Misjonsrapport nr. 20 og 19-2014

SYKLONKATASTROFE i ANDHRA PRADESH 

Helgen 11. og 12 oktober (2014) raste et forferdelig uvær fra Bengalbukta inn over delstaten Andhra Pradesh. Det var særlig de nordlige kystdistriktene som ble rammet – Vishakhapatnam, Vizianagaram og Srikakulam – alle disse med grenser til Orissa.

Pastorfamilie i Vizag utenfor det ødelagte hjemmet etter Hudhuds herjinger.

Pastorfamilie i Vizag utenfor det ødelagte hjemmet etter Hudhuds herjinger.

Syklonen har blitt gitt navnet Hudhud. Med vindstyrke opp til 195 km i timen traff den kysten med resultat ødelagte kommunikasjonslinjer – som veier, telefon og jernbane. Selv en telefonsentral i Hydrabad brøt sammen på grunn av alle engstelige telefoner fra slektninger som gjorde forespørsler om sine kjære i området for syklonens herjinger.

Store nedbørsmengder på 250 mm på kort tid forårsaket jord- og steinras som sammen med veltede trær kuttet veinettet i mange døgn. Chief Minister i AP, Chandrababa Naidu, melder at 70% av all kommunikasjon er ødelagt i de sterkest berørte distriktene. Delstaten startet et stort hjelpearbeid alt på mandagen, dagen etter de store ødeleggelsene, men som alltid i slike situasjoner – synes folk det går for seint og at nettopp de blir oversett.

2 IMG-20141022-WA0000
Det er helst takkonstruksjoner som har fått hard medfart i den kraftige syklonen.

Uværet var varslet, så store folkemender hadde evakuert, minst 150 000, eller søkt ly på andre måter. Disse tiltakene har nok begrenset tapstallene i stor grad. Det meldes foreløpig om fem drepte – fallende trær og bygningsrester har vært årsaken.

I tillegg til små fiskerlandsbyer og tettsteder umiddelbart innenfor kystlinjen, ble også den store havnebyen Vizag rammet – en by på 2 mill mennesker. En oversikt fra Global Disaster Alert regner med at 11 mill mennesker har blitt rammet.

I mange dager fremover vil dette gigantiske uværet få regnet til å strømme over nord og nordøst India, selv i Himalaya kan snøen falle.

Luke Bob til venstre sammen med pastor Matti Devaraj i Vizag.

Luke Bob til venstre sammen med pastor Matti Devaraj i Vizag.

Det er 15 år siden et tilsvarende uvær rammet AP. Den gang med hele 10 000 døde som utfall.

Hva har dette hatt å si for Misjonstjenestens mange menigheter i området. Både EHH og BA er tallrikt representert i disse tre distriktene. Jeg har alt fått de første rapporter fra Luke Bob i BA. Han kan melde at mange forsamlinger har fått rasert sine forsamlingshus og pastorboliger. Heldigvis er det omfattende fundamentet til den påtenkte skolen i Ananthagiri uskadet, men grunnen rundt er skyldt vekk og må etterfylles. Prasanth Kumar Halonen i EHH har reist inn i områdene, men han har ennå ikke avgitt rapport.

Raimo Juhani Halonen i dyp konsentrasjon over datamaskinen i forberedelser til Convention.

Raimo Juhani Halonen i dyp konsentrasjon over datamaskinen i forberedelser til Convention.

Vi vil måtte regne med at det vil bli reist omfattende bønner om praktisk hjelp til å komme over kneika. Det kan bety at betydelige beløp trengs for å reparere hus, hjem og kirker.

Vi kan bare ane langtidsvirkninger på den snarlige rishøsten, og andre avlinger som grønnsaker og sukkerrør- de er også ødelagt i stor skala. Dette vil på litt sikt kunne få negativ innvirkning på matvareprisene.

Når vi tenker på at Misjonstjenesten støtter om lag 900 fra før fattige og marginaliserte krisne forsamlinger, kan vi bare ane hva en slik naturkatastrofe betyr av tilleggslidelser.

Vi i Misjonstjenesten vil derfor nytte anledningen til å oppfordre leserne til å hjelpe oss med midler, som vi i denne omgang kan nytte til å lidre lidelsene.

Det vanntette teltet reises i Krishnunipalem!

Det vanntette teltet reises i Krishnunipalem!

Luke Bob beretter: Mange av Betels forsamlinger har fått store skader på forsamlingshus og pastorboliger. En av våre hardt rammede pastorer heter Metti Devaraj. Han har kone og tre barn, og de har en svært enkel bolig på hovedstasjonen vår i Vizag. Matti Devaraj er en av våre tilsynsmenn for mange forsamlinger og har trofast arbeidet for Betel i 12 år. Lørdag 11. oktober svartnet det til på himmelen, og en sterk syklon med etterfølgende regnskyll på søndagen etterlot store ødeleggelser i Vizag distrikt.

Jeg ber dere i Norge om ekstrahjelp for å møte vår nød i denne fortvilte situasjonen.

Barna er også med på stormøtene.

Barna er også med på stormøtene.

Raimo Juhani Halonen beretter: Arbeiderne fra Vizayanagaram var ikke i stand til å komme til Convention i Krishnunipalem på grunn av Hudhuds ødeleggelser. Vi har om lag 30 pastorer/bibelkvinner i området. Til og med vanlige kirkemedlemmer tar kontakt med meg for å beskrive ødeleggelsene. Jeg tar nå (5. november) med meg sekker med ris, andre matvarer, ulltepper, klær og kjøkkenredskaper og drar inn i områdene. Jeg vil anslå at om lag 500 fra menighetene våre er alvorlig berørt. Mange hjelpeorganisasjoner trer støttende til i denne vanskelige situasjonen. Det er ønskelig at også vi (EHH) kunne bety en forskjell for våre troende brødre og søstre, som er så hardt rammet.

Det lokale ungdomskoret er ivrig med på plattforma.

Det lokale ungdomskoret er ivrig med på plattforma.

SISTE: Etter hvert har våre medarbeidere i Andhra Pradesh fått bedre oversikt over ødeleggelsene og behovene i våre forsamlinger. Femte november kunne derfor Misjonstjenesten sende 371 000 kr i katastrofe- og gjenoppbyggingshjelp til våre samarbeidene kirkesamfunn i Andhra Pradesh. Vi fordelte midlene slik: EHH som den største organisasjonen fikk 225 000 kr, BA (Betel) mottok 112 000 kr og endelig Integrity Ministries (Joshua Jude), som den minste, fikk 34 000 kr.

Leena Carolin passer "det tekniske".

Leena Carolin passer «det tekniske».

Beløpet samlet tilsvarer 3 300 000 rupier. Den siste måneden har rupikursen styrket seg ett øre til 0,111 kr. Dette gir store utslag på det kronebeløpet vi må ut med!

28. desember, altså nå i romjula, reiser jeg til områdene våre i Sør-India for selv å ta skadene i øyensyn og ellers få en oversikt over alle behov og planer – materielle som åndelige.

Evangelisk Orientmisjon vil også ha representanter i området på samme tid. Mye mer om dette på nyåret.

Raimo Juhani til venstre sammen med Rev. Gideon, som har en forsamling på 2000 medlemmer ved Rajahmundry.

Raimo Juhani til venstre sammen med Rev. Gideon, som har en forsamling på 2000 medlemmer ved Rajahmundry.

CONVENTION FOR EHH, avdeling Raimo Juhani.

Over 1000 mennesker var samlet I Krishnunipalem 20ende til 23dje oktober. Selv om samlingen ble holdt med Hudhud som dyster bakgrunn, ble det velsignede møter med Evangeliet for delegater og andre fremmøtte. Siden vi delte ansvaret for evangeliseringsarbeidet i EHH mellom brødrene Raimo Juhani (100 medarbeidere) og Prasanth Kumar (170 medarbeidere) har stormøtene blitt mer håndterbare med et mer oversiktlig antall møtedeltakere. Når vi vet at alle skal ha tre varme måltider om dagen og nattely, forstår vi logistikkproblemene.

Pastor Daniel Paul holdt forsamlingen i ånde i hele 3 timer!

Pastor Daniel Paul holdt forsamlingen i ånde i hele tre timer!

Hver menighetsleder hadde med seg fem forsamlingsmedlemmer og selv om de som var rammet av Hudhud uteble i denne omgang, kom det samlede deltakerantall likevel opp i over 1000 – når lokale menigheter og gjester strømmet til.

Samlingen hadde fått sitt motto og tittel: Faste- bønn og vekkelses/fornyelses Convention.

”Vekkelse” for de mange vakte på valg. Fornyelse for de mange troende fra fjern og nær.

Fra matserveringen. Varm mat tre ganger om dagen til over 1000 mennesker.

Fra matserveringen. Varm mat tre ganger om dagen til over 1000 mennesker.

Raimo Juhani fikk hjelp av sin eldste datter, Leena Carolin, til å operere teknikken, så alle kunne se tekster og illustrasjoner på storskjerm. (Raimo Juhani takker oss for det nye utstyret han har fått.)

Det inntrykk som jeg får av de mange møtene under denne denne storsamlingen, etter Raimo Juhanis fyldige referat, er at budskapet beveget folk på en slik måte at det førte til anger og bekjennelse av synd (repentance) og en sterk ånd av fornyelse. Tjue mennesker søkte å bli døpt. Gjestetalerne kom fra forskjellige kirkesamfunn. En av dem var den kjente Rev. Dr. Daniel Paul. Han har fått tilnavnet ”The Running Bible” – han synes å kunne Bibelen utenatt, for han siterer hele tiden Skriften, men åpner aldri Boken. Han kom sammen med kona si, som er en dyktig sanger og sangtekstforfatter.

Convention kronet ved at 20 troende ble døpt!

Convention kronet ved at 20 troende ble døpt!

Det er regntid (Monsun-tid) i India, det gav ikke minst Hudhud oss en alvorlig påminnelse om. Regnet strømmet også med over møteteltet og skapte frustrasjon og engstelse for arrangementet, men Herren grep inn på underfullt vis, kan Raimo Juhani fortelle. Han hadde, for å spare penger, latt være å bestille vanntett teltduk, men likevel hadde utleieren satt opp nettopp den vanntette utgaven. Vanligvis er dette meget dyrt å leie, men utleieren forlangte ikke ekstra betaling, for han ville teste ut nyervervelsen. På en mirakuløs måte ble ikke forsamlingen forstyrret av det veldige været – forsamlingen anerkjente Guds inngripen gjennom en ”feilleveranse”.

Hendelsen illustrerer i hvert fall i hvor stor grad våre troende venner i AP stoler på Herren i konkrete situasjoner. Livets mange utfordringer møtes med faste og bønn med forventning om at Herren griper inn med sine under.

Evangelistens Misjonstjeneste ønsker alle lesere av bladet Evangelisten en velsignet julehøytid. Vi kommer tilbake i januar med nyttårshilsener og ferskt stoff fra nye besøk hos EHH, BA og Integrity i vårt kjære Sør-India. 

Minner igjen om kontonummer 3000 13 11391.

18. nov. 2014