Misjonsrapport nr. 9-2015

VELSIGNELSENS MIDLER VÅREN 2015

Ja, det er det vi kaller dem, velsignelsens midler, når vi sender penger ut til våre brødre og søstre i Andhra Pradesh, Sør-India.
Og her er resultatet av velsignelsen, som nettopp er sendt ut:

Til spedalskarbeidet i Bommuru:                                            ca. 202 600 kr

Bibelkvinner, pastorer, evangelisering:                                   ca. 511 000 kr

Våre to barnehjem og arbeid for barn:                                   ca. 193 500 kr

Forsamlingshus og tomter:                                                        ca. 62 750 kr

Sykehus og annen helsetjeneste:                                            ca. 107 900 kr

Eldreomsorg:                                                                              ca.64 000 kr

Bibler og evangelisk litteratur:                                                  ca. 12 550 kr

Yrkesopplæring for ungdom:                                                       ca. 6 700 kr

Våre to bibelskoler og andre bibelseminarer:                            ca. 53 750 kr

Radio/TV-evangelisering:                                                           ca. 54 200 kr

Dette skulle gi til sammen etter en ca-rupikurs på 0,1255   kr: 1 268 950 kr ( Den nøyaktige bankutskriftet sier 1 270 053,38 kr)

Et lite inntrykk fra folk og scene under BA's friluftsmøte i Kammam nylig.

Et lite inntrykk fra folk og scene under BA’s friluftsmøte i Kammam nylig.

Dette er jo i sannhet et betydelig beløp, når vi samtidig vet at dette er midler for kun tre måneder. I juni skal nye midler ut for juli, august og september. Enda godt at i kjølvannet av denne utsendelsen gikk misjonsgavegiroen ut ved påsketider med nok en påminnelse om mulighet for avtalegiro. Det skal innrømmes at det når dette bladet går ut, er det ennå langt igjen til at vi kan sende en fullgod støtte i juni.

Luke Bob, leder av Betelforsamlingen, forkynner Evangeliet for over 2000 mennesker i Kammam.

Luke Bob, leder av Betelforsamlingen, forkynner Evangeliet for over 2000 mennesker i Kammam.

Men la oss gi deg litt innblikk i noen enkeltprosjekter blant disse store tallene: Vi sendte de siste 150 000 kr til oppgradering av boligene i spedalskekoloniene. Armas Halonen har lovet oss en kalkyle over kostnadene til en ny akuttklinikk for behandling av de spedalske. Våre venner er også svært opptatt av de muligheter solenergi kan gi av besparelser på el-fronten, slik at vi får en oversikt over investeringene ved overgang til solenergi i Bommuru.

Vi har fått 3000 store traktorlass med ”gratis” jord slik at vi kan fortsette hevingen av det store jordstykket like ved sykehuset. Dette jordstykket er ment å skulle kunne gi aktivitet og matauk til barnehjem og eldresenter i Krishnunipalem. ”Gratis”, ja, men vi må betale frakt på 150 rupier pr lass – ca. 56 000 kr betyr det i norske penger.

Fattige, foreldreløse barn i India trenger oss. Her trengende fra Tanuku i Vest-Godavari.

Fattige, foreldreløse barn i India trenger oss. Her trengende fra Tanuku i Vest-Godavari.

Ut fra de erfaringer vi hadde med det store, viktige TV-arbeidet som drives fra BA’s senter i Tadepalligudem, økte vi godtgjørelsen til hver TV-medarbeider til 8000 rupier i måneden, som tilsvarer ca. 1000 kr.  Vi ble gjort kjent med at disse medarbeiderne er ettertraktet arbeidskraft ved sekulære TV-stasjoner, og at de der kan få langt høyere lønn, men at de foretrekker å gjøre en innsats for en evangelisk TV-stasjon.

Med noen småbeløp har vi holdt våre lovnader til Pal Kumar om motorsykkel, til pastor David om moped og til pastor Sam Sudas om forlengelse av det enkle forsamlingshuset i jungellandsbyen Ganga Varam – avtaler om støtte som ble inngått ved mitt siste besøk nå i januar.

Brødrene Luke Bob (til venstre) og Joshua Jude Israel er helt sentrale medarbeidere og ledere i Misjonstjenestens evangeliske arbeid i Sør-India!

Brødrene Luke Bob (til venstre) og Joshua Jude Israel er helt sentrale medarbeidere og ledere i Misjonstjenestens evangeliske arbeid i Sør-India!

Det som det imidlertid ikke ble anledning til denne gangen, var bevilgningen til den store sommerbibelskolen for barn og unge i Krishnunipalem, EHH. Hvert år har vi brukt ca. 30 000 kr på dette gode tiltaket for å evangelisere blant hindubarn. Akkurat i år ble det vanskelig, for hele sommeren vil barnehjemsområdet i Krishnunipalem bli en farlig byggeplass. Det store kirkebygget skal nemlig fullføres og innvies etter planen tidlig i høst. Da ville det være uforsvarlig å ha 7-800 fremmede barn vrimlenes rundt på byggeplassen. Men dersom bare midlene tillater det, vil vi alt neste år skape liv og røre i Krishnunipalem gjennom sommerbibelskolen.

Det er alltid svært fullt på bibelundervisningen til BA (Luke Bob) og Integrity Ministries (Joshua Jude). Her fra Tadepalligudem i Vest-Godavari, som er det gamle senteret til Betelforsamlingen (BA).

Det er alltid svært fullt på bibelundervisningen til BA (Luke Bob) og Integrity Ministries (Joshua Jude).
Her fra Tadepalligudem i Vest-Godavari, som er det gamle senteret til Betelforsamlingen (BA).

La meg til slutt i dagens misjonsrapport fortelle fra Betelforsamlingens ukentlige evangeliseringsmøter på ulike plasser hver gang. Dette er friluftsmøter som tar sikte på å nå de unådde med evangeliet. Det siste ble holdt i Kammam-distriktet, og ca. 2000 mennesker møtte – noe som egentlig er et gjennomsnittstall for disse møtene, som annonseres godt gjennom TV-stasjonen Sathya Sakshi. Det er mye logistikk som skal på plass for å arrangere slike møter hver uke. BA har ikke alt utstyr som skal til, men må leie hver gang. Det dreier seg om lyd og lys, om scene og tepper til å sitte på, og ikke minst de gigantiske grytene det er tale om for å bespise forsamlingen med varm kveldsmat etter møtene.

Luke Bob summerer dette for oss og sier at dersom han hadde ca. 75 000 kr, kunne BA kjøpe dette utstyret og gjøre det praktiske arbeidet både billiger og lettere – alt til fordel for Evangeliets fremme.

Noe og mer enn – tenke på?

Kontonummeret er 3000 13 11391.