Misjonsrapport nr. 10-2013

MISJONSTJENESTENS EVANGELISERINGSARBEID

Det I dagens misjonsartikkel går vi til den nyeste årsmeldingen og sakser det som står om evangeliseringsarbeidet til Misjonstjenesten i Sør-India. La oss bare ta med i begynnelsen at vi i 2012 satset hele 982 800 kr på denne bærebjelken i arbeidet for Evangeliets fremme.

Prasanth Kumar Halonen leder Evangelisten's Helping Hand, EHH - her med kona Aruna, en mektig bønnens kvinne!

Prasanth Kumar Halonen leder Evangelisten’s Helping Hand, EHH – her med kona Aruna, en mektig bønnens kvinne!

Fra årsmeldingen for 2012:

Med betegnelsen ”evangeliseringsarbeid” mener vi den månedlige støtte vi gir til langt over 400 bibelkvinner, pastorer og evangelister. De har sitt virke i de fleste distrikter i delstaten Andhra Pradesh – en delstat med om lag 85 mill. telugutalende. Flere pastorer betjener både tre og fire forsamlinger, slik at Misjonstjenesten har evangelisk arbeid i godt over 500 forsamlinger. Vi har som mål at alle skal motta en støtte på minst 200 kr i måneden. Med stigende levekostnader er ikke dette nok til å brødfø en familie. Derfor blir det et ”spleiselag” mellom Misjonstjenesten og den enkelte, ofte svært fattige, forsamlingen. Tall vi har fått fra våre ledere kan tyde på at en fattig forsamling, som storparten av våre forsamlinger er, bare mottar fra 5-15 kr i uka i ofringer fra lokalmenigheten. Likevel mener vi denne ansvarsdelingen er et sunt prinsipp som bygger opp om den lokale forsamlingens identitet og eierskap til sin egen pastor og eventuelle kirkebygg, men når det bare mottaes 120-130 kr i støtte fra Norge, så vil familien også måtte regne med noe arbeid utenom ”pastorinntekten”, og det er egentlig ikke noen ønskelig situasjon at ikke våre menighetsledere skal kunne være det på heltid.

En imponerende samling bibelskolestudenter fra Krishnunipalem, EHH - klare til innsats for Evangeliet.

En imponerende samling bibelskolestudenter fra Krishnunipalem, EHH – klare til innsats for Evangeliet.

I løpet av 2012 har vi økt arbeidertallet med 70 personer – alle forkynnere. 20 av disse er bibelkvinner under Betelforsamlingen (BA), mens 50 er evangelister under EHH, som skal dekke 3 nye kystdistrikter i Andhra Pradesh: Nellore, Guntur og Srikkakulam. Det siste danner grensen til den for kristne meget farlige delstaten, Orissa. Disse tre distriktene har 10 mill mennesker til sammen.

Vi har også i løpet av 2012 foretatt et meget viktig organisatorisk grep i EHH. Vi har delt avsvaret for de 270 forkynnerne i EHH mellom Prasanth Kumar, 170 medarbeidere og Raimo Juhani, 100 medarbeidere. Dette for å imøtekomme den store interesse Raimo Juhani har for evangelisering og menighetsplanting, men også for å bøte på konfliktnivået i Vizianagaram distrikt. Her trengte medarbeiderne å kunne forholde seg til Raimo Juhani i fremtiden. De to Halonen-brødrene er svært forskjellige i fremtoning og lederstil. Prasanth har godt grep på de eldre medarbeiderne i EHH, mens Raimo Juhani har nye ideer, som lettere kan tilpasses yngre medarbeidere. Hver på sin måte er de uvurderlige ledere i et EHH som står foran store muligheter og utfordringer.

En indisk delstat, som har stort indre selvstyre, er delt i distrikter, som kan sammenlignes med våre fylker. Bare i Øst-Godavari distrikt (der EHH har sitt hovedkvarter) er det flere mennesker enn i hele Norge, og AP (Andhra Pradesh) figurerer nå med hele 85 mill. mennesker.

Nå fremover vil vi legge vekt på å oppnå at hver arbeider får 200 kr i støtte pr mnd – i dag ligger den som sagt på kun 120-130 kr.

Bibelkvinnen Miss Deena er overlykkelig når Steinar Handeland klipper snora til det nye forsamlingshuset i menigheten hennes.

Bibelkvinnen Miss Deena er overlykkelig når Steinar Handeland klipper snora til det nye forsamlingshuset i menigheten hennes.

Kristne forsamlinger er under et veldig press fra ytterliggående hindunasjonalister, som helst ser at de kristne utryddes eller forlater India frivillig. Den daglige volden mot kristne øker. Særlig når Evangeliet har fremgang, føler hinduene seg truet, og svarer med trakassering, drap, trusler og utestengelse.

Misjonstjenestens ledelse i India har engasjert seg i AICC (All India Christian Council). Det er en landsomfattende organisasjon som yter hjelp til pastorer og forsamlinger som blir angrepet av hinduene. Kampen for religionsfrihet med rett til å konvertere er i dagens India en høyst reell borgerrettighetskamp.

Dette fikk vi virkelig oppleve ved selvsyn ved vårt siste besøk påsken 2012. Møte med den hardt prøvede forsamlingen i Juvvalapalem gav et uutslettelig inntrykk.

Under denne overskriften (Evangelisering) kommer selvfølgelig – menighetsplanting. Vi jobber mot unådde folkeslag i jungel – og fjellområder. Unge, åndsfylte menighetsledere står i kø utenfor våre dører for å få medlemskap, inspirasjon og beskyttelse for sine nyplantede forsamlinger blant stammebefolkningen. Betelforsamlingen har et særlig godt ”jungelarbeid” med sine 40 ”tribal pastors” i 4 ”tilbakestående” landsbyområder. Utfordringen fra dem til oss ved vårt siste besøk var å bygge ”barneskoler” på disse stedene, for barna i mange jungelområder vokser opp som analfabeter. Evangeliske barneskoler i Indias jungel. Vi håper det også kan gi positiv gjenklang hos leserne!