Misjonsrapport nr. 18-2015

DE VELGER KRISTUS

I den siste misjonsrapporten, som også inneholdt misjonsgavegiroen for denne høsten, forsøkte vi å beskrive en vanskelig økonomisk situasjon for Misjonstjenesten holdt opp mot de store åndelige resultatene som nå ligger våre indiske forkynnere for hånden. Denne gangen vil vi la sorgen fare, og kun rapportere fra gledens arena – den åndelige.

Mrs. Kunche Appayamma mottar dåpen i Krishnunipalem.

Mrs. Kunche Appayamma mottar dåpen i Krishnunipalem.

Hva er vel da riktigere enn å fortelle om det som gir gjenklang i Himmelen – at syndere vender om, blir frelst og lar seg innlemme i Herrens forsamling.

Kunche Durgayya og Kunche Appayamma er mann og hustru. Hun pleide å gå på møtene, men det gjorde ikke mannen hennes. Hun lyttet intenst og hengivent til Evangeliet, men vegret seg for å ta det siste og avgjørende skrittet ved å la seg døpe. Appayamma ble plutselig og meget alvorlig syk, og legene mente hun ikke ville stå det over. Da pastor Raimo Juhani besøkte henne, og igjen meddelte henne frelsens budskap, ble det også bedt om helbredelse for henne. Som så ofte i India tenker folket veldig konkret omkring hvem som er den sterkeste, og de ”krever” ofte håndfaste beviser  for ordene. Ekteparet ble innbudt til å bli med på et 40-dagers ”bønnearbeid” i forbindelse med Fasten. Dette kunne de nok tenke seg, men bare dersom hun ble helbredet. Nå ble hun mye bedre etter forbønnen, og kunne gå med litt støtte til møtene. Ekteparet forsatte i inderlig bønn, og da utfordringen kom – lot begge seg døpe.

Mr. Kunche Durgayya ble døpt samme dag som kona.

Mr. Kunche Durgayya ble døpt samme dag som kona.

Mr. Mamidi Surya Rao og Mrs. Mamidi Mahalakshmi er et annet ektepar som Herren har tatt seg av. De har tre barn, to sønner og ei datter. De brukte aldri å komme i forsamlingen. Men dattera, Venamma,  begynte på menighetens søndagsskole. Venamma ble svært tiltrukket av bibelfortellingene om Jesus. Hun var svært ivrig etter å stille spørsmål, og hun leste flittig i sin egen Bibel. Etter et par år med slike ”studieforberedelser”, mente hun at hun var klar for å bli døpt. Men hele resten av familien tilbad avgudene (idol worshipping), og hun pleide å argumentere overfor de andre i familien at de tilbad avguder. Det var heldigvis ingen protester fra familien da Venamma ble døpt. Dette er hele fem år siden, og i hele denne tiden har hun og forsamlingen vært i bønn for resten av familien: ”At de må bli frelst!”

Mr. Mamdi Suraya Rao ble også døpt denne dagen, sammen med si kone og to barn - Venamma var jo døpt 5 år i forveien.

Mr. Mamdi Suraya Rao ble også døpt denne dagen, sammen med si kone og to barn – Venamma var jo døpt 5 år i forveien.

For omtrent ett år siden ble den yngste sønnen i familien syk. De brakte Naga Raju fra det ene sykehuset til det andre, men ingen doktor kunne finne ut av de store smertene gutten hadde. Da menighetslederne i Krishnunipalem kom på besøk til den fortvilte familien, visste de selvfølgelig om alle disse problemene. Nå vil jeg imidlertid gjengi ordrett det Raimo Juhani fortalte meg, for igjen å vise hvor direkte og konkrete indiske troende er i sin ferd som kristne: ”Vi bad inderlig for gutten, og vi fortalte foreldrene at siden ingen doktor kunne finne ut av smertene, var det etter all sannsynlighet ingen ordinær sykdom, men en prøve fra Herren selv. Vi sa videre at dersom dere tror på Kristis, kan Han helbrede sønnen deres. Ettersom alle deres fortvilte forsøk hadde vært mislykkede, var de takknemlige for våre bønner. De la til – at dersom sønnen ble frisk, ville hele familien komme til kirken for å gi seg over til Herren. Sammen med hele menigheten bad vi for Naga Raju – at han måtte bli frisk. Og all takk og ære til Jesus, gutten ble helbredet. Gud rørte ved han slik at han stod opp fra sengen, fri for smerter.

Det ble også holdt festmåltid for alle dåpskandidatene denne spesielle dagen i Krishnunipalem, EHH.

Det ble også holdt festmåltid for alle dåpskandidatene denne spesielle dagen i Krishnunipalem, EHH.

Gledestrålende kom denne lille familien til kirken i Krishnunipalem. De aksepterte Jesus som deres personlige Frelser, og tok imot dåpen – dvs. Malalakshmi hadde jo blitt døpt fem år i forveien”.

Kontonummeret er 3000 13 11391, og her kan du lese om Avtalegiro-ordning og mulighet for skattefradrag.