Misjonsrapport nr. 17 og 16 2013

DET GJELDER LIVET – IGJEN

Misjonstjenestens gavegiro ligger vedlagt i det siste nummeret av bladet Evangelisten. Du som enda ikke har abonnert på bladet vårt, kan allikevel gi din gave til Misjonstjenesten. Da kan du bare klikke deg inn på denne siden og der står det hvordan du kan gi din gave. Avtalegiro og skattefradrag kan du også ordne med ut fra denne siden. Om du vil prøve et abonnement av Bladet Evangelisten, kan du klikke deg inn på hjemmesiden til Bladet her. Der finner du opplysninger om abonnementene.

Å mette de mange munner, trøste de utallige sjeler - er Misjonstjenestens virke i et nøtteskall.

Å mette de mange munner, trøste de utallige sjeler – er Misjonstjenestens virke i et nøtteskall.

Vi vet at Misjonstjenestens virke gjør en forskjell til det avgjort bedre i fattigdommens Sør-India, og vi har Bibelens ord for den glede der er i Himmelen for hver synder som vender om.

Din bruk av gavegiroen er avgjørende for framtiden til barnehjem, eldreomsorg, spedalskearbeid og evangelisering i et område som opplever vekkelse og vekst i arbeidet for Guds Rike.

Det er tjueniende gang vi sender ut misjonsgiro – første gang var høsten 1999. Umiddelbart må nye midler sendes ut til Misjonstjenestens prosjekter i Andhra Pradesh (AP), Sør-India. Så de midler som nå kommer inn, skal ikke på bok, men ut til umiddelbart arbeid for å utrette det som er Herrens vilje: At de må bli frelst!

Noen sår, andre vanner, men Herren gir vekst - forteller Skriften. Raimo Juhani ber for årsveksten før kvinnene setter ut risplantene. Vi erindrer en lignende praksis fra et gammelt bilde fra Norge.

Noen sår, andre vanner, men Herren gir vekst – forteller Skriften. Raimo Juhani ber for årsveksten før kvinnene setter ut risplantene.
Vi erindrer en lignende praksis fra et gammelt bilde fra Norge.

I AP er det 85 mill. mennesker – bare i Øst-Godavari distrikt er der flere folk enn i hele Norge. AP har 23 slike administrasjonsdistrikter i 4 forskjellige regioner. For å illustrere at vi er på rett plass med Evangeliets frelsende budskap, kan vi fortelle at AP har 89% hinduer, 9% muslimer og bare 1,7% kristne. Vi vil regne det for sannsynlig at når vi kan samle over 80 000 mennesker på ett evangelisk møte, vil over halvparten av disse være ”nysgjerrige” hinduer som gjerne vil oppleve ”noe”. Vi vet at dette ”noe” er gjort av evangelisk kraft – til omvendelse for hindu og muslim. De søker nå de troendes forsamlinger i hopetall.

I AP taler 84% telugu-språket. Dette gjør evangeliseringsarbeidet særlig effektivt, og våre medarbeideres radio- og TV-utsendelser er bare i sin spede begynnelse, men har med midler fra Norge uante muligheter til å lykkes der markene virkelig er hvite til innhøstning.

Vi vil også denne gangen minne deg om at det er mulig å melde seg på ordningen med Avtalegiro. Så lykke til med også din deltakende misjonsinnsats!

FRAMNES FOR INDIA

En talende illustrasjon på at "Herren gir vekst: Velsignelsen i form av mørke regnskyer, mens kvinnene planter risen.

En talende illustrasjon på at «Herren gir vekst: Velsignelsen i form av mørke regnskyer, mens kvinnene planter risen.

Vi vil i dette dobbeltnummeret få presentere for deg Framnes for India. Da Steinar Handeland besøkte Framnes vgs før sommerferien, var det knyttet stor spenning til hvilket misjonsforetak som i kommende skoleår skulle få støtte fra avgangselevene på Framnes. Misjonstjenesten var i konkurranse med flere andre, men stor var gleden i Misjonstjenesten og bladet Evangelisten da vi ble utpekt til å få støtten fra Framnes-russen kommende skoleår, som egentlig betyr at hele skolesamfunnet støtter opp om valgte prosjekt.

Maten gjøres klar i Ananthagiri. De mange tusen venter!

Maten gjøres klar i Ananthagiri. De mange tusen venter!

Nå er jo det arbeidet vi har drevet i Andhra Pradesh, Sør-India, i om lag 50 år – svært mangfoldig – så vi har måttet lage en prioritetsliste for å gjøre støtten så konkret som mulig.

Det er jo spennende å se hvor langt vi kommer på ”ønskelisten” – det avhenger jo av hvor mye som kommer inn. I utgangspunktet tenker vi oss at når et prosjekt vil kreve en million kr i gjennomføring, at Framnes kan være med i en delfinansiering med Misjonstjenestens øvrige midler. Men her vil Framnes selv være med å påvirke hvor de mener hovedtyngden skal ligge.

BARNESKOLE I ANANTHAGIRI

Barna fra stammebefolkningen i Ananthagiri venter på skolen vi planlegger å bygge med hjelp fra Framnes.

Barna fra stammebefolkningen i Ananthagiri venter på skolen vi planlegger å bygge med hjelp fra Framnes.

Ananthagiri er en samling landsbyer i et stammeområde (tribal) i distriktet Vishakhapatnam. Misjonstjenesten har gjennom Betelforsamlingen hatt et arbeid i dette området i en 10-års periode. I flere år nå har Betel blitt utfordret av eldsterådet i landsbyen til å bygge en barneskole for analfabete barn. Der er i India mange slike jungelområder hvor barna ikke får skolegang, men nå endelig foreligger konkrete planer for en 10-årig skole for 500 elever. Det er et veldig løft for Misjonstjenesten, som vi nok ikke hadde maktet uten denne kjærkomne hjelpen fra Framnes. For å kunne samle barn fra flere spredtliggende landsbyer, er det nødvendig at vi kan tilby internat (residential). Lederen av Betel, Luke Bob, har lovet å presentere sted og prosjekt for den gruppa på sju personer fra Norge som besøker Andhra Pradesh i begynnelsen av oktober i år. Betel arrangerer en samling for disse sju gjestene fra Norge og 1000 fattige barn fra det aktuelle landsbyområdet. Det blir god mat, gaver til barna og uten tvil uforglemmelig for nordmenn og fattige stammebarn, som nå vil kunne se fram til skolegang i nye lokaler om to år. Vi regner med at bygging av denne barneskolen vil blir hovedprosjektet for Framnes.

RENOVERING AV SPEDALSKEKOLONIENE MED SYKEHUS

Gode venner i spedalskekolonien holder opp sine vansirede hender. Nå venter de på bygningsmessige forbedringer.

Gode venner i spedalskekolonien holder opp sine vansirede hender. Nå venter de på bygningsmessige forbedringer.

Vi har fått kalkyle på at en oppgradering av anleggene i Bommuru, vil beløpe seg til ca. 300 000 kr. Det er meningen at Framnes skal være med på dette. Det er sikkert ukjent for mange at denne sykdommen ennå utgjør en trussel for folk noen steder i verden. Men særlig blant de fattige i AP (Andhra Pradesh) rammes ennå alle aldersgrupper av sykdommen. I Norge er sykdommen helt bokstavlig havnet på museum. For noen år siden besøkte jeg lepramuseet i Bergen, og skrev inn en hilsen fra de leprarammede på Misjonstjenestens hjem i Bommuru, Øst-Godavari. De to lepra-koloniene har også et lite sykehus. 20-25 pasienter er døgnliggende, mens 30-40 er dagpasienter, som møter opp for å få sine medisiner. Sykdommen ender ofte med amputasjoner på et senere stadium, men da sender vi våre pasienter til et bedre utstyrt sykehus i Narsapur, Vest-Godavari. Dersom midlene skulle foreligge, har Armas Halonen, lederen av denne delen av arbeidet i EHH (Evangelisten’s Helping Hand), store planer for utvidelser. Ca. 130 personer er i dag boende på anlegget i den vakre hagen i Bommuru – av disse er 25-30 barn. Dette er barn av syke foreldre, men siden foreldrene er under medisinsk behandling, er de utenfor akutt smittefare. Jeg vil tro at gjestene får et uforglemmelig møte i Bommuru.

EVANGELIE- OG MULTIMEDIASENTER I NALLAJERLA

Det gjøres klar til sending i Nallajerla, BA. Framnes vil være med på Misjonstjenestens satsning på "moderne" evangelisering.

Det gjøres klar til sending i Nallajerla, BA. Framnes vil være med på Misjonstjenestens satsning på «moderne» evangelisering.

Dette er et stort og langsiktig utviklingsprosjekt innen BA. Vi sendte nettopp ned 270 000 kr for å erverve nabotomta til eksisterende, gamle bygninger. Stedet rommer i dag 2-årig bibelskole, gammelt forsamlingshus og provisorisk multimediasenter, der 12 nyansatte mediearbeidere jobber med å spre Evangeliet gjennom TV, DVD, mobiltelefon o.l. Denne virksomheten viser tydelig at Misjonstjenesten er villig til å satse fremtidsrettet ved å utnytte de evangeliseringsmuligheter som ny teknologi gir. Vi tror at Framnes-elever vil føle det spennende å møte unge medarbeidere i India som snakker samme ”teknologi-språk” som de selv er bekvemme med. Vi vil gjerne vise at ”Det Gamle Evangelium” ikke behøver å bli utvannet eller gjort kommersielt og ukjennelig ved å ta i bruk et moderne uttrykk og avansert teknologi. TV-satsingen til Betel har fått navnet Sathya Sakshi (Det sanne vitnesbyrd om Sannheten), som understreker at budskapet er ”konservativt” og gjenkjennelig: Nåden i Kristus Jesus er det eneste frelsende budskap til menneskeheten.

VANNRENSEPROSJEKT

Reint vann er en utfordring. Misjonstjenesten har løsningen, Framnes vil hjelpe med finansieringen.

Reint vann er en utfordring. Misjonstjenesten har løsningen, Framnes vil hjelpe med finansieringen.

India ligger i Monsunbeltet og er således avhengig av den årvisse regnperioden fra midten av juni til ut september for grøde og matproduksjon. Fra over 50 gr.C i mai er det en lette og velsignelse når det svalende regnet setter inn og kjøler den glodheite atmosfæren i juni. Men utstrakt tørketid avløst av veldige regnskyld når monsunvinden feier inn fra Bengalbukta, har betydning for en stabil drikkevannskvalitet. Alle norske besøkende må legge av seg den selvfølgelige vanen å drikke vann rett fra krana. For nordmenn er det bare flaskevann som duger, dersom en skal holde seg frisk og på beina. Men ”flaskevann” er dyrt og praktisk umulig å tilby mange hundre mennesker daglig, og løsningen er en vannrenseenhet for skoler og barnehjem og andre instutusjoner som Misjonstjenesten har ansvaret for. Jeg fikk tall og oversikt over løsninger på mitt besøk i 2012. For ca. 25 000 kr pr. enhet (for ett barnehjem) skulle det være mulig å få en trygg vannforsyning. Vårt hjem i Krishnunipalem (EHH) har vært plaget av at barna blir syke i regntiden, og legen mener det skyldes vannkvaliteten i denne vanskelige perioden. Framneselever kan selv forhøre seg om denne saken når de treffer Raimo Juhani i oktober.

SYKLER OG SYMASKINER

Misjonstjenestens leder inspiserer syklene før de overtaes av evangelistene - bildet er fra Dharmavaram. Til høyre Prasanth Kumar Halonen.

Misjonstjenestens leder inspiserer syklene før de overtaes av evangelistene – bildet er fra Dharmavaram. Til høyre Prasanth Kumar Halonen.

Sykler og symaskiner har det til felles at du må bruke beina for å sikre framdriften. I landsbyenes Sør-India er strømforsyningen av det kostbare og upålitelige slaget, slik at trøsymaskiner er det eneste rette og tjenelige.

Vi har gjennom årene skaffet en stor mengde sykler til evangelistene våre. En vanlig, solid indisk Hero-sykkel med ekstra solig bagasjebrett er et utmerket redskap for våre veifarende evangelister. Symaskiner har vi også anskaffet i stort antall til de unge jentene som tar sykurs på vårt enkle ”syinstitutt”. Det er ennå slik i landsbyenes India at folk kjøper billige tøyer for å få det ”skreddersydd” hos en landsbykvinne med trømaskin. Det betyr et godt bidrag til familieøkonomien.

En rekke trøsymaskiner. Bildet er hentet fra spedalskekolonien der flere av kvinnene aktiviseres på "syfronten".

En rekke trøsymaskiner. Bildet er hentet fra spedalskekolonien der flere av kvinnene aktiviseres på «syfronten».

To enkle hjelpemidler: sykkel og symaskin kan gjøre den store forkjell i evangelisering og familieinntekt.

Vi kan også i noen tilfeller tenke moped/lett motorsykkel, men da må vi gange prisen med 10. Både sykkel og symaskin vil ligge på ca. 600 kr stykket.

LANG ØNSKELISTE

Vi kunne lett gjøre listen lengre, men Framnes har i hvert fall noe å velge i. Vi skal også til slutt ta med et ønske fra både BA og EHH om en type ”ambulanse” – mest for å frakte doktor, sykepleier og medisiner ut til en viktig del av hverdagen: Utflukter til avsidesliggende landsbyer med et medisinsk tilbud. For ca. 160 000 kr skulle det være mulig å skaffe en slik bil.

NØDEN UTFORDRER

Steinar Handeland sammen med elever på "syinstituttet" i Krishnunipalem. Denne dagen skulle de få sitt vitnemål.

Steinar Handeland sammen med elever på «syinstituttet» i Krishnunipalem. Denne dagen skulle de få sitt vitnemål.

Med ”nøden” menes både den åndelige og materielle. ”Den kristne” har alltid latt seg utfordre til å lindre ”verdens nød” – derfor har kristne stått fremst i fremme av gode helsetiltak og i utvikling av høyverdige undervisningsinstitusjoner. Misjonstjenesten vil gjerne følge denne kristne livstradisjonen, for Evangeliet har en gjerningsside (diakonien) og en forkynnerside. Et fulltonende Evangelium krever lyd i begge basuner.

Vi er takknemlige for Framnes hjelper India, men vi er om mulig minst like avhengig av nettopp din hjelp, for når vi skaffer oss større aktivitet og flere prosjekter – følger de daglige budsjetter med i høyden.

”Godt valg! Sa vi til hverandre før 9. september. I Misjonstjenesten legger vi til: Det gode valg gjør den gode samvittighet!