Misjonsrapport nr. 12-2013

SATHYA SAKSHI – EN OPPFØLGER

Velsignelse 1 - Sathya Sakshi, Misjonstjenestens TV-satsning med "det sanne vitnesbyrd".

Velsignelse 1 – Sathya Sakshi, Misjonstjenestens TV-satsning med «det sanne vitnesbyrd».

Vi kom forrige gang med den overraskende meldingen at Misjonstjenesten gjennom Betelforsamlingen nå også disponerte det som i India blir betegnet som en egen TV-kanal. Jeg må innrømme at størrelsen på det hele var noe uventet også for meg, som bare for et år siden nok hadde sett den spede begynnelse til både TV-studio og en allerede imponerende teknisk kompetanse og ikke minst entusiasme og pågangsmot, men at det alt nå skulle materialisere seg som egen TV-kanal, var uventet, men selvfølgelig gledelig – når vi vet hvor populært TV-mediet er i India.

Siden jeg ikke hadde alle detaljer om opprettelsen da jeg skrev sist, forsøkte jeg meg på en forklaring på finansieringen – siden vi fra Norge ikke hadde sendt ekstra midler til formålet – en forklaring som gikk ut på at ledelsen i BA hadde fått ytterligere støtte fra rike, kristne TV-kanaler i Hydrabad.

Velsignelse 2 - Barn på EHH's feriebibelskole i Krishnunipalem.

Velsignelse 2 – Barn på EHH’s feriebibelskole i Krishnunipalem.

Vi visste at Luke Bob alt over en lengre tidsperiode, hadde fått finansiert støtte til å sende fra Hydrabad – fordi han og Misjonstjenestens Betelforsamling kunne levere de beste forkynnerprogrammene på telugu-språket. Men nå var det slutt på den hjelpen av grunner vi gjør vel i å merke oss. Programmene Betel leverte ble etter hvert ”for sterke” for de kristne TV-kanalene. Det viser seg at ”børs råder over katedral” – Luke Bobs bibelske læreprogrammer og evangeliske utfordringer ødela inntektsgrunnlaget for ”radikal trosforkynnelse” – ”helbredelses-TV” om du vil.

For å bekjempe og utfordre den falske læren, laget jeg et ransakende debattprogram, som jeg kalte ”Prayer Towers” (Bønnetårnene), forteller Luke Bob oss. Mange av de falske TV-predikantene spør nemlig alltid etter penger, mange penger, slik at ”bønnetårn” kan reise seg. Dersom noen gir 10 000 rupier, skal de få anledning til å bli bedt for fra øverste etasje, nærmest Gud. Dersom noen gir 5000 rupier, skal det bli bedt fra nest øverste avsats, mens de som bare gir 1000 rupier, må nøye seg med laveste avsats og mindre god utsikt til bønnesvar.

Velsignelse 3 - det store forsamlingshuset på hovedstasjonen i Krishnunipalem reiser seg langsomt.

Velsignelse 3 – det store forsamlingshuset på hovedstasjonen i Krishnunipalem reiser seg langsomt.

Når dette hamres inn fra ”kristne” TV-personligheter i program etter program – strømmer selvfølgelig midlene inn fra en befolkning som er vant til å tenke magisk, og at alt stort lønner seg.

Det var dette vår egen Luke Bob utfordret med sitt debattprogram. Selvfølgelig fikk han et rungende ”NEI” – de var redd for å miste sponsorene. Lederne i TV-selskapet var store nok til å gi Luke Bob 100% rett i sak, likevel frykten for økonmiske sanksjoner talte mer enn ”det sanne vitnesbyrd om sannheten”. Dette ble da også navnet på vår TV-kanal. Sathya Sakshi betyr nemlig dette – ”det sanne vitnesbyrd om sannheten” – et godt og passende navn synes vi. Men hva med finansieringen; den forklaringen gjenstår: Betelforsamlingen har over lengre tid lagt til side midler fra ”ymse-posten” – frie midler vi sender ved de 4 til 5 forsendelsene av midler i året. Det meste er øremerket fra Norge etter det behovet vi selv har sett ved våre besøk, og de erfaringene våre indiske medarbeidere gir til kjenne som behov og ønsker. Men altså: en pott med frie midler, som nå, i Betels tilfelle, kunne satses på et kristent TV-tilbud preget av den sunne lære (right doctrine), som alltid har preget Betel, slik at jeg ofte har sagt: De kunne gjerne undervise på Bibelkonferansen på Framnes.

Velsignelse 4 - de mange hundre små og store Misjonstjeneste-forsamlingene i Sør-India. Her taler Raimo Juhani Halonen i den lille forsamlingen til pastor Salmon Raju i Kammam distriktet.

Velsignelse 4 – de mange hundre små og store Misjonstjeneste-forsamlingene i Sør-India. Her taler Raimo Juhani Halonen i den lille forsamlingen til pastor Salmon Raju i Kammam distriktet.

Derfor, kjære troende venner, føler jeg at denne tilblivelsen av Sathya Sakshi, igjen er historien om ”de fem brød og to fisker”. Velsignelsen fra Himmelens Gud over det verk og den gjerning Han har behag i.

Til slutt litt om hvordan velsignelsen fungerer for Misjonstjenesten her i Norge: Det er ofte slik at det ikke alltid kommer inn nok midler gjennom giroer og kollekter. Da har det vist seg gang på gang at testamentariske gaver har reddet forsendelser og evangeliske investeringer for oss på ”de hvite markene” i Sør-India. Når Herren legger sin velsignelse til både ute og hjemme – er det da for drøyt å bli minnet om ”dobbeltbekken” i Esek. 47,9?

Dagens bilder er med å regne opp noen velsignelser!