Misjonsrapport nr. 7 og 6-2015

DET NYTTER, ja, DET NYTTER!

Ja, dette er hovedinntrykket mitt etter at jeg nylig kom hjem fra mitt foreløpig siste besøk til Misjonstjenestens mange virkefelt i Andhra Pradesh, Sør-India.

Når dette dobbeltnummeret av Evangelisten går ut med misjonsgavegiroen for 32. gang, så er det av største viktighet for meg å understreke for deg – at det i sannhet nytter!

Det nytter å forkynne Evangeliet for tusener, ja, millioner av telugu-talende indere. Mennesker blir frelst og døpt i hopetall. Menigheter plantes i landsbyerbyer, i storbyer og i  jungel-og fjellområder av evangelister og bibelkvinner, som arbeider etter et kall fra Gud om å nå flest mulig med Evangeliet før Jesus henter Menigheten.

Jeg pleier å si til forsamlinger her i Norge, når jeg skal beskrive hvordan det er å besøke Misjonstjenestens arbeidsfelt i India, at det er som å bevege seg i ”Apostlenes gjerninger”.

Våre innfødte medarbeidere kan gjøre Paulus sine ord i 1. Kor. 10,33 til sine egne: Slik prøver også jeg i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg ønsker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de kan bli frelst.

Ved siden av at forkynnelsen av Ordet alltid har fått hovedfokus, så glemmer vi heller ikke Ordets gjerningsside, diakonien. Gjennom omsorg for barn, gamle og spedalske, ved poliklinikk og oppsøkende helsetjeneste og ved yrkesopplæring for ungdom – søker Misjonstjenesten å nå hele mennesket. I tillegg har vi et vellykket ”rent vann prosjekt” i Krishnunipalem og et matauk program sammen med ”Plant et Tre” der eldresenter og barnehjem i lag søker å få til et selvdyrket kosttilskudd.

Vi oppmunter våre forsamlinger til initiativ og kreativitet for selv å finansiere noe av virksomheten. Luke Bob i Bethelforsamlingen i Nallajerla har i ren Hans Nilsen Hauge-ånd skaffet midler til TV-bygget gjennom lån, tilbakebetalt ved utleievirksomhet, og til neste år eier Bethel dette verdifulle 4-etasjers bygget.

Men det skal ikke holdes tilbake at våre forsamlinger stort sett er fattige med begrenset mulighet til å skaffe tomter og bygge forsamlingshus eller finansiere store evangeliseringskampanjer der mange tusen mennesker er involvert. Når våre i dag om lag 450 forkynnere kunne ha vært 200 flere i morgen, så har det samme begrensende årsak: Mangel på midler.

Det har nå vært slik i de snart 25 årene jeg har vært i Misjonstjenesten, at appellen har gått ut gang etter gang til Evangelistens lesere om støtte til Guds Rikets fremme i Sør-India, der resultatet hele tiden er frelste sjeler, en bedre hverdag for unge, gamle og kvinner og et vedvarende vitnesbyrd blant hinduer og muslimer om det enkelte menneskets uendelige verdi for Gud.

Så går påminnelsen ut igjen fra en slunken ”misjonskasse ” i Norge: Vil du være en evangelist, en bibelkvinne, en diakon gjennom dine midler?  Dine gaver i form av midler kjenner ikke lang avstand som noe problem, men de omsettes slik at Evangeliet får munn, føtter, hender og gode gjerninger der Guds Rike har fremgang – hos vitner med forventning om at Jesus kommer snart!

Lykke til med din personlige misjonsinnsats!

Vi vil så presentere noe av arbeidet med 10 bilder med tekster, alle nylig tatt under besøket nå i des/jan.:

Kvinnene i spedalskekoloniene i Bommuru bruker symaskinen for å skaffe seg ekstrainntekter. Misjonstjenesten har oppgradert leilighetene for de spedalske med 450 000 kr det siste halvåret.

Kvinnene i spedalskekoloniene i Bommuru bruker symaskinen for å skaffe seg ekstrainntekter. Misjonstjenesten har oppgradert leilighetene for de spedalske med 450 000 kr det siste halvåret.

Sunitha Halonen, her med minstedattera Carol, tar godt vare på de gamle på Misjonstjenestens eldresenter i Krishnunipalem.

Sunitha Halonen, her med minstedattera Carol, tar godt vare på de gamle på Misjonstjenestens eldresenter i Krishnunipalem.

Bibelkvinnen Hemalatta med ektemann og evangelist Ananya. Her måtte de fortelle gjesten fra Norge hvordan Herren hadde helbredet Ananya etter en stygg trafikkulykke.

Bibelkvinnen Hemalatta med ektemann og evangelist Ananya. Her måtte de fortelle gjesten fra Norge hvordan Herren hadde helbredet Ananya etter en stygg trafikkulykke.

Glade barn på barnehjemmet i Ginnepalli synger for norske gjester. Misjonstjenesten har ansvaret for 150 barn på to hjem - her i Ginnepalli og ett på hovedstasjonen til EHH i Krishnunipalem.

Glade barn på barnehjemmet i Ginnepalli synger for norske gjester. Misjonstjenesten har ansvaret for 150 barn på to hjem – her i Ginnepalli og ett på hovedstasjonen til EHH i Krishnunipalem.

Barna har en sentral plass også i forsamlingene til Misjonstjenesten.

Barna har en sentral plass også i forsamlingene til Misjonstjenesten.

Evangelist og bibelkvinne, noen må tjene ved bordene, men ofte byttes rollene.

Evangelist og bibelkvinne, noen må tjene ved bordene, men ofte byttes rollene.

Byforsamlingen i Tanuku ledes av Joshua Jude Israel. Forsamlingen tar på seg ansvaret for 12 eldre enker, utstøtt av familiene.

Byforsamlingen i Tanuku ledes av Joshua Jude Israel. Forsamlingen tar på seg ansvaret for 12 eldre enker, utstøtt av familiene.

Luke Bob Israel leder den store Bethelforsamlingen, som har et par hundre forkynnere i sitt brød - de igjen betjener om lag 400 forsamlinger. Her står vi ved siden av den nye evangeliseringsbussen.

Luke Bob Israel leder den store Bethelforsamlingen, som har et par hundre forkynnere i sitt brød – de igjen betjener om lag 400 forsamlinger. Her står vi ved siden av den nye evangeliseringsbussen.

Den flotte bygningen i Nallajerla, hovedstasjonen for Bethel, er finansiert med lån og betalt med utleie. I dag huser den bibelskole og TV-stasjon. Øverste etasje rommer kjøkken og matsal med praktfull utsikt over palmehager og en ekspansiv by.

Den flotte bygningen i Nallajerla, hovedstasjonen for Bethel, er finansiert med lån og betalt med utleie. I dag huser den bibelskole og TV-stasjon. Øverste etasje rommer kjøkken og matsal med praktfull utsikt over palmehager og en ekspansiv by.

Det forkynnes for de mange - her i stammeområdene omkring Anantagirri, Akura Valley, Vizag distrikt. Misjonstjenesten har påbegynt bygging av skole for 500 analfabete barn i dette området, men mangler for tiden midler til fullfinansiering.

Det forkynnes for de mange – her i stammeområdene omkring Anantagirri, Akura Valley, Vizag distrikt. Misjonstjenesten har påbegynt bygging av skole for 500 analfabete barn i dette området, men mangler for tiden midler til fullfinansiering.