Misjonsrapport nr. 10-2016

MENNESKELIGE RESSURSER OG ANDRE AKTIVA

Vi har fortalt at Luke Bob i Betel sammen med flere andre ble utsatt for en trafikkulykke, men at han likevel gjennomførte oppsatt møte. Her er han på talerstolen i Vizag!

Vi har fortalt at Luke Bob i Betel sammen med flere andre ble utsatt for en trafikkulykke, men at han likevel gjennomførte oppsatt møte. Her er han på talerstolen i Vizag!

I de om lag 25 årene jeg har vært tilknyttet Misjonstjenesten, har jeg igjen og igjen blitt overbevist om og fått demonstrert at Evangelistens Misjonstjeneste aldri har manglet menneskelige ressurser i de to delstatene vi har hatt virke i, Andhra Pradesh og nå også Telangana. Det har snarere vært et motsatt ”problem”, en ren luksus-situasjon – ved at tilgangen på åndsfylte bibelkvinner, dedikerte evangelister og trofaste pastorer har vært og er enorm. Det er vel også derfor at jeg i så mange misjonsrapporter har minnet leserne om de veldige mulighetene for Evangeliets utbredelse som ligger oss for hånden i Sør-India. Når både Evangelisten’s Helping Hand i Krishnunipalem og Betelforsamlingen i Nallajerla melder om at ca. 200 nye medarbeidere banker på døren for å komme inn på arbeidslagene, da er det ikke vansker med rekrutteringen. I EHH og BA kan de få månedlig støtte og delta på arbeidermøtene, som med sin bibelopplæring og åndelige påfyll i mange former, fungerer som månedens nistepakke for arbeiderne, som virkelig trenger vitaminer og styrkemedisin, for påkjenningen fra forfølgelse og trakassering er betydelig.

Mange kommer alltid frem til forbønn og samtale etter møtene - også til en noe reduseert Luke Bob!

Mange kommer alltid frem til forbønn og samtale etter møtene – også til en noe reduseert Luke Bob!

EN KALLSSITUASJON

Det er i denne situasjonen kjære leser at Misjonstjenesten har hatt problemer det siste året med å fylle de økonomiske behov og forventninger våre indiske medarbeidere har. Vår kjære medarbeider, Steinar Handeland, har hatt utallige møter rundt i Norge for India og Misjonstjenesten, og han fikk selv oppleve India under et besøk sammen med meg årsskiftet 2009/10. Steinar har brukt et uttrykk flere ganger i møtesammenheng der han har beskrevet dette misjonsarbeidet som ”Indias Nød og Krav”. Jeg stusset litt på uttrykket, men det er jo faktisk en glimrende sammenligning og ordrett sitat fra et skjellsettende misjonsmøte i Bergen i 1889. Den unge misjonsstudenten Sivert Gjerde holdt et brennende innlegg for å starte misjonsvirksomhet i Kina. Norge hadde fra før virke på Madagaskar og i Sør-Arika, men altså ikke i Kina. Det var da Sivert Gjerde brukte dette uttrykket om Kina – ”Kinas Nød og Krav” i en artikkel inspirert av den store misjonslederen Hudson Taylor.

Glade barn - klare til å toge gjennom gatene i Gokavaram på Palmesøndag.

Glade barn – klare til å toge gjennom gatene i Gokavaram på Palmesøndag.

KINA – INDIA EN PARALLELL?

Dette misjonsmøtet i Bergen og den påfølgende artikkel av Sivert Gjerde ble faktisk starten på dagens NLM eller Det norske lutherske kinamisjonsforbund som det het i pinsen 1891 da det ble startet. Vi skal også legge til at det var misjonskvinnene som ble tungen på vektskålen etter mye motsatnd fra mektige misjonsmenn. Erik Kjebekk skriver mye om dette i hundreårsskriftet for NLM.

Vi trenger i sannhet, kjære lesere, inspirasjonen her hjemme for å drive der ute. Det var ofte misjonskvinnene hjemme som drev fram misjonsarbeidet der ute. Så når NLM i år har sitt 125 års jubileum, er det blant annet Olivia Halvorsen, misjonskvinne fra ”hjemmefronten”, som hedres.

Jeg har flere ganger i løpet av disse 25 årene holdt frem at lokale bibelkvinnene i India er ryggraden i arbeidet, sammen med de mange landsbykvinner som kommer til møtene og tar Budskapet med til heimen og landsbyen og således starter den store forandringen.

Nysgjerrige landsbybarn venter på Palmesøndag-opptoget.

Nysgjerrige landsbybarn venter på Palmesøndag-opptoget.

EVANGELISTEN’S MISJONSTJENESTE OG EVANGELISK ORIENTMISJON

Så er det blitt slik at jeg fra 1. juli legger ned mine verv i Misjonstjenesten. Men det ville jeg ikke gjøre før en arvtager var sikret. Da Orient kom med forespørsel for et par år siden om å få være med i India-arbeidet, så jeg en mulighet til å sikre kontinuitet og utvikling.

Det blir derfor Roald Føreland, leder av Orient, som fra og med 1. juli overtar som leder også i Misjonstjenesten. Stiftelsen Evangelistens Misjonstjeneste består som før, prosjektene blir de samme og artiklene i Evangelisten vil fortsette, men altså selve ledelsen blir ny.

Gledelig kan vi melde at misjonsgavegiroene til Misjonstjenesten vil fortsette å ligge ved bladet. Heldigvis er det sommergavegiro i neste nummer med to tredeler til Misjonstjenesten og en tredel til bladet Evangelisten.

Vi håper på stort engasjement for Misjonstjenesten i årene som kommer – misjonsglød som den gang på 1880 blant vennene i Bergen!