Misjonsrapport nr. 15-2014

DET GROR  – ÅNDELIG OG BOKSTAVELIG

Det gror på feltene til Misjonstjenestens "Plant et Tre"-prosjekt.

Det gror på feltene til Misjonstjenestens «Plant et Tre»-prosjekt.

August har vært en strålende god måned for Evangeliet, skriver Luke Bob i Betelforsamlingen til meg. De har besøkt en rekke nye steder, steder fremmede for bibelsk forkynnelse. Gjennom BA (Betelforsamlingen) og EHH (Evangelisten’s Helping Hand) når Misjonstjenesten de unådde – det som jo er selve kjernen i ”misjonsvirksomhet”.

De to første dagene i september arrangerer Betel feiring av sitt 51. års jubileum. Det skal holdes i Tadepalligudem, som er Betels gamle hovedkvarter. Luke Bob legger til at mange nyomvendte venter nå på å bli døpt, så feiringen av forsamlingen vil bli kronet med at nye sjeler legges til. Den relativt nye TV-satsningen til Betel har alt gitt veldige resultater.

500 lass med god jord er tilkjørt for å heve terrenget.

500 lass med god jord er tilkjørt for å heve terrenget.

Sathya Sakshi TV sine sendinger på telugu kan taes inn over hele India, og det har resultert i at våre talere blir etterspurt i storbyer som Chennai (Madras), Hyderabad, Vizag og Bangalore – byer som alt har store, kristne forsamlinger. Hundrevis av telefoner kommer inn hver dag, og de må selvfølgelig besvares på en god måte. Jeg minner leserne på at vi ”foreløpig” har 18 medarbeidere i Sathya Sakshi. Luke Bob bekymrer seg for jobben med å distribuere det han kaller ”hundrevis av tonn” med evangelisk litteratur som skal sendes ut etter forespørsel fra seerne til alle TV-programmene. Han avslutter med å oppfordre oss alle til bønn for dette nye arbeidsfeltet. La meg legge til at som Herrens legeme, som skal utføre Hans gjerning på jord – vil våre midler bli utøvende kjærlighet i hendene på våre medarbeidere i Sør-India.

Der er dimensjoner over planene for "matauk"!

Der er dimensjoner over planene for «matauk»!

Jeg fortalte i forrige nummer om Raimo Juhani i EHH og hans evangeliseringstokt til det indre av Øst Godavari. Han er også leder av et 10-års prosjekt hjemme i Krishnunipalem, og som fullføres i disse dager – nemlig ferdigstillelsen av det store forsamlingshuset i hovedkvarteret til EHH. Betongarbeidene er fullført, og det drives nå hardt på med alt trearbeid som dører og vinduer og ellers nødvendig interiør. Ja, faktisk er dette arbeid fra grunnen av: Teak-tømmer blir kjøpt på store auksjoner, og tømmeret fraktet til tomta der det kuttes til nødvendige materialdimensjoner. Så blir faktisk dører og vinduer laget av finsnekkere som oppretter sitt verksted på tomta – på stedet. Mine foreldres hus ble bygd i 1905. Da vet jeg at snekkeren på samme måte laget dører og vinduer inne i rommene på det nyreiste huset, men det var Norge i 1905. men altså ikke ulikt landsby-India i 2014.

Raimo Juhani gjør sine innkjøp av teak-stokker.

Raimo Juhani gjør sine innkjøp av teak-stokker.

Andhra Pradesh er inne i regntiden (Monsunen), og det arbeides iherdig med vannrenseprosjektet på vårt største barnehjem. Når det er i full drift, vil det fremskaffe vann som ikke gjør barna syke. Det arbeides med at kapasiteten skal bli så stor at hele landsbyen kan nyte godt av reint drikkevann. Et godt bilde på ”det levende vann” fra den himmelske, rensende kilde.

Stokkene skjæres til materialer for bruk i den nye kirken.

Stokkene skjæres til materialer for bruk i den nye kirken.

Men vi vil gjerne fortelle dere at det gror på markene rundt EHH’s hovedkvarter – også helt bokstavelig. Kishore Halonen er leder av et prosjekt der vi forsøker å få til matauk for både eldresenter og barnehjem. Det er meningen at både eldre og barn skal aktiviseres i dette hagebruksvirke. Misjonstjenesten har fått 50 000 kr i støtte fra organisasjonen ”Plant et Tre”, som nettopp vil fremme ”grøntprosjekter” blant fattige i utviklingsland, og særlig er det av interesse når det kan skje på evangelisk grunn. Vi er svært takknemlige til Jørgen Lollike og styret i ”Plant et Tre” for denne støtten. Vi sender siste halvdel av midlene nedover i midten av september.

Dører og vinduer lages til på stedet.

Dører og vinduer lages til på stedet.

Den nylige rapporten fra prosjektet jeg har fått fra Kishore, forteller at det er tilført 500 traktorlass med god jord for å heve terrenget slik at det ikke skal bli stående under vann i regntiden. Noen prøvefelter er blitt godt bearbeidet og det ble plantet/sådd grønnsaker på et par mål, og 26. august var plantene blitt 40-50 cm, beretter Kishore stolt. Dette første tungarbeidet er nok i hovedsak gjort av leigde landarbeidere, men nå etterhvert er det planen at unge og gamle på stedet skal være med i aktiv matauk, ja, kanskje selge noe på det lokale marked i Gokavaram. Kishore avslutter sin rapport med at nå må også plantefeltene sikres mot apekatter og andre inntrengere!

Logo og litt av sendeskjemaet for TV-stasjonen Sathya Sakshi.

Logo og litt av sendeskjemaet for TV-stasjonen Sathya Sakshi.

Til sist i dagens rapport, kjære lesere, må jeg meddele dere et ”problem”. Vi er godt i gang med grunnarbeidene til den påtenkte skolen for analfabete barn i stammeområdet Ananthagiri. Mellom 3 og 400 000 kr er brukt hittil. Den totale kalkylen på byggekostnadene er ca 930 000 kr. Dette er hovedprosjektet til ”Framnes Hjelper India”. Vi mottok nylig ca. 1 250 000 kr fra Framnes- innsamlingen forrige skoleår – så byggekostnadene skal vi klare. Men det viser seg at med full drift (500 barn)  – kan årlige driftsutgifter nærme seg 2 mill. kr, og det overstiger vår kapasitet i dag.

La dette ligge der som en utfordring til bedrifter og enkeltpersoner: En skole i kristent regi for analfabete stammebarn, som den indiske stat selv neglisjerer.

Vi minner dere om at Misjonstjenesten har både avtalegiro og mulighet for registrering av skattefradrag for gaver.