Misjonsrapport nr. 4-2015

SYKLON, ÅNDELIG VEKST OG SYNLIGE RESULTATER 

Vi begynte i forrige nummer å sette dere inn i alle inntrykk fra reisa som begynte 28. desemberog varte til 19. januar – tre dager forlenget på grunn av at jeg helt mot slutten ble rammet av lungebetennelse.

India har en ung befolkning - det blir hele tiden tydeliggjort også i Misjonstjenestens forsamlinger.

India har en ung befolkning – det blir hele tiden tydeliggjort også i Misjonstjenestens forsamlinger.

Jehosh Halonen (sønn av Chinney Babi) årvåkne blikk på midnattsgudstjeneste 31. des. 2014.

Jehosh Halonen (sønn av Chinney Babi) årvåkne blikk på midnattsgudstjeneste 31. des. 2014.

Fra nattevåk i Krishnunipalem, 31. desember 2014.

Fra nattevåk i Krishnunipalem, 31. desember 2014.

Chinney Babu Halonen taler ved kirkeinnvielsen i Vaddicheeruvu.

Chinney Babu Halonen taler ved kirkeinnvielsen i Vaddicheeruvu.

Eldre og unge kneler ved brødsbrytelsen nyttårsaften 2014.

Eldre og unge kneler ved brødsbrytelsen nyttårsaften 2014.

Det var tydelig å merke rundt storbyen Vizag med omland at den fryktelige syklonen Hud-Hud hadde satt sine tydelige spor etter herjingene ei helg midt i oktober i fjor. Selv den moderne flyplassen i Vizag så nærmest utbombet ut. Mange trær var veltet, mens de høye, slanke palmetrærne stort sett hadde fått kraftig redusert krone. Det ble antatt at den sterke reduksjonen i grønt bladverk, ville øke temperaturen med et par grader til sommeren. Vi sendte i overkant av 300 000 kr i katastrofehjelp i november til de hardest rammede kystdistriktene, der vi har mange forsamlinger.

Blant de mange kjærkomne oppdrag står kirkeinnvielser høyt på lista. Det gir uttrykk for optimisme og vitalitet når Evangeliet også får et synlig uttrykk for kirkevekst og menighetsplanting, og hva kan vel være mer passende enn at det skjer på årets første dag.

Første nyttårsdag: Kirkeinnvielse hos bibelkvinnen Nukaratnam i Vaddicheruvu – står det nøkternt i programmet vi har fått utlevert av Chinni Babu  Halonen. Tomta er gitt av en nabo, noe som er ganske så vanlig. Litt uvanlig i dette tilfellet er at hele forsamlingshuset slik det står i dag, er finansiert av lokale gaver. Denne bibelkvinnen, Nukaratnam, har møtt mye motstand i sitt evangeliseringsarbeid. Ektemannen var i lang tid den største motstander, men Nukaratnam satset ekteskapet på at hun kunne virke som bibelkvinne. Mannen ble omvendt og er i dag en god støtte for henne i arbeidet. Noe som vi nok synes er ganske eiendommelig, er at hun lot barna bli oppdradd på hjemmet i Krishnunipalem for selv å kunne ofre seg helt for menighetsarbeidet. Vi får oversette dette til indiske forhold, der hun visste at barna hennes fikk et trygt og godt oppvekstforhold i Krishnunipalem – langt bedre enn hva som kunne tilbyes i Vaddichervu.

Men vanskene stoppet ikke ved familieproblemene. Hun fikk skadet hofta i en ulykke. Det hindret henne avgjørende i arbeidet. Det er viktig for en bibelkvinne å kunne knele i bønn, men den vonde hofta hindret henne. Hun ble bedt for av vennene i EHH. En natt drømte hun at en mann kom til henne – i drømme – og rørte ved den skadde hofta. Om morgenen var hun frisk og ved full førlighet. Igjen et eksempel på at Herren griper inn blant menneskene under disse harde, enkle kår – på underfullt vis. Hennes vitnesbyrd fikk enda en dimensjon lagt til.

Kirkeinnvielse! Ja, den virkelig store for hovedkirken for hele EHH måtte dessverre utsettes. En del arbeid gjenstår, midlene er på plass, men den mye omtalte støpesand-mangel har ødelagt tidsplanen. Nå er ny tidsramme slutten av juli, men da må det nok bli uten representasjon fra Norge.

Nyttårsaften ble som jeg har opplevd et par ganger før, tilbrakt i den provisoriske kirken på barnehjemmet. Den lokale menigheten er stor og har mange ungdommer. Rørende er det å være sammen med dem ved inngangen til et nytt år der de er veldig konsentrert om å trekke ”løfteskort” fra Bibelen.

Vi skulle videre for å tilbringe ei uke med Betelforsamlingen hos Joshua Jude i Tanuku og hos hovedlederen i Betel, Luke Bob i Nallajerla. Det skulle bli rike dager sammen med disse brødrene, noe vi skal berette om i neste nummer, men før vi nådde Tanuku og Betel, fikk vi et rørende gjensyn med pastor Ismael og den store forsamlingen i Juvvalapalem.

Denne forsmlingen ble rammet av hinduenes vrede for tre år siden, og i samarbeid med stedlige ”myndigheter” ble kirken deres revet av hindumobben midt på natten.

Imidlertid forbarmet en rik eldsterådsleder seg over den forfugte forsamlingen, vel og merke var denne lederen selv hindu, men skammet seg på vegne av landsbyen og religionen sin over den behandlingen de hadde gitt de kristne medborgerne. Han gav ny tomt, menigheten pantsatte verdier, og i dag står nytt forsamlingshus på plass bare snaut hundre meter fra der det gamle stod.

Det har blitt avgjort farligere for kristne det siste året. Med en hindunasjonalistisk regjering i Delhi, føler ekstreme terrororganisasjoner som RSS og Bajrang Dal at de har friere hender for sine lumske angrep. Konverteringer vanskeliggjøres og nye FCRA-registreringer er stoppet, men alt dette skal vi komme rikelig tilbake til, men la meg legge til at mens jeg var der – ble hele 115 døpt bare på en av plassene.

Er det til slutt tillatt å minne om at norske myndigheter dette året har tillatt 20 000 kr i ”skattefrie gaver”. Nye midler skal ut i mars – vi mangler ca. halvparten!

Kontonummeret er 3000 13 11391.