"Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen." Forkynneren 11,1

IndiaIndiaIndiaIndia