Misjonsrapport nr. 8-2013

NYE MIDLER – NYTT MOT!

Det skal ikke nektes for at det er like spennende hver gang: Blir det nok midler på Misjonstjenestens konto til å sende en fullgod økonomisk støtte til de mange misjonsprosjektene i Andhra Pradesh, Sør-India.

De som føler spenningen mest, er nok uten tvil våre venner i Krishnunipalen, Nallajerla, Tanuku og alle de 100-talls store og små steder i denne indiske delstaten på 275 045 kv.km – og med 85 mill mennesker – Andhra Pradesh, en av de fire ”sørstatene” i India. De andre tre er Tamil Nadu, Karnataka og Kerala.

Spenningen kunne utløses ved påsketider. Rett før påske kunne vi sende midler til Betelforsamlingen og til Integrity Ministries, og like etter påske kom turen til Evangelisten’s Helping Hand.

En stor evangeliserinssesong står for døren i Sør-India. Det resulterer i at mange søker å bli døpt. Her er det Mrs. Bhupathi Raju som blir døpt av EHH's Raimo Juhani - palmesøndag 2013.

En stor evangeliserinssesong står for døren i Sør-India. Det resulterer i at mange søker å bli døpt. Her er det Mrs. Bhupathi Raju som blir døpt av EHH’s Raimo Juhani – palmesøndag 2013.

Barnehjemsbarn i trygg søvn på altanen i begynnende sommervarme. Det ble også sendt 22000 kr til noe oppussing på hjemmet i Krishnunipalem, EHH.

Barnehjemsbarn i trygg søvn på altanen i begynnende sommervarme. Det ble også sendt 22000 kr til noe oppussing på hjemmet i Krishnunipalem, EHH.

Luke Bob taler til forsamlingen i Duvva. De kan nå etter en tids innsats ta i bruk et nytt forsamlingshus.

Luke Bob taler til forsamlingen i Duvva. De kan nå etter en tids innsats ta i bruk et nytt forsamlingshus.

Den samlede listen etter emne ser slik ut:

  • Spedalskekoloniene og spedalskesykehuset: kr. 43 500,-
  • Evangelister/pastorer/bibelkvinner – evangelisering: kr. 319 000,-
  • To barnehjem og annet arbeid for barn: kr. 94 000,-
  • Forsamlingshus og tomter: kr. 97 000,-
  • Sykehus og helsetjeneste: kr. 249 000,-
  • Eldreomsorg: kr. 11 000,-
  • Bibler og evangelisk litteratur: kr. 10 800,-
  • Yrkesopplæring for ungdom: kr. 6 300,-
  • To bibelskoer og annen bibelundervisning: kr. 44 500,-
  • Radio/TV-arbeid/evangelisering: kr. 16 000,-

Det skulle gi en samlet innsats på hele kr. 891 000,- Dette er midler for april, mai og juni.

Dersom vi ser på noen detaljer, de listene vi ender ut til India er svært detaljrike med minstesum helt ned til 86,40 kr (800 rupier), vil vi særlig trekke frem at sykehuset får sin bestilte røntgenmaskin. Med bygningsmessige tilpasninger betyr det en investering på ca. 160 000 kr. Sykehuset har det siste halvåret fått en fin utvikling. Det har fått et driftsbudsjett på ca. 29 000 kr i måneden. Sykehuset har i dag en fast ”overlege”, men hele 6 andre leger har sin tjeneste i løpet av uka med sine spesialiteter.

En bedrift her i Norge er fast, langsiktig sponsor for sykehusprosjektet. Misjonstjenesten har en rekke andre avgrensede prosjekter, som kunne være interessante for norske bedrifter som vil støtte diakonal virksomhet med en kristen profil.

Vi bruker denne gangen 54 000 kr på å bygge opp kirke og pastorbolig i Pullapady, en forsamling under Betel-paraplyen. Videre hjelper vi pastor Blandin Raju i EHH med 21 000 kr til kirke/bolig, og tilsvarende beløp kan brukes på en forsamling som EHH tar ut senere.

Vi tror vi har fått til en lykkelig ordning med at det store forkynnerlaget i EHH på 270 personer, er delt i to med ansvar for 170 til Prasanth Kumar og 100 til Raimo Juhani. Videre har eldste sønn – Halonen – Armas Illmary, fått utvidet sitt ansvarsområde. Han har tidligere hatt hovedansvar for spedalskearbeidet, nå får han også fullt ansvar for økonomistyringen i EHH ved at han er blitt kasserer (treasurer). Det er betryggende at en så pliktoppfyllende og nøyaktig person har overoppsyn med kontoen og ansvar for den daglige kontakt med regnskapsfører og revisor.

Det har handlet om nye misjonsmidler som skaper nytt pågangsmot. Luke Bob i Betel, Nallajerla har alt fortalt oss at nå er de godt rustet til offensiv evangelisering i sommersesongen, som begynner NÅ!