Kontakt

Mange folk

Har du spørsmål? Evangelistens Misjonstjeneste setter pris på å høre fra deg.

Telefon: +47 901 38 020
E-post: eom@eom.no

Postadresse
Evangelistens Misjonstjeneste
Dronningens gate 37
4610 Kristiansand

Gavekonto

Kontonr: 3000.13.11391
Bank:
Sparebanken Sør
Postboks 200, 4662 Kristiansand