Misjonsrapport nr. 12-2014

KAANDHRA PRADESH, SØR-INDIA AKKURAT NÅ!

Den voksne del av Integrity Ministries sommerseminar på en Hillstation.

Den voksne del av Integrity Ministries sommerseminar på en Hillstation.

Ferietiden står for døren her hjemme i Norge, mens skolene nettopp er kommet godt i gang i Misjonstjenestens delstat, Andhra Pradesh i Sør-India. Da passer det å gi dere et øyeblikksbilde av hva som foregår på misjonsfeltet – ikke slik at vi kan romme ”det hele”, til det er Misjonstjenestens virke for omfattende, men vi kan gi deg noen smakebiter, som forhåpentligvis vil gi deg tanker om at dette er verd å følge med på; dette kan jeg tenke meg å støtte. La meg bare innledningsvis fortelle deg at Årsmelding for 2013 røper at inntekten i fjor var ca. 7 mill kr. Dette er rekord, men skyldes nok at vel halvparten var testamentariske gaver. Her vil jeg legge til at våre forpliktelser overfor snart 500 forkynnere er betydelige. Dersom vi skulle følge råd og prioritering fra Prasanth Kumar Halonen, ville støtten til de faste, ”gamle” arbeiderne komme opp i en årlig kostnad på nesten 1,5 mill kr årlig.

Barna ble også godt tatt vare på i bibelseminaret.

Barna ble også godt tatt vare på i bibelseminaret.

Vi sendte i overkant av 5 mill kr til våre indiske prosjekter i året som gikk. Et slikt ”godt år” øker evangelisk aktivitet, og gir akselererende forventninger til våre medarbeideres store mål: India for Kristus. Her i Norge hilser vi og minner hverandre om, vi i Styret for Misjonstjenesten, at vårt store mål for alt vårt misjonsarbeid er: At de må bli frelst!

Viktig at vi og våre indiske medarbeidere snakker samme bibelske tungemål.

Prasanth Kumar er for lengst vel hjemkommet fra Finland og Norge. Vi sendte med han 300 euro til ”lommepenger” for Finland-turen, men han ble godt tatt vare på av finske misjonsvenner, så pengene forble ubrukt. Dessuten talte han i to finske kirker, og fikk hele 480 euro i kollekter. Hele summen på 780 euro (ca 6250 kr) tok han med tilbake til India for å kjøpe bibler til nye menighetsmedlemmer.

Ellers er Prasanth nå i gang med den store takkonstruksjonen ved sykehuset. Dette blir nå en stor, åpen ”forsamlingssal” til mange tusen mennesker. Evangeliske møter, arbeidermøter og ungdomssamlinger er noen av de aktiviteter som kan avholdes her – selv i kraftig monsunregn, som snart vil sette inn.

Prasanth i Finland med etterkommere av den finske misjonæren Armas Illmary Halonen.

Prasanth i Finland med etterkommere av den finske misjonæren Armas Illmary Halonen.

Bror til Prasanth, Raimo Juhani, har igjen sammen med gode medarbeidere avviklet VBS-sommerbibelskole for over 700 barn og unge.  Dessverre ble han syk i feber like etterpå og har hatt et par uker med rekonvalesens, men er nå på bedringens vei. Han er byggeleder for det store forsamlingshuset i Krishnunipalem, som etter all sannsynlighet vil se sin innvielse ved mitt besøk kommende nyttår. En gammel drøm fra Jerevatnams tid (død 2003) vil da gå i oppfyllelse.

I Betelforsamlingen er de overlykkelige for de første 310 000 kr som er sendt fra Norge til oppstart av prosjekt ”skole for analfabete barn i stammeområdet Ananthagiri”. Vi har i tillegg forsynt Betel med 150 000 kr til ny evangeliseringsbuss. Den gamle – og nesten utslitte – ble ødelagt av hindumobben under gateevangelisering for et halvt år siden. Denne bussen blir også nyttig i de mange transporter fra hovedkvarteret i Nallajerla til skolebygget i Ananthagiri. Det er en halv dagsreise mellom de to stedene. Dette blir også hovedprosjektet til den støtte vi får av Framnes-elevene, som hele det avsluttede skoleåret har samlet inn penger til Evangelistens Misjonstjenestes arbeid i Sør-India.

Barna i Ananthagiri venter på skolebygget sitt!

Barna i Ananthagiri venter på skolebygget sitt!

Stor takk til Framnes-samfunnet!

Mai og juni er ellers en svært aktiv tid i evangeliseringsarbeidet. Luke Bob i Betel forteller at i tillegg til den faste forkynnerstaben, har han 50  pastorer som ønsker fast tilknytning. I dag får de en symbolsk støtte på 300 rupier (30 kr) måneden, men de følger BA’s inspirerende arbeidermøter og bibelseminarer. Fremtidig støtte fra dere lesere vil kunne avgjøre om vi kan sette ”disse 50 vitnene” inn på fulltid.

Joshua Jude Israel leder ”lillebror” av våre tre samarbeidende kirkesamfunn. Joshuas ”Integrity Ministries” har nettopp arrangert seminar for hele familien – med spesialopplegg for barn, undom og foreldregenerasjonen – ikke ulikt Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes. Joshua hadde valgt å leie seg inn på en såkalt Hillstation – et slikt sted i høyden som britene sendte sine familier under de varmeste månedene. Her kunne deltakerne foreta spennende utflukter til Borra Caves og nyte utsikten til Katika Waterfalls innimellom 20 timer med bibelundervisning av høy kvalitet.

Selv om antall barn i stammeområdet Ananthagiri er overveldende, så har Luke Bob tid for den enkelte.

Selv om antall barn i stammeområdet Ananthagiri er overveldende, så har Luke Bob tid for den enkelte.

”Slike seminarer gir styrke til den svake kristne” og ”Jeg vil gjerne vise Kristi kjærlighet og presentere Han for mine venner”. Ja, slike vitnesbyrd kunne deltakere komme med etter samlingen. Hele seminaret hadde en kostnad på ca 20 000 kr. Vi skal gi Joshua et tilskudd når vi sender ut midler nå i juni.

Det skal også fortelles at ”det kristne India” er meget bekymret for utviklingen etter Hindunasjonalistenes (BJP) store valgseier i parlamentsvalget nylig. De frykter at konvertering vil vanskeliggjøres, ja, at de mest ytterliggående hinduene skal få fritt spillerom blant sårbare, kristne forsamlinger.

Vi vil sammen med våre trossøsken der ute være i inderlig bønn om beskyttelse for de troende, og at deres lidelser må bli den sæd som alltid har gitt seier til Evangeliet.