Misjonsrapport nr. 19-2012

En av plakatene som opplyser om fellesmøtene i Gokavaram. Prasanth Kumar Halonen nederst til høyre.

En av plakatene som opplyser om fellesmøtene i Gokavaram. Prasanth Kumar Halonen nederst til høyre.

FELLESMØTER OG ”LITT TIL”

Fra sjette til og med åttende november er det tid for et stort fellesmøtearrangement i Gokavaram, like ved Misjonstjenestens (EHH) hovedkvarter i Krishnunipalem. Det er pastorfellesskapet (Pastors’ Fellowship) i et stort distrikt som er tilrettelegger for disse evangeliske vekkelsesmøtene (Gospel Meetings), og det er Misjonstjenestens leder, Prasanth Kumar Halonen, som fronter hele organiseringen. Når jeg kan fortelle at de venter flere enn 50 000 mennesker, så skjønner vi at de har store forventninger om at mange hinduer vil søke til møtene – først av nysgjerrighet, tiltrukket av de store folkemengdene, men av erfaring vil Evangeliets budskap gjøre sin virkning, og folkene våre har lang erfaring i også å gjøre et godt etterarbeid i kjølvannet av slike gigantiske samlinger.

Mr. Taja er en kjent skuespiller i India. Han ble kristen, og her vitner han på et ungdoms-møte der Misjonstjenestens Raimo Juhani var taler.

Mr. Taja er en kjent skuespiller i India. Han ble kristen, og her vitner han på et ungdoms-møte der Misjonstjenestens Raimo Juhani var taler.

Også i år har de fått Anil Kumar som en av hovedtalerne. Han er en meget kjent skikkelse blant troende i Sør-India. I tillegg vil folk få høre Mrs. Preetha Judson, en meget kjent, kvinnelig evangelist, og endelig Dr. Stephen Paul – også han blant de mer kjente. Dette forteller litt om den posisjon som våre venner gjennom årene har opparbeidet seg. Selv om folkene våre har slike kjempearrangement i forberedelse, så har de ikke akkurat ligget på latsiden i oktober heller.  Syttende til nittende oktober ble det holdt pastorkonferanse for menighetsledere i Gokavaram Mandal (et mandal er en gruppe landsbyer). Jeg har sett av talerlista at min gode venn fra over tjue år tilbake, Prabudas fra Samalkot, var en av hovedtalerne på konferansen. Meget gledelig var det også at de kalte Betelforsamlingens Joshua Jude Israel for å holde seminar for ungdommen. Joshua er en skattet bibellærer, som vet å fenge interessen til de unge. Han nytter moderne hjelpemidler som video og power point i sine presentasjoner, men innholdet i budskapet er ”Det Gamle Evangelium”, som Joshua gjør ”like nytt (og aktuelt) i dag”. Det varmer mitt hjerte at våre to hovedsamarbeidsparter, EHH og BA, kan samarbeide og ikke se hverandre som konkurrenter om de samme midlene fra Misjonstjenesten i Norge.

Raimo Juhani taler til kristenledere og pastorer i Øst-Godavari.

Raimo Juhani taler til kristenledere og pastorer i Øst-Godavari.

Vi må denne gangen ta med noen praktiske opplysninger – derfor dette ”litt til” i overskriften. Leserne har nå fått med seg alle mulighetene som åpner seg med det som ble sendt ut med høstens dobbeltnummer. Misjonsgavegiroen skulle abonnentene være vel kjent med høst og vår. Her vil jeg opplyse at til nå (26. okt.) er det kommet inn 410 000 kr på giroen.  Jeg må også legge til at midt i desember, bør det ut mellom seks og sju hundretusen til våre prosjekter – altså enda et stykke å gå. Like viktig denne gangen var muligheten for å melde seg på ordningen med avtalegiro. Om lag tjue personer har til nå (26. okt.) meldt seg på denne ordningen. Dersom et ”godt antall” melder seg på med avtalegiro, vil økonomien kunne bli noe mer forutsigbar for Misjonstjenesten. Det skulle ikke akkurat gjøre ordningen dårligere at vi også kan skilte med ”skattereduksjon” for gaver inntil 12 000 kr.

Vel – Misjonstjenesten i Norge forteller leserne av Evangelisten om bekymringer og gleder, mens våre mange hundre medarbeidere i Andhra Pradesh, Sør-India, arrangerer møter for 50 000 mennesker, driver undervisning og barnehjem, fronter radio- og TV-arbeid. De tar seg av spedalske, fattige enker og forkomne slitere. Misjonstjenesten driver sykehus og oppsøkende helsearbeid – alt mens nyfrelste øker medlemstallet i forsamlingene og vekkelsen får selve tallet på menigheter til å ekspandere.

Er dette blitt for stort for oss til å fatte? Ja, for dersom vi fatter det – vil det få konsekvenser for våre liv!

Evangeliet går frem – hele tiden – be bare om at det må være nok midler,  kjærlige hender og kloke hoder til å ta seg av voksesmertene!