Misjonsrapport nr. 3-2016

KIRKEINNVIELSE I BONDADAPETA

Raimo Juhani klipper snora til det nye kirkebygget i Bondadapeta.

Raimo Juhani klipper snora til det nye kirkebygget i Bondadapeta.

Det er ennå tidlig på det nye året, og det ligger vel litt i sakens natur at begivenhetene fra India når oss når rapportene skrives kanskje et par uker etter hendelsene., så det får være tilgitt når vi nå gir deg den gledelige beretningen om en kirkeinnvielse, men altså tilbake til julemåneden, mens vi nå alt har begynt å lengte etter påske og vår.

Det begynte som vi så mange ganger har fortalte dere gjennom de siste 25 årene, at troen fra en glødende disippel av Jesus setter en landsby, et område i brann.

Alle forsamlingshus i EHH og BA har sine "minneplater".

Alle forsamlingshus i EHH og BA har sine «minneplater».

Vi skal til landsbyen Bondadapeta i Vest-Godavari distrikt denne gangen for å berette om evangelisten Ps. B. Purushotham. Han ”proklamerte Evangeliet”, som Chinney beskriver for oss. Det er som vi aner den samme åndelige glød som i Apostlenes Gjerninger – Evangeliet  proklamert nærmest i  ”bydeform”. Så er da åndsatmosfæren svært lik den de første forkynnere av Evangeliet møtte: En tydelig konfrontasjon med Motstanderen og hans mektige åndehær.

Vi får et lite inntrykk av inngangspartiet i den litt uferdige kirken i Bondadapeta.

Vi får et lite inntrykk av inngangspartiet i den litt uferdige kirken i Bondadapeta.

Et par familier gav tidlig sin tilslutning til Golgataverket og Guds redningsplan. De møttes til bønn og ordets forkynnelse i ett av hjemmene den første tiden. De gjemte seg ikke bort, men holdt til ved hjemmets uteområde. Mange nysgjerrige ble tiltrukket av ord og sang, og det som etter hvert kom til å skje. Men dette var et område preget av hinduismen (Hindu community), og selv om hinduismen til vanlig kan være både vennlig og fredelig, har vi over hele India en voldelig, politisert versjon – noe tilsvarende voldelig islam – som går under navnet Hindutva, og innebærer at India er for hinduismen det samme som Saudi Arabia med Mekka er for islam.

Pastor Purushotham forteller den store forsamlingen på over 500 tilhørere hvordan det hele begynte.

Pastor Purushotham forteller den store forsamlingen på over 500 tilhørere hvordan det hele begynte.

Og voldelige ekstremistorganisasjoner innen Hindutva – som RSS, Shiv Seena og Bajrang Dal pisker i opprørt vann, og alt som ”smaker av kristendom” (særlig den evangeliske) skal angripes, renskes ut, ja, utslettes.

Flere kom likevel til den lille forsamlingen, husmenigheten i Bondadapeta. ”De fikk erfare Jesu-navnets helbredende virkning i Ordet og Bønnen”, skriver Raimo Juhani (Chinney) til oss. Så lokalbefolkningen brydde seg ikke om forbudet fra RSS om a bygge kristne forsamlingshus, for landsbyen donerte tomt til en kirke. Alle i landsbyen hadde opplevd Guds Under, så ingen protesterte.

Raimo Juhani taler Ordet foran Jesus som griper til redning den utstrakte hånd.

Raimo Juhani taler Ordet foran Jesus som griper til redning den utstrakte hånd.

Raimo Juhani, en av lederne våre i EHH, la ned grunnsteinen til forsamlingshuset for et godt år siden. På den tiden kunne han love den voksende forsamlingen at når bygget stod ferdig skulle de få 100 000 rupier (ca. 13 000 kr) fra EHH’s felles byggekonto.

Men, som vi alle har erfart, Misjonstjenesten har særlig det siste halvåret hatt store problemer med å fullfinansiere arbeidet i Sør-India. Raimo Juhani fikk problemer med å holde løftet til den lille forsamlingen i Bondadapeta, men som alltid når problemene tårner seg opp for våre troende venner i India, vender de seg til Herren i Ordet og Bønnen. Raimo Juhani ble minnet om ordene i Salme 15: Herre hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt hellige berg? (v 1) – – -Den som sverger seg selv til skade og ikke bryter sitt ord. (v 4).

Den kjente juristen Lakhsmi vitner om hvordan Jesus møtte og frelste henne.

Den kjente juristen Lakhsmi vitner om hvordan Jesus møtte og frelste henne.

Raimo Juhani møtte forsamlingen i Bondadapeta tolvte desember i fjor.  Tross de store økonomiske problemene som har oppstått etter inntektssvikten fra Norge, var Raimo Juhani i stand til å holde løftet sitt på den lykkelige innvielsesdagen i julemåneden 2015.

Dersom vi ser på våre ”forpliktelser” i de to sør-indiske delstatene Andhra Pradesh og Telangana som ”lovnader”. Skal vi bli gjort i stand til å holde dem?

De mange opprakte hender - de tilkjennegir at de vil følge Jesus!

De mange opprakte hender – de tilkjennegir at de vil følge Jesus!