Misjonsrapport nr. 2-2013

TALLENE SOM LIGGER BAK – UTFORDRINGENE SOM LIGGER FORAN

Det er ennå så tidlig på det nye året at vi tillater oss å dvele litt med året som gikk. Jeg har sett over tallene for Misjonstjenestens virke i Andhra Pradesh, Sør-India, og det er en imponerende rekke av tallstørrelser som framkommer. Det er en liste som dere, leserne av Evangelisten, burde ha den største interesse av å studere, for det er dere som har gjort den mulig gjennom nok et år med giverglede og iver for Evangeliets fremme blant de unådde.

Luke Bob i Betelforsamlingen forkynner for fullsatt forsamlingshus og utefor vinduene uten glass står folk tett i tett.

Luke Bob i Betelforsamlingen forkynner for fullsatt forsamlingshus og utefor vinduene uten glass står folk tett i tett.

Gjennom året 2012 har vi sendt følgende midler til disse misjonsområdene:

  • Arbeidet for de spedalske i Bommuru: ca. 245 000 kr
  • Evangelister, bibelkvinner, pastorer – evangelisering: ca. 952 000 kr
  • To barnehjem og annet arbeid blant nødstedte barn: ca. 340 000 kr
  • Bygging av nye forsamlingshus og ervervelse av tomter: ca 428 000 kr
  • Sykehus og helsetjeneste: ca. 271 000 kr
  • Eldreomsorg, ett stort senter, men mange småprosjekter: ca. 165 000 kr
  • Bibler og evangeliske traktater: ca. 44 000 kr
  • Yrkesopplæring for unge: ca. 15 000 kr
  • To bibelskoler og annen bibelundervisning:  ca. 188 000 kr
  • Radio/TV-arbeid: ca. 73 500 kr

Dette skulle gi en samlet innsats på ca. 2 721 500 kr i året vi nettopp har lagt bak oss.

Der gjøres klar for dåp i Nallajerla, Betelforsamlingen, under ledelse av Luke Bob Israel.

Der gjøres klar for dåp i Nallajerla, Betelforsamlingen, under ledelse av Luke Bob Israel.

Som du tydelig kan se, er det forkynnelsen av Ordet som står mest sentralt i Misjonstjenestens virkefelt, men når vi befinner oss i det landskap som huser flest fattige i verden, ville det være et svik mot de føringer Skriften gir på ansvarlig diakoni. Det er ikke tvil om at NT’s forsamlinger hadde nedynk og en aktiv holdning for å avhjelpe timelig nød. I vår verden med gode, verdensvide kommunikasjoner blir vårt ansvarsområde utvidet. Vi får se og høre gjennom media all verdens nød og elendighet. Det å vite gir ansvar. Nå er det slik at Misjonstjenesten får anledning til gjennom Evangelistens spalter å gjøre dere lesere oppmerksomme på Evangeliets fremme i Sør-India – det som skal til av ytre midler for å fremme vekst i Guds Rike. Denne informasjonen er på samme tid ansvarliggjøring av den som mottar den. Som kristne brødre og søstre er vi alle ett i Kristus. Om et lem lider, da lider alle lemmene med. I. Kor. 12,26.

Vi er spesielt glade for at vi i året som gikk igjen fikk i gang landsbysykehuset i Krishnunipalem. Leger, sykepleiere og forskjellige spesialister er nå i gang blant en befolkning som ikke er vant til den omsorg og helsetjeneste Misjonstjenesten nå kan tilby. Vi har også planer om å gjenoppta praksisen med å reise ut til landsbysamlinger i jungel- og fjellområder med ”medical camps” – oppsøkende helsetjenester i mildt sagt ulent terreng. Slike besøk resulterte ofte i menighetsdannelser.

Så enkelt kan et "kirkebygg" være i jungelen i et stammeområde. De kaller et slikt "bygg" for "a prayer shed" - et "bønneskur". Vi synes det er en vakker betegnelse, men vi ønsker dem et mer permanent bygg snart, men kanskje senere!

Så enkelt kan et «kirkebygg» være i jungelen i et stammeområde. De kaller et slikt «bygg» for «a prayer shed» – et «bønneskur».
Vi synes det er en vakker betegnelse, men vi ønsker dem et mer permanent bygg snart, men kanskje senere!

Når det gjelder de utfordringer som ligger foran oss i 2013, så er det igjen evangelisering som er hovedfokus. Våre flere hundre forsamlinger er opptatt av et godt etterarbeid i forbindelse med store møteserier mot slutten av forrige år. EHH skal etablere 50 nye forkynnere i tre nye kystdistrikter (fylker): Nellore, Guntur og Srikkakulam. Avstandene er store, besøkene til utpostene fra våre ledere bør være mange, og Prasanth Kumar har et stort behov for å skifte ut nåværende, gamle bil med en som bruker mindre drivstoff og som ikke stadig må repareres.

BA (Betelforsamlingen) er i ferd med å innarbeide 20 nye bibelkvinner. De retter sitt arbeid spesielt inn mot familiebesøk og omsorg for fattige enker og barn.

En rekke forsamlingshus står halvferdige, andre er under planlegging, og vi skulle gjerne snart ha fullført hovedkirken i Krishnunipalem – hovedstasjonen for EHH (Evangelisten’s Helping Hand).

Utfordringer og resultater vil du garantert få høre mer om i året vi har foran oss. Vær med i tjenesten i dine bønner og med dine midler!