Misjonsrapport nr. 1-2014

ET NYTT FORVENTNINGENES ÅR

0114

I India som i Norge – familier samles til jul. Her er det familien til ArmasHalonen som har samling med nesten «norsk» juletre.

Når en arbeider med Evangeliets fremme, blir et årsskifte i særlig grad å se tilbake i takknemlighet, men og å skue fremover med forventning.

2013 var et usedvanlig godt år for Misjonstjenesten. Ikke bare var gaveinntektene større, men også resultatene ”på bakken” i Andhra Pradesh, Sør-india vitner om betydelig fremgang for Evangeliet – selv om det ofte var åndelig stormvær rundt våre medarbeidere i form av angrep fra ytterliggående hindunasjonalister på kirkehus, forsamlinger og enkeltpersoner.

Bibelens tale om at der Evangeliet har fremgang er det mange motstandere (1.Kor. 16,9), ble i sannhet bekreftet nok en gang.

Julesamling for arbeidslaget til Prasanth Kumar Halonen.

Julesamling for arbeidslaget til Prasanth Kumar Halonen.

Men for å være helt konkret, slik at dere trofaste givere kan se hva midlene er gått til, vil vi gi dere to lister. Først oversikten over de midler som gikk ut nå til jul:

Arbeidet for de spedalske i Bommuru: 62 770,- kr

Til evangelister/pastorer/bibelkvinner – evangelisering: 382 550,- kr

Til våre to barnehjem: 86 020,- kr

Til bygging av forsamlingshus og ervervelser av tomter: 45 000,- kr

Det ser ut til at pastorene Christopher og Wiswasratnam er storlig fornøyd med julemiddagen.

Det ser ut til at pastorene Christopher og Wiswasratnam er storlig fornøyd med julemiddagen.

Sykehus/helsetjeneste: 87 000,- kr

Eldreomsorg  i EHH og BA: 65 100,- kr

Bibler og evangelisk litteratur: 10 000,- kr

Yrkesopplæring for ungdom: 8000,- kr

Våre to bibelskoler i Krishnunipalem (EHH) og Nallajerla (BA): 55 000,- kr

Radio/TV-arbeid (Nytt mediasenter i BA under utvikling): 29 200,- kr

Dette skulle gi en samlet sum på 830 640,- kr, som ble sendt ut desember 2013.

Ny kalender for 2014 presenteres på arbeidermøtet før jul. Prasanth Kumar til venstre.

Ny kalender for 2014 presenteres på arbeidermøtet før jul. Prasanth Kumar til venstre.

Utsendelsene i desember inneholder en god del ekstra ”julepenger”. Som eksempel på dette kan jeg nevne at barnehjem, de eldre og de spedalske får nye klær til jul. Til dette beregner vi 90 kr til hver person.

Jeg vil også, kjære lesere, gi dere den samlede listen for midlene i hele 2013, slik den foreløpig ser ut:

Samling for de unge under stjernehimmelen. Det er over dette området vi nå legger tak - nyttig i den lange regntiden.

Samling for de unge under stjernehimmelen. Det er over dette området vi nå legger tak – nyttig i den lange regntiden.

Arbeidet for de spedalske i Bommuru: 484 280,- kr

Til evangelister/pastorer/bibelkvinner – evangelisering: 1 340 800,- kr

Til våre to barnehjem: 385 580,- kr

Til bygging av forsamlingshus og ervervelse av tomter: 1 780 000,- kr

Sykehus/helsetjeneste: 492 000,- kr

Eldreomsorg i EHH og BA: 142 600,- kr

Bibler og evangelisk litteratur: 40 000,- kr

Yrkesopplæring for ungdom: 24 200,- kr

Prasanth Kumar Halonen - en ivrig evangelist, dyktig administrator og visjonær misjonsleder.

Prasanth Kumar Halonen – en ivrig evangelist, dyktig administrator og visjonær misjonsleder.

Våre to bibelskoler i Krishnunipalem (EHH) og Nallajerla (BA): 193 500,- kr

Radio/TV-arbeid (Nytt mediasenter i BA under utvikling): 160 200,- kr

Til sammen skulle dette utgjøre hele 5 043 160,- kr. Det er første gang vi passerer 5-millionersgrensa.  

Av de store enkeltbeløp i 2013 kan vi nevne 800 000,- kr til fullførelse av det viktige forsamlingshuset på misjonssenteret i Krishnunipalem (EHH), og 250 000,- kr til erstatning av det falleferdige ”Halonen-huset” samme sted.

Vi kunne bruke 85 000 ,- kr til bygging av tak over den åpne plassen mellom sykehuset og gjestehus/kontorbygg – slik at vi får en utendørs møteplass med lys og høyttaleranlegg for over 2000 personer.

Luke Bob Israel leder Betelforsamlingen (BA), som nå utvikler et multi- media senter i Nallajerla. Programmene derfra (TV og radio) kan nå millioner med Evangeliet!

Luke Bob Israel leder Betelforsamlingen (BA), som nå utvikler et multi- media senter i Nallajerla. Programmene derfra (TV og radio) kan nå millioner med Evangeliet!

150 000,- kr er brukt til røntgenmaskin på sykehuset, og endelig skal vi nevne 270 000,- kr til ervervelse av tomt i Nallajerla (BA). Det er her vi bygger opp det nye multi-media senteret, som gjør at vi etter hvert taler om å nå millioner med Evangeliet.

Helt til slutt vil vi minne dere om den spennende innsamlingen som Framnes kristne vg.s. i Nordheimsund har løpende til støtte for Misjonstjenesten – blant annet til bygging av skole for analfabete barn i stammeområdet Ananthagiri.

Så, kjære lesere, håper jeg dette kan inspirere dere til å følge oss i 2014, mens vi ønsker hverandre et Velsignet, Nytt År i Herrens tjeneste!