Misjonsrapport nr. 8-2016

MOT EN NY SOMMER

MULIGHETER OG VIRKELIGHET

Så langt i april har Evangelistens Misjonstjeneste vært opptatt med å sende midler ut til våre to store samarbeidsparter i Andhra Pradesh/Telangana, Betelforsamlingen (BA) og Evangelisten’s Helping Hand (EHH).

På grunn av økende aktivitet i India samt prisstigning og ugunstig kronekurs, og noe sviktende inntekter i Norge i forhold til behovet – har det vært en svært vanskelig oppgave å møte skyhøye forventninger hos våre venner i India. Vi må leggge til at de høye forventningene våre lokale medarbeidere har der ute, de skyldes ikke minst de store mulighetene de opplever hver dag for Evangeliets fremme.

Plakat for evangeliske møter i Hydrabad (en millionby). Både BA's Luke Bob og Jaya Paul er kjente predikanter for millioner.

Plakat for evangeliske møter i Hydrabad (en millionby). Både BA’s Luke Bob og Jaya Paul er kjente predikanter for millioner.

UTSENDTE MIDLER

Helt i begynnelsen av april sendte vi ca. 375 000 kr til EHH. Dette var et minimum som trengs for å holde oppe drift av to barnehjem, ett landsbysykehus, det store spedalskesenteret i Bommuru. Eldresenteret i Krishnunipalem, bibelskolen samme sted og yrkesundervisningen, også denne i Krishnunipalem.

Det var også viktig i denne omgang å gi lønn (støtte) til lederne av dette store kirkesamfunnet.

Med den nevnte sum skulle vi ha sikret driften fram til og med juni. Det vi imidlertid ikke har klart å sende midler til i denne omgang, er støtte til bibelkvinner, pastorer og evangelister – de som har sin tilknytning til EHH.

Når det gjelder BA, kunne vi 6. april sende om lag 41 000 kr for å holde driften oppe ved TV-stasjonen, Sathya Sakshi og de 18 medarbeidere som sikrer driften 24 timer i døgnet – 7 dager i uka. Dette sikrer driften ut mai. Gledelig nok var vi i stand til å sende ytterligere 104 000 kr den 12. april. Disse midlene var til støtte for BA sine forkynnere ut mai.

Nå er det vår inderlige bønn og sterke håp at midler må fortsette å komme inn bl. a. på vårgavegiroen slik at vi kan fylle de beklagelige hullene.

”HULLER”

De mest åpenbare hullene er at vi dette året ikke har midler til å opprettholde feriebibelskolen for barn og unge drevet av EHH. De planlagte møteaksjonene som både EHH og BA driver hver sommer står i fare, og vi vet at enkelte av våre trofaste medarbeidere lider nød når den jevnlige støtten fra Norge uteblir.

"Pastorer vinner sjeler for himmelen!" Slik har Juhani Halonen i EHH forklart dette bildet. Enkle landsbybeboere på vei for å bli døpt, legger vi til.

«Pastorer vinner sjeler for himmelen!» Slik har Juhani Halonen i EHH forklart dette bildet. Enkle landsbybeboere på vei for å bli døpt, legger vi til.

LOVENDE SAMARBEID

Nå vil vi også nevne, men mer komme tilbake til i detalj ved et senere høve, at samarbeidet mellom Evangelisk Orientmisjon og Evangelistens Misjonstjeneste utvikler seg i følge planene. Begge styrer har godgjent planene. Nå står det bare igjen at medlemmene i Orient godkjenner samarbeidet på deres årsmøte nå i slutten av april.

INNHØSTNING MOT HØSTEN – DEN STOR!

Jeg nevnte at sommerens evangeliseringskampanjer i Sør-India står i fare på grunn av manglende midler. Jeg kommer i hu det fortvilte utbrudet til profeten Jeremias i Jer. 8,20: Sommeren er forbi, høsten er til ende, men vi er ikke frelst.

Det er så mye som står på spill. Arbeidere i hundretall står klare i EHH og BA nettopp for å nå dem som ikke er frelst – men som i åpenhet venter på Evangeliet.

Men der er så mye som skal til i disse evaneliseringsfremstøtene, nå – når antall forsamlinger øker og mennesker strømmer i forventning til møter med Herren. De mennesklige ressursene har vi: Villige hender og føtter, taleføre røster klare til hellig virke og innsats.

Skal vi gjøre vår del her i Norge, slik at de kan krone forventningene med himmelsk jubel? Ja, høsten ble virkelig rik, meget rik , ufattelig rik !

Kontonummeret er 3000 13 11391, og her kan du lese om Avtalegiro-ordning og mulighet for skattefradrag.