Misjonsrapport nr. 14-2014

FRUKTEN AV TROFASTE ARBEIDERE

Raimo Juhani Halonen er en trofast leder for viktige deler av det engasjementet Misjonstjenesten har gjennom Evangelisten’s Helping Hand i Andhra Pradesh, Sør-India.

Liten jungelmenighet, sterk i troen - Palaka Jeedi.

Liten jungelmenighet, sterk i troen – Palaka Jeedi.

Han er leder for våre to flotte barnehjem i Krishnunipalem og Ginnepalli, og han har ansvar for et evangeliseringslag på 100 medarbeidere, pastorer og bibelkvinner. Han leder også en stor lokal forsamling i Gokavaram, som har et veldig rikt barne- og ungdomsarbeid. I tillegg til dette er han også distriktsrepresentant for All India Christian Council, som trer støttende til når menigheter og enkeltpersoner blir angrepet for sin kristne tro.

Raimo Juhani er nettopp kommet seg på beina igjen etter febersykdom, som ofte rammer våre medarbeidere. Bror hans, Prasanth Kumar, ligger for tiden nede i alvorlig malaria, og vi minner om forbønn for Prasanth – at Herren raskt må reise han opp – og for alle våre medarbeidere som ferdes der sykdom smitter og dreper mange.

"Plattforma" denne dagen i Palaka Jeedi: Fra venstre - den lokale pastoren Yohan, EHH-leder Raimo Juhani Halonen og pastor Nissi Kumar utsending fra AICC.

«Plattforma» denne dagen i Palaka Jeedi: Fra venstre – den lokale pastoren Yohan, EHH-leder Raimo Juhani Halonen og pastor Nissi Kumar utsending fra AICC.

Raimo Juhani forteller meg at han har som mål å besøke alle forsamlingene han har ansvar for i løpet av ett år. Litt av et forsett når vi vet at han er leder for 100 medarbeidere.

Nå sist forteller han meg at han har besøkt pastor M. Yohan, som arbeider i det indre jungelområdet av Øst-Godavari. Stedet ligger 70 km fra Krishnunipalem dypt inne i jungelen. Pastor/evangelist Yohan gjør et strålende evangelisk arbeid i dette stammeområdet. Selv bor han i landsbyen Duppulapadu, og i tillegg har han arbeid i enda tre landsbyer, der Palaka Jedi er en av dem. Denne landsbyen ligger 10 km fra der Yohan bor. Han bruker trøsykkel og besøker Palaka Jedi to ganger i uka med husbesøk og personlige samtaler. Til nå har han vunnet 23 sjeler for Herren, forteller Raimo Juhani.

Raimo Juhani ber for Mr. Sharma - en av de tre som tok dåp denne dagen.

Raimo Juhani ber for Mr. Sharma – en av de tre som tok dåp denne dagen.

På dette besøket til arbeidsfeltet for pastor Yohan hadde Raimo Juhani med seg lederen for arbeidet blant stammebefolkningen i All India Christian Council, pastor Nissi Kumar. Han har som oppgave å påse at disse forsamlingene i stammelandsbyene ikke blir trakassert av myndighetene eller fanatiske hindugrupper. Nissi Kumar talte til forsamlingene under dette besøket, og alle priste Herren i bønn og lovsang etter budskapet. Raimo Juhani delte også Guds ord med dem, og i etterkant av møtet kom tre personer frem å ville la seg døpe. Dette var personer som en tid hadde vært under ”hørelsen”, men som hadde nølt med helt å ta imot kallet. Nå må jeg legge til at her i India er det å ta dåp – det endelige tegn på overgivelse til Herren. Nå er ingen vei tilbake; nå har du vitnet for Himmelen og mennesker at du er Guds barn og Hans medarbeider.

Mrs. Nirmale klar for dåp. Raimo Juhani til venstre.

Mrs. Nirmale klar for dåp. Raimo Juhani til venstre.

Så er det slik i våre sammenhenger at den troende er ikke bare et anonymt tilfelle som registreres som kun et tall i rekken, nei, de har navn, de har en forhistorie, et vendepunkt og fremtidige oppgaver. De var tre som tok dåp ved denne samlingen, og her er navnene: Mrs. K. Nirmala, Mr. J. Sharma og Mr. K. Rajesh.

Raimo Juhani forteller at den siste (K. Rajesh)  er en ungdom som hadde blitt plaget med sykdom, men som etter bønn hadde fått hjelp så det gikk bedre med utdannelsen. Ofte er det slik i India at den som kommer til troen har en veldig konkret opplevelse å vise til som for han eller henne blir et bevis på at ”Herren er den sterkeste”.

Den lille forsamlingen i Palaka Jeedi er vitner til dåpen i landsbyens vanningskanal.

Den lille forsamlingen i Palaka Jeedi er vitner til dåpen i landsbyens vanningskanal.

J. Sharma hadde vært det de kaller ”idol worshipper” – en som tilbad avguder av tre og stein. Men han kom ”tilfeldigvis” til å høre at pastor Yohan snakket til naboen om Frelseren Jesus. Det var som en indre ild begynte å brenne i Sharma. Han følte skam over sin tilbedelse av ”stokk og stein” – han måtte bli kjent med denne Jesus. Over tid var han med der Ordet ble forkynt, og nå var han klar for å stå frem for å la seg frelse.

Mrs. K. Nirmala er en trofast husmor, som i lengre tid har elsket Jesus, men som ikke helt hadde grepet tanken på dåp. I pur glede over Frelsen i Jesus Kristus annonserte hun at hun ville donere et jordstykke for bygging av menighetens forsamlingshus. Stor glede i landsbyen med fest for de døpte og gode utsikter til forsamlingshus.

Bønnestund på den lille tomta for nytt forsamlingshus i Palaka Jeedi.

Bønnestund på den lille tomta for nytt forsamlingshus i Palaka Jeedi.

Raimo Juhani med følge inspiserte tomta før de drog. De bad på stedet og helliget det for forsamlingens møteplass. Det ligger slik til at nok tre småplasser (hamlets) kan føle det som sitt sted. Raimo Juhani legger til at det er særs viktig at disse landsbyforsamlingene får sitt faste samlingssted til bønn, undervisning i Guds ord, samtale og sang.

For 20 000 kr kan Palaka Jeedi få et slikt sted. Før Raimo Juhani avslutter brevet legger han til at pastor Yohan trenger ny sykkel og et bærbart høyttaleranlegg – tjenelige redskaper for ”hundrevis” av Misjonstjenestens trofaste medarbeidere.

Vil til sist minne dere om at nye midler skal ut i løpet av september – forrådene trenger påfyll, og bidragene gir dere ”skattelette”. Avtalegiro-ordningen tar vare på kontinuiteten!