Misjonsrapport nr. 2-2014 Indiaturen 1

Rapport fra tur til India og Sri Lanka 1.-10. oktober 2013 i forbindelse med prosjektet: FRAMNES HJELPER INDIA.

Even Mjøs, Britt Helen Finstad og skoleprest Arne Opsahl-Engen.

Even Mjøs, Britt Helen Finstad og skoleprest Arne Opsahl-Engen.

Disse var med til India for å se på de forskjellige prosjektene som Framnes er med på. Brit Helen Finstad, Even Mjøs og Arne Engen Opsahl (studentperest) fra Framnes videregående skole, Karen og Gunnar Hansen (Gunnar var med og filmet), Øyvind og Roald Føreland.
Hensikten med turen var å holde kontakten med våre samarbeidspartnere i India og at elevene fra Framnes skulle få se prosjektene de støtter. De har som målsetning å samle inn 800.000 kr til en rekke prosjekter.

BA holdt et stort bibelseminar for 700 pastorer i distriktshovedstaden Eluru, mens Framnes-delegasjonen var i India.

BA holdt et stort bibelseminar for 700 pastorer i distriktshovedstaden Eluru, mens Framnes-delegasjonen var i India.

Vi besøkte organisasjonene Bethel Assembly (BA) og Evangelistens Helping Hand (EHH), som er Evangelistens Misjonstjenestes (EM) samarbeidspartnere i Andra Pradesh provinsen i India. De driver et utstrakt misjonsarbeid med 443 evangelisterpastorer og bibelkvinner, og har en rekke diakonale prosjekter.

Arbeid blant spedalske ca 100 voksne pasienter. Vi ble tatt i mot med store plakater, blomsterkranser og fyrverkeri. Fikk en omvisning på området og talte på møte med alle de spedalske samt staben i leprakolonien. Der var også ca 30 barn som ikke er smittet, selv om foreldrene er spedalske. En del av bygningsmassen var i dårlig forfatning, men ellers var det gripende å møte disse stigmatiserte menneskene. EM har bevilget penger til renovering av bygningsmassen. Beboerne får den daglige pleie, mat, medisin og omsorg. I tillegg har de poliklinisk virksomhet. Dvs. pasienter kommer inn ”fra gaten”.

Grace Bible Study Centre - er blant de mindre, men viktige bibel-undervisningsinstitusjoner som Misjonstjenesten driver. Der er et umettelig behov for bibel-undervisning med "den rette lære" ("Right doctrine")!

Grace Bible Study Centre – er blant de mindre, men viktige bibel-undervisningsinstitusjoner som Misjonstjenesten driver. Der er et umettelig behov for bibel-undervisning med «den rette lære» («Right doctrine»)!

To barnehjem i regi av EHH med ca 150 barn. Dette er barn fra fattige familier. Noen av barna har ingen foreldre. Et av barnehjemmene har skole. Det var en stor opplevelse å besøke barnehjemmene. Jeg fikk blant annet høre en rekke enkeltskjebner. Gav penger til fire sykler, slik at de eldste barna kan sykle til skolen.

Vi måtte kjøre hele natten til et område på grensen til Orissa, der BA skal sette opp en skole for 500 barn i stammeområdet Ananthagiri. Denne skal delvis finansieres av Framnes Videregående skole. Skolen fikk således navnet Framnes Institute of Tribal Servises. Vi var til stede for å legge ned grunnsteinen og delta på en stor markering med mer enn 1000 mennesker. Luke Bob la frem et budsjett på ca 3 mill kr for bygging og drift av skolen. Framnes vil i første omgang bidra med ca 400.000 kr til bygging av skolen.

Det er mulig Misjonstjenesten må redusere ambisjonsnivået noe i første omgang for å komme i mål økonomisk.

Eldresenter. Både EHH og menigheten til Joshua Jude i Tanuku har gamlehjem. Joshua har sin egen organisasjon som heter Integrity Ministries.

Brit Helen Finstad og Øyvind Føreland ønskes velkommen til Joshua Judes hjem i Tanuku av kona og dattera til Joshua.

Brit Helen Finstad og Øyvind Føreland ønskes velkommen til Joshua Judes hjem i Tanuku av kona og dattera til Joshua.

Klinikk. Denne tar for tiden i mot ca 20 pasienter om dagen. De har en nyutdannet turnuslege og to sykepleiere. Denne er kommet i gang igjen etter en pause på flere år. De ønsker også å komme i gang med ”medical camps”, der de reiser ut i jungelområder med medisin og medisinsk kompetanse for å hjelpe lokalbefolkningen, som ikke har noen tilgang på helsetjenster eller medisiner. Dette har vist seg som et veldig bra opplegg, der det også startes menigheter i kjølvannet.

Prasant ønsker også å starte et hvilehjem for Aids-pasinter. Han påstår at 47 % av befolkningen er smittet av HIV. Det høres usannsynlig høyt ut, men uansett er det veldig behov for å hjelpe denne pasientgruppen som er veldig stigmatisert. Vi drøftet muligheten av å omgjøre leprasykehuset til et slik hjem – når tilgangen på slike pasienter en gang i fremtiden muligens vil stoppe opp.

Bilde 4

Armas Halonen fra EHH ønsker de norske fra Framnes velkommen til spedalskekolonien i Bommuru.

Yrkesopplæring. De lærer opp fattige jenter til å sy. De mottar en symaskin når de er ferdig med ett års utdannelse. 700 kr for en symaskin.

To bibelskoler. Flere av de som går på bibelskolene blir senere evangelister og pastorer og de betjener menighetene. I tillegg til ordinære skoler drives en utstrakt bibelkurs-virksomhet.

Det var utrolig imponerende å se hvor langt pengene rekker i India. EM bidrar med ca 2 mill kr pr år til disse prosjektene. I år er dette tallet mye høyere pga en arv. Det er bevilget ekstra midler til å fullføre stort kirkebygg med plass til ca 1000 mennesker i Krisnunipalem, renovering av sykehus for spedalske og nytt skolebygg i regi av BA på grensen til Orissa.

8.-10 oktober besøkte jeg bibeltrykkeriet New Life Litterature på Sri Lanka. De har trykket 200.000 kinesiske bibler og 2 mill Markus-evangelier på 12 forskjellige, indiske språk, for å nevne noe. Misjonstjenesten har dette året støttet ”Bibler til Kina” med 15 000 kr.

Roald Føreland 18.okt 2013

Styremedlem Evangelistens Misjonstjeneste og daglig leder av Evangelisk Orientmisjon