Misjonsrapport nr. 13-2014

TALL FRA INNHØSTNINGEN

Grunnarbeidene er i gang på skolen i Ananthagiri. Bildet viser tydelig at dette er i jungelområde.

Grunnarbeidene er i gang på skolen i Ananthagiri. Bildet viser tydelig at dette er i jungelområde.

I denne første misjonsrapporten i høst blir det mange tall – store og gledelige. Først vil jeg gi dere lista, kjære lesere, over de midler som ble sendt ut til virksomheten i Andhra Pradesh, Sør-India, like før sommerferien:

Arbeidet for de spedalske i Bommuru: 45 570,- kr

Til evangelister/pastorer/bibelkvinner – evangelisering: 461 150,- kr

Til våre to barnehjem: 98 520,- kr

Fra et kveldsmøte i landsbyen Pothavaram - der vi gjerne skulle forbedret forsamlingshuset.

Fra et kveldsmøte i landsbyen Pothavaram – der vi gjerne skulle forbedret forsamlingshuset.

Til bygging av forsamlingshus og ervervelser av tomter: 310 000,- kr

Sykehus/helsetjeneste: 87 000,- kr

Eldreomsorg  i EHH og BA: 48 000,- kr

Bibler og evangelisk litteratur: 10 000,- kr

Yrkesopplæring for ungdom: 5 400,- kr

Våre to bibelskoler i Krishnunipalem (EHH) og Nallajerla (BA): 46 000,- kr

Forsamlingshuset i Koyyalagudem har vi derimot fullført, og her klipper Luke Bob snora for åpning.

Forsamlingshuset i Koyyalagudem har vi derimot fullført, og her klipper Luke Bob snora for åpning.

Radio/TV-arbeid (Nytt mediasenter i BA under utvikling): 27 000,- kr

Dette skulle gi en samlet sum på 1 138 640,- kr, som ble sendt ut 26. juni 2014.

Dette er jo imponerende tall, og når vi legger til at vi i forkant av denne store utsendelsen sendte vi ut de første 310 000 kr til det store skoleprosjektet i Ananthagiri, der Misjonstjenesten skal bygge skole for analfabete barn fra stammebefolkningen. Det er Betelforsamlingen i Nallajerla som står for denne utbyggingen, og det er Framnes kristne, videregående skole som gjør Misjonstjenesten i stand til denne storsatsningen i et forsømt område. Dette er jo også i høyeste grad evangelisering – bygge en kristen internatskole for barn av hindubefolkningen, som ikke har tilgang på bøker og boklig lærdom, og som ellers ville ende opp som voksne uten lese- og skriveferdigheter.

Fra overrekkelsen av den store sjekken på Framnes, 14 juni. Til venstre Even Mjøs (nestleder i aksjonen), Harald Kjevik (leder av Misjonstjenesten) og Brit Helen Finstad, leder av misjonsaksjonen på Framnes.

Fra overrekkelsen av den store sjekken på Framnes, 14 juni. Til venstre Even Mjøs (nestleder i aksjonen), Harald Kjevik (leder av Misjonstjenesten) og Brit Helen Finstad, leder av misjonsaksjonen på Framnes.

Like før sommerferien var undertegnede innvitert til sjekkoverrekkelse på Framnes. Den lød på hele 1 251 391,93 kr. Nå har vi startet på grunnarbeidene i Ananthagiri, men før selve byggingen kan starte for alvor, må vi ha kontroll på den endelige byggeskostnaden og ikke minst driftsutgiftene. Imidlertid – vannrenseprosjektet på barnehjemmet/misjonsstasjonen i Krishnunipalem har vi sendt 30 000 kr til, dette er også ”Framnes-penger”, og her må vi ikke nøle for å få dette raskt i funksjon. Hvert år har barna blitt syke i monsuntiden, og legene sier det etter all sannsynlighet er vannet som blir forurenset i regntiden.
Misjonstjenestens arbeid for å nå ut med Evangeliet gjennom moderne media blir nå i hovedsak tatt vare på gjennom Sathya Sakshi i Nallajerla.  Luke Bob forteller begeistret at 5-10 talere kommer hver dag for å gjøre opptak. Opptakene foregår faktisk 24/7 (24 timer 7 døgn i uka). Dette krever store menneskelige ressurser – og pengemidler. Det er ikke nok ”bare” å lønne 18 medarbeidere – alle gjestetalerne skal ha mat og husvære.

Satyha Sakhsi bruker også kvinnelige talere til TV-utsendelsene.

Satyha Sakhsi bruker også kvinnelige talere til TV-utsendelsene.

Forsamlingen i Tanuku på vei i busser til sommerbibelseminar i vakre Araku, en såkalt "Hillstation".

Forsamlingen i Tanuku på vei i busser til sommerbibelseminar i vakre Araku, en såkalt «Hillstation».

Bob forteller oss at han trenger 5 nye, høyeffektive datamaskiner, og betydelige utgifter må også påregnes til distribusjonsselskapene (kabelnettene). Våre egne folk på stedet taler nå om mulighetene for å nå millioner med Evangeliet gjennom radio/TV utsendelsene.

I gleden over de nye muligheter og uoffisielle tall som går ut på at der i India kan være så mange som 17-18% kristne, mot det offisielle tallet på 2-3%, skal vi ikke glemme de minste og de mest sårbare. Vi renoverer i disse dager spedalskekoloniene – 300 000 kr er foreløpig sendt til dette formålet.

Så er vi sammen med våre brødre og søstre svært spente på hvordan den nye BJP-regjeringen vil fungere i forhold til religionsfrihet og konvertering. Den nye hindunasjonalistiske statsministeren Narendra Modi har vist gode økonomiske resultater i Gujarat, delstaten der han før var ”Chief Minister”.

Vi med dem håper og ber at India vil søke å beholde en fri konstitusjon med et godt forhold til resten av verden, og at de mest ytterliggående hindunasjonalistene ikke får fritt spillerom med myndighetenes velsignelse!