Misjonsrapport nr. 1-2015

OPTIMISME I ALVORETS TEGN 

Pastor Raimo Juhani holder julepreken for sine medarbeidere med familier.

Pastor Raimo Juhani holder julepreken for sine medarbeidere med familier.

Ja, slik søker overskriften å oppsummere nyttårsbudskapet fra Misjonstjenesten til dere, kjære lesere. Optimisme – fordi Evangeliet går fram i våre sør-indiske forsamlinger. Forsamlingene vokser, nye plantes og stadig flere evangeliserer med støtte fra Misjonstjenesten i Norge. Det alvor – vi minner leserne om, har med kristnes utsatte stilling i India å gjøre.  Norsk, sekulær presse er ikke så opptatt av dette, men ”vår” delstat, Andhra Pradesh, var nylig den indiske delstaten som toppet antall tilfeller av trakassering og forfølgelse av kristne.

Orden i forsamlingen også på julemøte - pastorene på høyre side …..

Orden i forsamlingen også på julemøte – pastorene på høyre side …..

Når dette leses, er jeg til stede blant våre venner i Sør-India. Jeg feirer romjul og nyttår der nede, og har avgjort mye nytt å bringe ut over i det nye arbeidsåret.

I forkant av mitt besøk – kunne vi i desember sende ned følgende flotte liste over de midlene som skal møte utfordringene de første tre måneder av 2015:

….. og deres hustruer på den venstre siden!

….. og deres hustruer på den venstre siden!

Barn fra Halonen-familien kutter kaka på menighetens julefest.

Barn fra Halonen-familien kutter kaka på menighetens julefest.

  • Arbeidet for de spedalske i Bommuru: 79 875,90 kr
  • Evangelister/bibelkvinner/pastorer og evangelisering: 745 699,50 kr
  • 2 barnehjem – Krishnunipalem og Ginnepalli: 104 270 kr
  • Forsamlingshus og tomter: 58 500 kr
  • Sykehus og annen helsetjeneste: 112 320 kr
  • Eldreomsorg – Krishnunipalem og 3 bibelkvinner (3 steder) i Bethel: 77 220 kr
  • Bibler og evangelisk litteratur: 11 700 kr
  • Yrkesopplæring for ungdom: 8 190 kr
  • 2 bibelskoler og annen bibelundervisning: 67 860 kr
  • Radio/TV-arbeid: 35 802 kr


Dette skulle gi en samlet sum på 1 301 437,80 kr.

Det vanket gaver til alle medarbeidernes familier - også noe ekstra til barna.

Det vanket gaver til alle medarbeidernes familier – også noe ekstra til barna.

Da må det legges til som et nytt ”alvorets tegn”, at etter en total innsats på ca. 6 mill kr for hele 2014, er kassa nokså bunnskrapt. Med tanke på at nye midler skal ut alt mot slutten av mars, er det bare å tilstå at en hardt presset misjonsleder blir litt betenkt. Men nå har jeg brakt det videre til dere lesere og støttespillere. Kanskje jeg kunne få legge til at myndighetene hever grensen for ”skattefrie” gaver til 20 000 kr kommende år (2015). Vår ordning med avtalegiro og skattefradrag skulle nå være godt kjent.

 Det er også tradisjon på julesamlingen å avdekke kommende års kalender. Her er det Raimo Juhani som gir det første eksemplaret til menighetseldste, Sbraham (til høyre).

Det er også tradisjon på julesamlingen å avdekke kommende års kalender. Her er det Raimo Juhani som gir det første eksemplaret til menighetseldste, Sbraham (til høyre).

Som fortalt reiser jeg ned til India til siste del av julefeiringen og nyttårsfesten. Høytiden i år blir i mange av våre forsamlinger feiret med bakgrunn av den tragiske syklonkatastrofen på senhøsten. Misjonstjenesten har bidratt med ca. 370 000 kr i katastrofehjelp, men jeg går ut fra å møte mange fortvilte mennesker med bønn om mer hjelp. Jeg skal selv besøke noen av de hardest rammede distriktene i den østre del av AP.

Høytidsfeiringer i våre menigheter i Sør-India gir alltid minnerike øyeblikk. Jeg har vært på både jule- og påskefeiring før. Det du særlig merker deg som norsk besøkende, er at det bibelske, kristne budskapet er det altoverskyggende fokus i forsamlingene. Den kommersialisering og vedsliggjøring av høytidene som vi måtte gremmes over i Norge, er ikke til stede i Misjonstjenestens forsamlinger i Sør-India. Deilig å være til stede i en atmosfære av evangelisk takknemlighet over Guds gaver til menneskene. Jeg vil prøve å si noe mer om dette etter hjemkomsten.

Julesamlingen avsluttet med et riktig julemåltid, der også folk fra landsbyen ellers var innbudt.

Julesamlingen avsluttet med et riktig julemåltid, der også folk fra landsbyen ellers var innbudt.

Med dette ønsker jeg lesere både av Blad og på Nett et velsignet nytt misjonsår med takknemlighet over de rike muligheter for Evangeliet vi står i  – i vårt kjære Andhra Pradesh, Sør-India!

Minner igjen om kontonummer 3000 13 11391.

10. jan. 2015