Misjonsrapport nr. 9-2013

INNHØSTNING FOR GUDS RIKE

Bibelkvinner og evangelister planlegger i disse dager sommerens evangelisering. Her bibelkvinnen Priscilla rett mot. Til venstre Raimo Juhani Halonen.

Bibelkvinner og evangelister planlegger i disse dager sommerens evangelisering. Her bibelkvinnen Priscilla rett mot. Til venstre Raimo Juhani Halonen.

Det er vel et sørgelig faktum for Norges del at det er langt mellom omvendelsene – enn si vekkelsene. Men så lenge kallet gjennom forkynnelsen går ut, er mulighetene ennå til stede i rikt mon. Historien viser at vekkelser har kommet i kjølvannet av troendes nød og bønn.

I Misjonstjenestens forsamlinger i Andhra Pradesh, Sør-India praktiseres bønn og forventning om at Guds Rike skal stadig skyte friske skudd. Det er nå ferietid og sommer-sesong i Sør-India, og våre forkynnere nytter anledningen til vekkelsesmøter og gateevangelisering. Mange søker til møtene, mange blir frelst og søker opplæring i Guds Ord – en opplæring de gjerne får i forkant av dåp. Tanken er at alle skal ha et ”læremessig minimum” og vite at det kan koste dem landsby- og familiefellesskap dersom de lar seg døpe til Kristus og forlate den sammenhengen de står i som hinduer.

Tallrike mennesker går denne vanskelige veien fordi de må følge hjertets overbevisning.
Vi vil her ta med to eksempler slik de er fremstilt for oss av Raimo Juhani Halonen i EHH:

Mr. Yalla Ganga Raju (Deena Raju) ble døpt palmesøndag 2013.

Mr. Yalla Ganga Raju (Deena Raju) ble døpt palmesøndag 2013.

Mr. Yalla Ganga Raju. Han har tjeneste som landarbeider for de store godseierne. Kona og dattera hans har vært troende en lang stund, og de ble døpt for en tid tilbake. Kone og datter pleide å nøde oss til å be for husbonden slik at han også kunne få høre Guds Ord om Herrens store frelse. De to kvinnene i familien var noen bønnens mennesker. Dattera ble til slutt ”godt gift”, og tilfellet ville det at mannen i huset tolket det dit hen at kvinnenes bønner hadde fått gehør hos en mektig gud. Han ville gjerne bli mer kjent med ”denne gud”, og han ble med på møtene gjennom hele fastetidens fem uker. Han fikk høre mye om Guds oppofrende kjærlighet på Golgata. Om hvordan Jesus døde på korset for våre misgjerninger. Gud rørte ved hjertet hans, og han søkte omvendelse og frelse. Da vi også lærte inngående om dåpen, ville han straks bli døpt. Vi bad ham gå fasteundervisningen ut, og palmesøndag 24. mars ble han døpt i Krishnunipalem. Det gamle navnet hans ”Ganga Raju” forteller om en hinduguddom, men nå ble navnet hans byttet til ”Deena Raju”, som betyr ”Ydmykhetens Konge”.

Mrs. Bhupathi Raju Padma (Swarna Latha). Hun bode på barnehjemmet vårt i Krishnunipalem på 1980-tallet. I våre foreldres tid (Jerevatnam og Carolin Halonen) vokste hun opp hos oss gjennom hele 10 år. Hun var farløs den gangen. Hun fikk opplæring og ellers alt hun trengte, og ved hjelp av våre nå avdøde foreldre fant hun en ektemann. De bosatte seg i Øst-Godavari, men langt fra Krishnunipalem. Hun hørte egentlig til et mer høykaste hindusamfunn, og mannen hennes var også hindu. Han arbeider for øyeblikket i en av Araberstatene. De har en datter som nå går i 10. klasse. Men det kristne såkorn var sådd i hjertet hennes der en gang i barndommen, så hun kunne ikke la være å oppsøke kirker der hun oppholdt seg. Hun klarte å overbevise mannen sin om at det var viktig og godt for henne å gå i kirken, men hun synes nok det likevel manglet noe – når hun liksom stod midt mellom to religioner. Da hun besøkte oss på barnehjemmet ved juletider, snakket vi med henne om alt dette. Hun tok den endelige avgjørelsen om å la seg døpe og leve som kristen. Derfor ble hun hos oss gjennom den lange fastetiden, mottok undervisningen og ble styrket i troen. Hun ble også døpt nå sist palmesøndag. Hun forteller at hun nå føler seg lykkelig over endelig å kunne bekjenne seg som et sant Guds barn.

Mrs. Bhupathi Raju Padma (Swarna Latha) ble døpt palmesøndag 2013.

Mrs. Bhupathi Raju Padma (Swarna Latha) ble døpt palmesøndag 2013.

Navnet hennes var jo ”Padma” som igjen indikerer tilknytning til en hinduguddom, men nå bærer hun navnet ”Swarna Latha”, som kan bety noe slikt som ”Den gyldne skapning” – sikkert fordi hun mener at alt i Guds Himmel skinner av gull.

Dette var bare 2 av de 13 liknende historiene jeg har til alle de 13 som ble døpt denne palmesøndagen i 2013.

Alle gripende beretninger om Ordet som engang ble sådd, slo rot, spirte og ble fast. Bibelske frelseshistorier har evnen til å gjenta seg!