er i Himmelen for hver synder som vender om.

Din bruk av gavegiroen er avgjørende for framtiden til barnehjem, eldreomsorg, spedalskearbeid og evangelisering i et område som opplever vekkelse og vekst i arbeidet for Guds Rike.

Det er tjueåttende gang vi sender ut misjonsgiro i Bladet Evangelisten – første gang var høsten 1999. Umiddelbart – og før påske – må nye midler sendes ut til Misjonstjenestens prosjekter i Andhra Pradesh (AP), Sør-India. Så de midler som nå kommer inn, skal ikke på bok, men ut til umiddelbart arbeid for å utrette det som er Herrens vilje:

At de må bli frelst! 

I AP er det 85 mill. mennesker – bare i Øst-Godavari distrikt er der flere folk enn i hele Norge. AP har 23 slike administrasjonsdistrikter. For å illustrere at vi er på rett plass med Evangeliets frelsende budskap, kan vi fortelle at AP har 89% hinduer, 9% muslimer og bare 1,7% kristne. Vi vil regne det for sannsynlig at når vi kan samle over 80 000 mennesker på ett evangelisk møte, vil over halvparten av disse være ”nysgjerrige” hinduer som gjerne vil oppleve ”noe”. Vi vet at dette ”noe” er gjort av evangelisk kraft – til omvendelse for hindu og muslim. De søker nå de troendes forsamlinger i hopetall.

I AP taler 84% telugu-språket. Dette gjør evangeliseringsarbeidet særlig effektivt, og våre medarbeideres radio- og TV-utsendelser er bare i sin spede begynnelse, men har med midler fra Norge uante muligheter til å lykkes der markene virkelig er hvite til innhøstning. Så lykke til med også din deltakende misjonsinnsats!

SÅ DERE KAN HA ALL UTHOLDENHET OG TÅLMODIGHET

Overskriften har vi hentet fra begynnelsen av Kolosserbrevet (v-11), som understreker at det åndelige liv vokser  ved kunnskapen om Guds vilje. Vi har et sterk fornemmelse av at dette praktiseres i sterkere grad der de ytre forholdenen for de troende er trange, truende, ja, direkte livsfarlige. Utholdenhet og tålmodighet er åndelige egenskaper rikt til stede – bare hør på dette:

Prasanth Kumar (EHH) forteller meg at han nettopp var på besøk i Guntur, et av de 23 distriktene som delstaten Andhra Pradesh (AP) består av. Guntur ligger rett syd for Krishna og har kystlinje. Distriktet har nesten 5 mill. mennesker. Området betyr noe spesielt i Misjonstjenestens historie, for Jerevatnam Halonen, far til de nåværende lederne av EHH, kom herfra. Denne dagen (20. februar i år) skulle Prasanth besøke vår evangelist/pastor Blandin Raju  i landsbyen Sajjavari Palem.  Blandin jobber sammen med sin sønn Shalem Raju, og de har faktisk arbeid i tre forsamlinger i tre ulike landsbyer. Det er snarere regelen enn unntaket at en pastor betjener flere forsamlinger. Blandin Raju har vært tilknyttet EHH siden 1993, og regnes således for en seniorpastor. Han skriver også små bøker om bibelske emner, som også de andre pastorene i EHH kan ha nytte av. Han brukes mye som taler når de andre pastorene arrangerer større samlinger.

IMG-20130220-00971

Blandin Raju og sønnen Shalem utenfor den enkle hytta de satte opp etter at syklonen tok hjemmet deres.

Siden Prasanth var på besøk – la meg her legge til at Prasanth må passere to andre distrikter for å komme til Guntur – ble det holdt evangeliske møter over to dager. Da Prasanth besøkte hjemmet til denne pastorfamiliem, viste det seg at de hadde mistet både hjem og forsamlingshus i en syklon i 2012. De hadde bare hatt mulighet til å bygge opp ei enkel hytte av kvister og palmeblader. Det ødelagte forsamlingshuset hadde også fått sin enkle erstatning i et ”prayer shed” (”bønneskur”) – alt på samme tomt. Prasanth var selvfølgelig helt himmelfallen fordi han ikke hadde fått vite noe om familiens og forsamlingens vanskelige situasjon. På spørsmål om hvorfor – kunne den tålmodige pastoren replisere:

”Du (Prasanth) har så mange bekymringer og så mye du må ta deg av, så vi ville ikke uroe deg, men vi har bedd Gud om å åpne dører en dag i Hans time.” Slik taler den åndelige tålmodighet!

Prasanth legger til for vår kunnskap at han akter å støtte familie og forsamling med 10 000 kr, så hjem og forsamlingshus kan få en mer solid utforming.

Manga 01

Hele familien Rapaka Samson. Det var kona som opplevde at Herren grep inn for å rette opp et skadet bein.

Vi fortalte i Misjonsrapport 03-2013 om familien Rapaka Samson. De var blant de første familiene som ble buden hjem på lunsj til Raimo Juhani Halonen. Mor i familien var hindu, men følte kallet fra Kristus og ville gjerne bli en kristen. Det er vanlig at de som ønsker å bli døpt, må gå en tid til grunnleggende undervisning først. Dette gledet hun seg veldig til, og hun gikk trofast i menigheten i Krishnunipalem. En dag var hun så uheldig at hun ramlet utfor trappa hjemme og skadet kneet stygt. En hel måned var hun ute av stand til å møte i forsamlingen. Raimo Juhani drog på hjemmebesøk og møtte en fortvilet mor, som så gjerne ville komme til Herrens hus, men kneet verket og gjorde henne ute av stasnd til å fungere.  Raimo Juhani salvet og bad for henne. Hun forteller etterpå at etter forbønnen ble hun mye roligere til sinns og sovnet godt inn den natten. Hun beskriver at hun i en slags drømmetilstand følte at en persom kom inn i rommet og berørte beinet der skaden satt. Hun følte en sterk, uutholdelig smerte. ”Personen” holdt beinet hennes rett opp og bare slapp det ned på en litt røff måte. Hun ventet at smertene skulle slå til for alvor, men de uteble helt.

1_0002

Det offisielle India (AP) på besøk i spedalskekoloniene. Medlem av den lovgivende forsamling i AP, Mr. Ramesh, i helhvitt i midten.

Nå våknet hun brått opp fra denne søvntilstanden, berørte det skadede beinet, men smertene var borte. Hun så seg rundt, men ingen personer var i rommet. Hun undret seg på hvem ”denne personen” kunne ha vært, men hun følte en visshet over at Gud hadde besøkt henne.  Raimo Juhani legger til at siden 13. februar har de hatt fastemøter hver kveld, og hun har ikke uteblitt fra ett eneste. Ennå har hun problemer med å gå normalt, men er i bønn om a bli helt leget. Be sammen med henne, oppfordrer pastor Juhani i EHH’s hovedkirke i Krishnunipalem.

Helt til slutt skal vi nevne at spedalskekoloniene våre i Bommuru har hatt besøk av  Mr. Ramiresh med følge. Han er medlem av den lovgivende forsamling i AP. Han skaffet oss betongveier i koloniene for en tid tilbake, slik at vi på den måten fikk litt hjelp av lokale myndigheter. Ellers høstet vi lovord fra Mr. Ramiresh for vårt arbeid blant de spedalske. Vi håper å kunne renovere hele anlegget for ca. 300 000 kr innen årets utgang, men midlene er ennå ikke sikret!

EN MÅNEDSOVERSIKT TIL ETTERTANKE

Vi har mottatt følgende oversikt fra Misjonstjenestens Betelforsamling, som har gammelt hovedsete i Tadepalligudem og nytt i Nallajerla. Oversikten er slik de håper Misjonstjenesten kan dekke de forskjellige behov hver måned. Oppsummert har Betelforsamlingen 86 pastorer, 42 bibelkvinner, 40 pastorer i stammeområdene, 50 pastorer av det de kaller ”andre kategori” og endelig 16 medarbeidere i staben. Til sammen 234 medarbeidere. 

Til sammenligning har Evangelistens Helping Hand (EHH), som er Misjonstjenestens største samarbeidspartner, 270 forkynnere.

Godtgjørelse til pastorene, som de gjerne vil ha økt noe: 9030 kr

Godtgjørelse til bibelkvinnene: 3990 kr

Hjelp til pastorene i stammeområdene: 2100 kr

Betaling til sjåfører og regnskapsfører: 1575 kr

Bibelseminar for pastorer og menighetsledere: 4200 kr

Utgifter til IKT: 1578 kr

Medisiner til utdeling: 2625 kr

Trykking av  evangeliske traktater: 2625 kr

Utgifter til bibelskolen: 3675 kr

Hjelp til fattige enker på tre plasser: 6300 kr

Vedlikehold/drivstoff til bil: 4200 kr

Hjelp til stammeområdene: 4725 kr

Vedlikehold av forsamlingshus: 6300 kr

Godtgjørelse til 12 ledende pastorer ved 12 kirkesentra: 3780 kr

Kontorutgifter: 2940 kr

Godtgjørelse til ledende pastor, Luke Bob Israel: 2100 kr

Pastorer/evangelister av ”andre kategori” (- de får mindre støtte): 1050kr

Evangeliseringsaksjoner: 3150 kr

Nybygging: 2100 kr

Vi kommer til ca. 68 000 kr i ønskelig månedsinnsats. I det siste har vi maktet å sende ca. 45 000 kr i måneden til Betelforsamlingen. Det skulle være rom for større innsats fra vår side, men det understreker at deres utnyttelse av midlene er imponerende, og de er ikke storforlangende.