Misjonsrapport nr. 3-2013

MED INVITASJON FRA DIN PASTOR

Vi gjentar det gjerne – at pastor Raimo Juhani Halonen er blant våre dyktigste, mest kreative og dedikerte pastorer. Og la det ikke herske noen tvil, den saken som han og hele hans familie bruker all sin oppfinnsomme energi på er: Evangelets fremme i hjem og samfunn!

Det siste, virkelig originale fremstøtet han forteller oss om gjennom e-posten er: ”Feast with Pastor” – på norsk: Du og din familie er invitert til din pastor!

Samson Rapaka med familien, her fotografert sammen med pastor Raimo Juhani med sin familie. Samson er mannen i hvitt til venstre.

Samson Rapaka med familien, her fotografert sammen med pastor Raimo Juhani med sin familie. Samson er mannen i hvitt til venstre.

Det hele startet opp september i fjor. Andre søndagen i måneden blir en familie i forsamlingen invitert på søndagsmiddag med påfølgende samvær og samtale i pastorhjemmet. Litt spenning og festivitas er det rundt en loddtrekning søndagen før. Til nå kan Chinney (Raimo Juhani) berette om fem slike besøk fra fem ulike familier i forsamlingen. Her skal vi trekke frem besøket i november fra familien til Rapaka Samson, som faktisk hadde sin oppvekst på barnehjemmet i Krishnunipalem. Senere i livet fikk Samson jobb som maler i Hydrabad.  Han giftet seg med en hindukvinne og fikk to barn. Etter en stund vendte han og familien tilbake til Krishnunipalem. Han og barna begynte å gå jevnlig i forsamlingen, men kona holdt seg borte. Da Samsons navn ble trukket ut til å bli gjestefamilien i november, bad han inderlig kona om å følge med. Til sist gav hun etter og ble med til pastorhuset. Halonen-familien lar aldri en anledning til å vitne for Jesus gå fra seg. Evangelet ble så forlokkende for denne hindukvinnen at hun følte seg omsluttet av Guds kjærlighet. Hun kunne snart vitne om en uvant fred i hjertet, og det siste vi har hørt er at hun nå vil bli døpt som kristen. ”Æren skal alene være Herrens”, avslutter Raimo Juhani, den innbydende pastor.

Mange familier søker forsamlingen i Krishnunipalem, mens andre lar seg styre av hindutradisjoner – de kan ha lyst, men tør ikke oppsøke kirken på grunn av hinduene i familien. Pastoren forteller oss at de får ofte bønnebegjær fra slike mennesker som håper at familiene skal gi dem frihet til å komme til forsamlingen.

Familien Bunga Ratna Raju var den første familien som ble trukket ut til arrangementet: "Feast with Pastor"!

Familien Bunga Ratna Raju var den første familien som ble trukket ut til arrangementet: «Feast with Pastor»!

Vi kan også melde fra Prasanth Kumar, leder av EHH og også hjemmehørende i Krishnunipalem – at sykehuset er i full drift, og at de i disse dager forhandler om innkjøp av ny røntgen-maskin. Det forholder seg slik at de to brødrene, Prasanth Kumar og Raimo Juhani Halonen, har delt ansvaret mellom seg i Krishnunipalem. Raimo Juhani styrer barnehjemmet og det gamle kirkesenteret, mens Prasanth holder til 500 m lengre opp veien til Chodavaram, for her ligger sykehusområdet, bibelskolen og et stort, nyerververvet jordstykke mellom sykehusetog ”skredderopplæringen”. Vi har nettopp omorganisert arbeidslaget (pastorer, bibelkvinner og evangelister), slik at Raimo Juhani får ansvaret for 100 medarbeidere og Prasanth Kumar 170 – medregnet 50 nye, som skal få sitt virke i tre nye kystdistrikter i Andhra Pradesh: Nellore i sør, Guntur midt på kyststripa og Shrikakulam i nord mot grensa til det farlige Orissa. Vi håper og ber om at dette skal bli et lykkelig valg i den vanskelige organiseringen av mange medarbeidere i mange distrikter (fylker)  med store avstander når ledelsen fra Krishnunipalem i Øst-Godavari skal besøke alle forsamlinger, og når det skal arrangeres arbeidermøter for alle i Krishnunipalem. Prasanth Kumar har ytret ønske om å skifte ut den gamle bilen, som bruker mye drivstoff og trenger omfattende reparasjoner, med en som er avgjort billigere i drift. Vår konto her i Norge sier foreløpig ”Nei!” til en slik investering – samme hvor nyttig og fornuftig den enn måtte være.

Pastor Luke Bob i Betelforsamlingen, her på talerstolen i Nallajerla, har endelig fått orden på FCRA-registreringen.

Pastor Luke Bob i Betelforsamlingen, her på talerstolen i Nallajerla, har endelig fått orden på FCRA-registreringen.

Til sist kan jeg berette om en lykkelig slutt på den krisen som umiddelbart oppstod, da Betelforsamlingen mistet sin FCRA-godkjenning. Det er en godkjenning fra indiske myndigheter som alle organisasjoner må ha som mottar pengemidler og støtte fra utlandet.

Dette vil jeg snart legge ut mer stoff om – på www.evangelistensmisjonstjeneste.no under BA-nyheter. Godkjenningen er nå gitt til Betelforsamlingen for de kommende ti årene. Og alle hjerter gleder seg!